Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

İlk Tarih Son Tarihartan sırada Vergiler/Harçlar
01/01/2020 27/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01/01/2020 27/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 27/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/01/2020 24/01/2020 1-15 Ocak 2020 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2020 24/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01/01/2020 24/01/2020 Ekim-Kasım-Aralık 2019 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 20/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2020 15/01/2020 Aralık 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/01/2020 10/01/2020 16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
02/01/2020 10/01/2020 16-31 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/12/2019 31/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 31/12/2019 2020 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
01/12/2019 31/12/2019 2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
01/12/2019 31/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/12/2019 31/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/12/2019 26/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 26/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 26/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/12/2019 25/12/2019 1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
16/12/2019 24/12/2019 1-15 Aralık 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/12/2019 20/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 20/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 20/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 20/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/12/2019 20/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 20/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 16/12/2019 Kasım 2019 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 10/12/2019 16-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/12/2019 10/12/2019 16-30 Kasım 2019 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 2019 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 2019 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
01/11/2019 02/12/2019 Ekim 2019 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

Sayfalar