Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

İlk Tarih Son Tarihazalan sırada Vergiler/Harçlar
01/03/2011 15/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/03/2011 15/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2011 15/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2011 15/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2011 21/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2011 23/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/03/2011 23/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
16/03/2011 24/03/2011 1-15 Mart 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2011 24/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/03/2011 25/03/2011 1-15 Mart 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/03/2011 25/03/2011 2010 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/03/2011 25/03/2011 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
01/03/2011 28/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/03/2011 28/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/03/2011 28/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/03/2011 31/03/2011 2010 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2011 31/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/2011 31/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/03/2011 31/03/2011 Şubat 2011 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2011 31/03/2011 2010 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
01/04/2011 11/04/2011 16-31 Mart 2011 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2011 11/04/2011 16-31 Mart 2011 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2011 15/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2011 15/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2011 15/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/04/2011 15/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2011 15/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2011 15/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/04/2011 20/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2011 20/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/04/2011 20/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2011 20/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2011 20/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2011 20/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2011 20/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2011 20/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/04/2011 20/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2011 20/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2011 25/04/2011 2010 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
01/04/2011 25/04/2011 Mart 2011 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/04/2011 25/04/2011 Ocak-Şubat-Mart 2011 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

Sayfalar