Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

İlk Tarihazalan sırada Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/02/2010 17/02/2010 2009 IV. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/02/2010 25/02/2010 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2009 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
01/02/2010 22/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2010 26/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı'nın Ödemesi
01/02/2010 22/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2010 26/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı'nın Ödemesi
01/02/2010 22/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2010 26/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/02/2010 22/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2010 26/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/02/2010 09/02/2010 16-31 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/02/2010 22/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2010 01/03/2010 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/2010 10/02/2010 16-31 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi
01/02/2010 22/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi<br/>
01/02/2010 01/03/2010 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/2010 15/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2010 22/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2010 01/03/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2010 15/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2010 22/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2010 01/03/2010 SSK (Ocak 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/02/2010 15/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/02/2010 22/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/02/2010 01/03/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Şubat 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/02/2010 15/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2010 22/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2010 01/03/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/02/2010 15/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2010 21/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2010 01/03/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/02/2010 15/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/02/2010 23/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
16/02/2010 25/02/2010 1-15 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/02/2010 24/02/2010 1-15 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2010 31/03/2010 Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2009 Yılına Ait Envanter Defterinin Kapanış Tasdiki
01/03/2010 09/03/2010 16-28 Şubat Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/03/2010 31/03/2010 SSK (Şubat 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/03/2010 10/03/2010 16-28 Şubat Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2010 31/03/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Mart 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/03/2010 15/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2010 22/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2010 31/03/2010 2009 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
01/03/2010 15/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/03/2010 23/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/03/2010 31/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/03/2010 15/03/2010 Şubat 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

Sayfalar