Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

İlk Tarihazalan sırada Son Tarih Vergiler/Harçlar
01/01/2010 26/01/2010 Ekim - Kasım - Aralık 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/2010 20/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2010 20/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2010 26/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı'nın Ödemesi
01/01/2010 20/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2010 26/01/2010 Ekim - Kasım - Aralık 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı'nın Ödemesi
01/01/2010 20/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2010 26/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı'nın Ödemesi
01/01/2010 20/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2010 26/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/01/2010 20/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödenmesi
01/01/2010 26/01/2010 Ekim- Kasım- Aralık 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/01/2010 11/01/2010 16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2010 20/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2010 01/02/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2010 12/01/2010 16-31 Aralık 2009 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/01/2010 20/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2010 01/02/2010 Yıllık Harçların Ödenmesi
01/01/2010 15/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2010 25/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2010 01/02/2010 2010 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi Son Günü
01/01/2010 15/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2010 25/01/2010 Ekim - Kasım - Aralık 2009 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajı'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2010 01/02/2010 SSK (Aralık 2009) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/01/2010 15/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/01/2010 25/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajı'nın Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2010 01/02/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Ocak 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/01/2010 15/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2010 25/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/01/2010 01/02/2010 2009 Yılında Kullanılan Defterlerin 2010 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
01/01/2010 15/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/01/2010 25/01/2010 Ekim- Kasım- Aralık 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/01/2010 01/02/2010 Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre 2009 Yılına Ait Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki
01/01/2010 15/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/01/2010 25/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/01/2010 20/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2010 25/01/2010 Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/01/2010 20/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/01/2010 26/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/01/2010 20/01/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
05/01/2010 05/02/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu ( Form Ba)
05/01/2010 05/02/2010 Aralık 2009 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
16/01/2010 26/01/2010 1-15 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödemesi
16/01/2010 25/01/2010 1-15 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/02/2010 22/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2010 26/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/02/2010 09/02/2010 16-31 Ocak Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/02/2010 22/02/2010 Ocak 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/02/2010 01/03/2010 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
01/02/2010 10/02/2010 16-31 Ocak Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

Sayfalar