Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

İlk Tarihazalan sırada Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2010 26/05/2010 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
16/05/2010 25/05/2010 1-15 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
16/05/2010 26/05/2010 1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2010 15/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2010 15/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2010 23/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/06/2010 15/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/06/2010 23/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/06/2010 15/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2010 23/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/06/2010 15/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2010 24/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/06/2010 15/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/06/2010 25/06/2010 Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerce Vergi Levhasını Tasdik Ettikleri Kişilerin Ad, Soyad ve Vergi Kimlik Numaralarına İlişkin Yapılacak Bildirim
01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2010 28/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2010 28/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2010 28/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2010 28/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/06/2010 30/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2010 30/06/2010 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2010 30/06/2010 SSK (Mayıs 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2010 30/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/06/2010 09/06/2010 16-31 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemeler Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/06/2010 30/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/06/2010 10/06/2010 16-31 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/06/2010 22/06/2010 Mayıs 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/06/2010 25/06/2010 1-15 Haziran Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/06/2010 24/06/2010 1-15 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2010 20/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2010 30/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2010 09/07/2010 16-30 Haziran Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/07/2010 20/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/07/2010 30/07/2010 Nisan- Mayıs- Haziran 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2010 12/07/2010 16-30 Haziran Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2010 20/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2010 02/08/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2010 15/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2010 20/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2010 02/08/2010 2009 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Sayfalar