Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

İlk Tarih Son Tarihazalan sırada Vergiler/Harçlar
01/07/2010 20/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2010 20/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2010 20/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2010 20/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2010 20/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2010 20/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/07/2010 20/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
16/07/2010 26/07/2010 1-15 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
16/07/2010 26/07/2010 1-15 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2010 27/07/2010 Haziran 2010 dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2010 27/07/2010 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2010 27/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2010 27/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/07/2010 27/07/2010 Nisan- Mayıs- Haziran 2009 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/07/2010 27/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/2010 27/07/2010 Nisan- Mayıs- Haziran 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01/07/2010 27/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2010 30/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2010 30/07/2010 Nisan- Mayıs- Haziran 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/07/2010 30/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/07/2010 30/07/2010 Nisan- Mayıs- Haziran 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/07/2010 30/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
01/07/2010 30/07/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/07/2010 30/07/2010 Nisan- Mayıs- Haziran 2010 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
01/07/2010 02/08/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/07/2010 02/08/2010 2009 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2010 02/08/2010 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
01/07/2010 02/08/2010 SSK (Haziran 2010 ) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/07/2010 02/08/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Temmuz 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/07/2010 02/08/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/07/2010 02/08/2010 Haziran 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/08/2010 10/08/2010 16-31 Temmuz Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2010 10/08/2010 16-31 Temmuz Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/08/2010 16/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2010 16/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/08/2010 16/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2010 16/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2010 16/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/08/2010 16/08/2010 2010 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/08/2010 16/08/2010 2010 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan- Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/08/2010 16/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2010 17/08/2010 2010 II. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/08/2010 17/08/2010 2010 II. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/08/2010 20/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2010 20/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/08/2010 20/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2010 20/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2010 20/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2010 20/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/08/2010 20/08/2010 Temmuz 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu

Sayfalar