Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

İlk Tarihazalan sırada Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/03/2010 23/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/03/2010 31/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2010 15/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2010 23/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/03/2010 15/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2010 24/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/03/2010 15/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/2010 25/03/2010 2009 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2010 25/03/2010 GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2010 26/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı'nın Ödemesi
01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2010 26/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı'nın Ödemesi
01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2010 26/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2010 26/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi<br/>
01/03/2010 2009 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2010 31/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/03/2010 24/03/2010 1-15 Mart Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
16/03/2010 25/03/2010 1-15 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2010 26/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2010 26/04/2010 Ocak- Şubat- Mart 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2010 26/04/2010 2009 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2010 30/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2010 30/04/2010 2009 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 30/04/2010 SSK (Mart 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 30/04/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Nisan 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 30/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/2010 09/04/2010 16-31 Mart 2010 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/2010 30/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/2010 12/04/2010 16-31 Mart Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 15/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 20/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 15/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 26/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 15/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Sayfalar