Buradasınız

Yardım ve Kaynaklar

İlk Tarih Son Tarihazalan sırada Vergiler/Harçlar
01/04/2010 26/04/2010 Ocak- Şubat- Mart 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 26/04/2010 2009 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
16/04/2010 27/04/2010 1-15 Nisan 2010 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/04/2010 30/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/04/2010 30/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/04/2010 30/04/2010 Mart 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/04/2010 30/04/2010 2009 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
01/04/2010 30/04/2010 SSK (Mart 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/04/2010 30/04/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Nisan 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/05/2010 10/05/2010 16-30 Nisan Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2010 11/05/2010 16-30 Nisan Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/05/2010 14/05/2010 2010 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
01/05/2010 14/05/2010 2010 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
01/05/2010 17/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2010 17/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
01/05/2010 17/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2010 17/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2010 17/05/2010 Nisan 2009 Dönemine Ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
01/05/2010 17/05/2010 2010 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
01/05/2010 17/05/2010 2010 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
01/05/2010 17/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Yarışma ve Çekilişlerle Futbol Müsabakalarına ve At Yarışlarına Ait Müşterek Bahislerle İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin EK:4 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Kolalı Gazozlara İlişkin EK:7 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Alkollü İçeceklere İlişkin EK:8 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Tütün Mamullerine İlişkin EK:9 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin EK:10 No.lu ÖTV Bildirim Formu
01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
01/05/2010 20/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
01/05/2010 24/05/2010 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
01/05/2010 24/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/05/2010 24/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Muhtasar Beyanname ile Beyanı
01/05/2010 24/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
01/05/2010 24/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
16/05/2010 25/05/2010 1-15 Mayıs Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
01/05/2010 26/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Gelir Vergisi Stopajının Ödemesi
01/05/2010 26/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Stopajının Ödemesi
16/05/2010 26/05/2010 1-15 Mayıs Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Bildirimlerin Verilmesi ve Ödenmesi
01/05/2010 26/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
01/05/2010 26/05/2010 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
01/05/2010 26/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
01/05/2010 31/05/2010 SSK (Nisan 2010) Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/05/2010 31/05/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Mayıs 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/05/2010 31/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
01/05/2010 31/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
01/05/2010 31/05/2010 Bağ-Kur Sigortalılarının Haziran 2010 Sigorta Primi ve Sağlık Sigorta Primlerinin Ödemesi
01/05/2010 31/05/2010 Nisan 2010 Dönemine Ait Haberleşme Vergilerinin Beyanı ve Ödemesi

Sayfalar