Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

İlk Tarih Son Tarihartan sırada Vergiler/Harçlar
01/11/2010 22/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2010 22/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/11/2010 22/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2010 22/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2010 22/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2010 22/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/11/2010 22/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2010 22/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2010 15/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2010 15/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2010 15/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/11/2010 15/11/2010 2010 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos- Eylül ) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/2010 15/11/2010 2010 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz- Ağustos- Eylül ) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/11/2010 15/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2010 15/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2010 15/11/2010 Ekim 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/11/2010 10/11/2010 16-31 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/11/2010 09/11/2010 16-31 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2010 01/11/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2010 01/11/2010 SSK (Eylül 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/10/2010 01/11/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Ekim 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/10/2010 01/11/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/10/2010 01/11/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/10/2010 26/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/10/2010 26/10/2010 Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
16/10/2010 26/10/2010 1-15 Ekim Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/10/2010 26/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/10/2010 26/10/2010 Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/10/2010 26/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/10/2010 26/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2010 26/10/2010 Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/10/2010 25/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2010 25/10/2010 Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2010 25/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
16/10/2010 25/10/2010 1-15 Ekim Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/10/2010 25/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/10/2010 25/10/2010 Temmuz- Ağustos- Eylül 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/10/2010 25/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/10/2010 20/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2010 20/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2010 20/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/10/2010 20/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2010 20/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2010 20/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2010 20/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2010 20/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2010 20/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2010 20/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/10/2010 20/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/10/2010 15/10/2010 Eylül 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Sayfalar