Buradasınız

- VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Resmi Gazete No: 29375 Resmi Gazete Tarihi: Çarşamba, 3 Haziran, 2015 Adı: UID: 2X9N64FDJ2dbB1tJ
İçerik:

 

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- Anılan Genel Tebliğin; "1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri" başlıklı bölümünün (k) bendinden sonra gelen ikinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Tebliğ ile ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişleri ile banka POS harcama belgesinin işyeri nüshası sadece yeni nesil ÖKC'nin yazıcısından basılacaktır.

Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış olduğunu belirten bir bilgi  fişinin ÖKC'den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde banka POS harcama bilgilerinin de gösterilmesi gerekmektedir. Bilgi fişinde bulunması gereken asgarî bilgiler ile bilgi fişinin düzenlenme usul ve esaslarına ilişkin hususlara Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanlarında yer verilir."

2- Aynı Genel Tebliğin "1.1. Uygulamaya Geçiş Süresi" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yetkili ÖKC firmalarının, 1/8/2014 tarihinden itibaren satacakları EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC'lerin yukarıda açıklandığı şekilde belge düzenleyecek özellikte olması zorunludur. Mezkûr tarihten evvel satılan ve anılan özellikleri ihtiva etmeyen EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC'leri kullanan mükellefler, cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına müracaat ederek cihazlarını en geç 1/8/2014 tarihine kadar yukarıda sayılan özellikleri haiz hale getirtmeleri mecburidir. Yetkili firmaların bu talepleri yerine getirmeleri zorunludur. Yetkili ÖKC firmaları, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC'ler için söz konusu zorunluluğu en geç 1/1/2016 tarihine kadar yerine getireceklerdir.

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS (banka POS) cihazı kullanan mükelleflere 1/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirildiğinden, bu mükelleflerin seyyar kullanım özelliği olan banka POS cihazı bulundurmamaları ve kullanmamaları gerekmektedir.

Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin ise, işletmelerindeki harici banka POS cihazlarını 1/1/2016 tarihine kadar yetkili ÖKC firmaları aracılığıyla yeni nesil ÖKC'lere (Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokollerine uygun olarak) bağlatmaları zorunlu olup, bu tarihten sonra yeni nesil ÖKC'den bağımsız banka POS cihazlarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır."

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- Anılan Genel Tebliğin; "1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri" başlıklı bölümünün (k) bendinden sonra gelen ikinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Tebliğ ile ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişleri ile banka POS harcama belgesinin işyeri nüshası sadece yeni nesil ÖKC'nin yazıcısından basılacaktır.

Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış olduğunu belirten bir bilgi  fişinin ÖKC'den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde banka POS harcama bilgilerinin de gösterilmesi gerekmektedir. Bilgi fişinde bulunması gereken asgarî bilgiler ile bilgi fişinin düzenlenme usul ve esaslarına ilişkin hususlara Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanlarında yer verilir."

2- Aynı Genel Tebliğin "1.1. Uygulamaya Geçiş Süresi" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yetkili ÖKC firmalarının, 1/8/2014 tarihinden itibaren satacakları EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC'lerin yukarıda açıklandığı şekilde belge düzenleyecek özellikte olması zorunludur. Mezkûr tarihten evvel satılan ve anılan özellikleri ihtiva etmeyen EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC'leri kullanan mükellefler, cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına müracaat ederek cihazlarını en geç 1/8/2014 tarihine kadar yukarıda sayılan özellikleri haiz hale getirtmeleri mecburidir. Yetkili firmaların bu talepleri yerine getirmeleri zorunludur. Yetkili ÖKC firmaları, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC'ler için söz konusu zorunluluğu en geç 1/1/2016 tarihine kadar yerine getireceklerdir.

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS (banka POS) cihazı kullanan mükelleflere 1/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirildiğinden, bu mükelleflerin seyyar kullanım özelliği olan banka POS cihazı bulundurmamaları ve kullanmamaları gerekmektedir.

Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin ise, işletmelerindeki harici banka POS cihazlarını 1/1/2016 tarihine kadar yetkili ÖKC firmaları aracılığıyla yeni nesil ÖKC'lere (Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokollerine uygun olarak) bağlatmaları zorunlu olup, bu tarihten sonra yeni nesil ÖKC'den bağımsız banka POS cihazlarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır."

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

3/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1- Anılan Genel Tebliğin; "1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri" başlıklı bölümünün (k) bendinden sonra gelen ikinci ve üçüncü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Tebliğ ile ihdas edilen ve bankacılık bilgilerini de ihtiva eden ÖKC fişleri ile banka POS harcama belgesinin işyeri nüshası sadece yeni nesil ÖKC'nin yazıcısından basılacaktır.

Bankacılık kartları ile yapılan ödeme karşılığında ÖKC fişi yerine fatura düzenlenmesinin söz konusu olduğu durumlarda, mali değeri olan ÖKC fişi yerine, satışın faturalı satış olduğunu belirten bir bilgi  fişinin ÖKC'den düzenlenerek müşteriye verilmesi ve bu bilgi fişinde banka POS harcama bilgilerinin de gösterilmesi gerekmektedir. Bilgi fişinde bulunması gereken asgarî bilgiler ile bilgi fişinin düzenlenme usul ve esaslarına ilişkin hususlara Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanlarında yer verilir."

2- Aynı Genel Tebliğin "1.1. Uygulamaya Geçiş Süresi" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yetkili ÖKC firmalarının, 1/8/2014 tarihinden itibaren satacakları EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC'lerin yukarıda açıklandığı şekilde belge düzenleyecek özellikte olması zorunludur. Mezkûr tarihten evvel satılan ve anılan özellikleri ihtiva etmeyen EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC'leri kullanan mükellefler, cihazlarının üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına müracaat ederek cihazlarını en geç 1/8/2014 tarihine kadar yukarıda sayılan özellikleri haiz hale getirtmeleri mecburidir. Yetkili firmaların bu talepleri yerine getirmeleri zorunludur. Yetkili ÖKC firmaları, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC'ler için söz konusu zorunluluğu en geç 1/1/2016 tarihine kadar yerine getireceklerdir.

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS (banka POS) cihazı kullanan mükelleflere 1/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirildiğinden, bu mükelleflerin seyyar kullanım özelliği olan banka POS cihazı bulundurmamaları ve kullanmamaları gerekmektedir.

Basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ÖKC kullanan mükelleflerin ise, işletmelerindeki harici banka POS cihazlarını 1/1/2016 tarihine kadar yetkili ÖKC firmaları aracılığıyla yeni nesil ÖKC'lere (Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokollerine uygun olarak) bağlatmaları zorunlu olup, bu tarihten sonra yeni nesil ÖKC'den bağımsız banka POS cihazlarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır."

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 25882 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 21 Temmuz, 2005 Adı: UID: 2Y9XR1OHSFX6LYKY
İçerik:
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) 148 ve 149 uncu maddelerinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak, 256 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 1 milyar lirayı aşan alımlarına ilişkin olarak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunu (Form B) vermesi zorunluluğu getirilmiş olup 265, 276, 285, 305 ve en son 318 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ(3) leri ile de mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 25 milyar liraya artırılarak uygulamaya devam edilmiştir.

Bakanlığımızca, Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleri yanısıra Mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak söz konusu mükelleflerden mal ve hizmet alışları bilgileri ile birlikte mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgilerinin de alınması ve aşağıda belirlenen mükelleflerin bu bildirimleri elektronik ortamda vermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form B) mal ve hizmet satışlarını da kapsayacak şekilde alınması, mal ve hizmet alımları ile satışlarına ilişkin haddin yeniden belirlenmesi, verilme süresi ve kağıt veya elektronik ortamda verilmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1- BİLDİRİMLER İLE ALIM VE SATIMLARA UYGULANAN HADLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim" ile "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim"i vermek zorundadırlar. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim, "Form Ba"; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim ise "Form Bs" olarak ayrıca düzenlenmiştir. Bildirimleri kağıt ortamında verecek mükellefler için bu bildirimler ICR sistemlerinde okunabilecek şekilde ayrı ayrı renklerde düzenlenmiştir. (Ek: 1, 2)

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile bildirilmesi gereken, bir kişiden yapılan mal ve hizmet alımları toplamı, katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs) ile bildirilmesi gereken, bir kişiye yapılan mal ve hizmet satışları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, belirtilen mükellefler bu yıl verecekleri Ba ve Bs formlarında 2004 yılında her bir kişiye veya her bir kişiden yapılan ve 30.000 YTL'nı aşan alım ve satımlarına ilişkin bilgileri bildireceklerdir.

2- BİLDİRİMLERİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ba ve Bs formlarının nasıl doldurulacağı kağıt bildirim formlarının arka yüzünde, elektronik ortamda verecek mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gelirler.gov.tr adresinde etraflıca açıklanmış olup formların bu açıklamalar çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.

Kağıt ortamında verilecek bildirimlerin, yazı ve rakamların ait olduğu alanların dışına çıkmayacak şekilde büyük harflerle, siyah veya mavi tükenmez kalemle veya daktilo ile yazılması gerekmektedir. Yazı ve değerler, ilgili alanlarına soldan başlayarak her kutuya bir harf veya rakam sığacak şekilde ve kelimeler veya rakamlar boşluk bırakılmadan ve kısaltma yapılmadan; tutar alanı ise sağdan başlamak üzere, Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruş (YKr) olarak yazılacaktır. Yazı ve rakamlar arasına "." (nokta), "-" (tire) ve diğer işaretler konulmayacaktır. Elektronik ortamda verilecek bildirimler de aynı esaslara göre doldurularak verilecektir. Kağıt ortamında bu tebliğ uyarınca özel olarak bastırılan formlar vergi dairelerinde mevcut olup bunların dışında form düzenlenip verilmesi halinde bu formlar hiç verilmemiş sayılacaktır. Fotokopi ile çoğaltılmış veya önceki yıllarda bastırılmış olan B formları kesinlikle kullanılmayacaktır.

2.1. Form Ba'nın Doldurulması

Form Ba'nın Tablo II alanlarına, ilgili vergilendirme döneminde kendisinden mal ve/veya hizmet satın alınan kişilere ilişkin bilgiler yazılacaktır.

Vergilendirme döneminde (özel hesap dönemi olması halinde, ilgili özel hesap dönemi içinde) bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)'nı aşıyor ise, bu alanlara ilişkin bilgiler "Form Ba"nın II No.'lu tablosuna yazılacaktır. Bir kişiden vergilendirme dönemi içinde satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)'nı aşmıyor ise, bu kişilerden yapılacak alımlar bildirime yazılmayacaktır.

Form Ba'nın mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo II bölümüne bir kişiden yapılan ve katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki limitini aşan ithalat işlemleri de yazılacaktır. Bu durumda, Türkiye'de mükellef olmayanlardan yapılan alımlarda satıcının vergi kimlik numarası alanı "1111111111" olarak kodlanacaktır.

Form Ba'nın birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.'lu alana Form Ba'nın kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.

2.2. Form Bs'nin Doldurulması

Form Bs'nin Tablo II alanlarına, ilgili vergilendirme döneminde kendisinin mal ve/veya hizmet sattığı kişilere ilişkin bilgiler yazılacaktır.

Vergilendirme döneminde (özel hesap dönemi olması halinde, ilgili özel hesap dönemi içinde) bir kişiye satılan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)'nı aşıyor ise, bu alanlara ilişkin bilgiler "Bs" formunun II No.'lu tablosuna yazılacaktır. Bir kişiye vergilendirme dönemi içinde satılan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)'nı aşmıyor ise, bu kişilere yapılan satışlar bildirime yazılmayacaktır.

Form Bs'nin mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo II bölümüne bir kişiye yapılan ve katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki limitini aşan ihracat işlemleri de yazılacaktır. Bu durumda, Türkiye'de mükellef olmayanlara yapılan satışlarda alıcının vergi kimlik numarası alanı "2222222222" olarak kodlanacaktır.

Form Bs'nin birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.'lu alana Form Bs'nin kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.

3- BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE ZAMANINA İLİŞKİN ESASLAR

3.1. Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler

a) Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorundadırlar. Formları elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler kağıt ortamında kesinlikle vermeyeceklerdir. Bildirimlerin elektronik ortamda Eylül ayı sonuna kadar verilmesi katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresini değiştirmemektedir.

b) Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olup da gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan ve katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda vermeyen mükellefler istemeleri halinde Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayı sonuna kadar verebileceklerdir.

c) Yukarıda belirtilen mükelleflerden Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda, katma değer vergisi beyannamesini ise kağıt ortamında verenler bu hususu katma değer vergisi beyannamesinin birinci sayfası üst kısmına "formlar elektronik ortamda verilecektir" notunu yazacak ve paraf edeceklerdir.

3.2. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar

Formların elektronik ortamda gönderilmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.

a) Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilecek ise formu düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde ise bu kısma mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Formu gönderen kısmına ise formu elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.

b) Formun elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, formu düzenleyen serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, formu düzenleyen kısmına serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri yazılacaktır. Formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.

c) Formun elektronik ortamda gönderilmesi işlemi kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getirilmesi halinde, formdaki yeminli mali müşavir kısmına yeminli mali müşavirlere ilişkin bilgiler yazılacaktır. Formu düzenleyen kısmına ise mükellefin bilgileri yazılacaktır.

3.3. Bildirimleri Kağıt Ortamında Vermesi Gereken Mükellefler

a) Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olmayan mükellefler bildirimleri kağıt ortamında vermek zorundadırlar. Bu mükellefler söz konusu bildirimleri Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

b) Yukarıdaki 3.1. b bölümünde belirtilen ve bildirimlerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler bildirimlerini kağıt ortamında ve Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.

3.4. Kendilerine Özel Hesap Dönemi Tayin Olunan Mükellefler

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler, Ba ve Bs formlarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ay içinde, bu Tebliğin 3.1, 3.2 ve 3.3 bölümlerinde belirtilen esaslar dahilinde vermek zorundadırlar.

4- DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM

a) 2004 yılına ilişkin alış ve satışların bildirileceği Ba ve Bs formları, 2005 yılında bu tebliğde belirtilen süreler içinde, 1'er (birer) örnek olarak verilecektir.

b) Tebliğ kapsamındaki mükellefler, tebliğde belirtilen hadlerin altında kalması sebebiyle bildirime konu herhangi bir alış ve/veya satışları bulunmasa dahi, Form Ba ve/veya Form Bs'nin Tablo I ve Tablo III alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak vereceklerdir.

c) Form Ba ve Form Bs'nin Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak "ülke kodu" bilgileri tebliğ ekinde yer almaktadır. (Ek: 3)

d) Kağıt ortamındaki bildirim formlarının Tablo III'e ait alanları eksiksiz doldurulacak olup; Form Ba ve Form Bs, mükellef ve varsa mükelleflerin 3568 sayılı yasaya istinaden yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşaviri tarafından müştereken imzalanacaktır.

e) Bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen sürelerde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

D- VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Vergi Dairelerince alınan bildirimler, Form Ba ve Form Bs türlerine göre ayrı ayrı desteler haline getirilip, bükülme ve yırtılmaya mahal vermeyecek şekilde kutulara yerleştirilecek, her kutunun üzerine içine konulan formun türü ve sayısı yazılacak ve verilme süresinin bitimini takip eden ay içerisinde "Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Yeni Ziraat Mahallesi, Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı / ANKARA" adresine, taahhütlü posta ve adreste teslim şartı ile gönderilecektir.

E- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

Bu tebliğin yayımlanması ile birlikte 249, 250, 256, 265, 276, 285, 305 ve 318 No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.


(1) 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 01/04/1997 tarih ve 22951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(3) 10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(*) 362 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

EKLER:

EK - 1 :Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim. (Ön Yüz) (Arka Yüz)

EK - 2 :Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim. (Ön Yüz) (Arka Yüz)

EK - 3 :Ülke kodu listesiİçerik 1:
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) 148 ve 149 uncu maddelerinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak, 256 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 1 milyar lirayı aşan alımlarına ilişkin olarak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunu (Form B) vermesi zorunluluğu getirilmiş olup 265, 276, 285, 305 ve en son 318 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ(3) leri ile de mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 25 milyar liraya artırılarak uygulamaya devam edilmiştir.

Bakanlığımızca, Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleri yanısıra Mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak söz konusu mükelleflerden mal ve hizmet alışları bilgileri ile birlikte mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgilerinin de alınması ve aşağıda belirlenen mükelleflerin bu bildirimleri elektronik ortamda vermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form B) mal ve hizmet satışlarını da kapsayacak şekilde alınması, mal ve hizmet alımları ile satışlarına ilişkin haddin yeniden belirlenmesi, verilme süresi ve kağıt veya elektronik ortamda verilmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1- BİLDİRİMLER İLE ALIM VE SATIMLARA UYGULANAN HADLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim" ile "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim"i vermek zorundadırlar. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim, "Form Ba"; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim ise "Form Bs" olarak ayrıca düzenlenmiştir. Bildirimleri kağıt ortamında verecek mükellefler için bu bildirimler ICR sistemlerinde okunabilecek şekilde ayrı ayrı renklerde düzenlenmiştir. (Ek: 1, 2)

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile bildirilmesi gereken, bir kişiden yapılan mal ve hizmet alımları toplamı, katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs) ile bildirilmesi gereken, bir kişiye yapılan mal ve hizmet satışları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, belirtilen mükellefler bu yıl verecekleri Ba ve Bs formlarında 2004 yılında her bir kişiye veya her bir kişiden yapılan ve 30.000 YTL'nı aşan alım ve satımlarına ilişkin bilgileri bildireceklerdir.

2- BİLDİRİMLERİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ba ve Bs formlarının nasıl doldurulacağı kağıt bildirim formlarının arka yüzünde, elektronik ortamda verecek mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gelirler.gov.tr adresinde etraflıca açıklanmış olup formların bu açıklamalar çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.

Kağıt ortamında verilecek bildirimlerin, yazı ve rakamların ait olduğu alanların dışına çıkmayacak şekilde büyük harflerle, siyah veya mavi tükenmez kalemle veya daktilo ile yazılması gerekmektedir. Yazı ve değerler, ilgili alanlarına soldan başlayarak her kutuya bir harf veya rakam sığacak şekilde ve kelimeler veya rakamlar boşluk bırakılmadan ve kısaltma yapılmadan; tutar alanı ise sağdan başlamak üzere, Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruş (YKr) olarak yazılacaktır. Yazı ve rakamlar arasına "." (nokta), "-" (tire) ve diğer işaretler konulmayacaktır. Elektronik ortamda verilecek bildirimler de aynı esaslara göre doldurularak verilecektir. Kağıt ortamında bu tebliğ uyarınca özel olarak bastırılan formlar vergi dairelerinde mevcut olup bunların dışında form düzenlenip verilmesi halinde bu formlar hiç verilmemiş sayılacaktır. Fotokopi ile çoğaltılmış veya önceki yıllarda bastırılmış olan B formları kesinlikle kullanılmayacaktır.

2.1. Form Ba'nın Doldurulması

Form Ba'nın Tablo II alanlarına, ilgili vergilendirme döneminde kendisinden mal ve/veya hizmet satın alınan kişilere ilişkin bilgiler yazılacaktır.

Vergilendirme döneminde (özel hesap dönemi olması halinde, ilgili özel hesap dönemi içinde) bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)'nı aşıyor ise, bu alanlara ilişkin bilgiler "Form Ba"nın II No.'lu tablosuna yazılacaktır. Bir kişiden vergilendirme dönemi içinde satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)'nı aşmıyor ise, bu kişilerden yapılacak alımlar bildirime yazılmayacaktır.

Form Ba'nın mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo II bölümüne bir kişiden yapılan ve katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki limitini aşan ithalat işlemleri de yazılacaktır. Bu durumda, Türkiye'de mükellef olmayanlardan yapılan alımlarda satıcının vergi kimlik numarası alanı "1111111111" olarak kodlanacaktır.

Form Ba'nın birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.'lu alana Form Ba'nın kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.

2.2. Form Bs'nin Doldurulması

Form Bs'nin Tablo II alanlarına, ilgili vergilendirme döneminde kendisinin mal ve/veya hizmet sattığı kişilere ilişkin bilgiler yazılacaktır.

Vergilendirme döneminde (özel hesap dönemi olması halinde, ilgili özel hesap dönemi içinde) bir kişiye satılan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)'nı aşıyor ise, bu alanlara ilişkin bilgiler "Bs" formunun II No.'lu tablosuna yazılacaktır. Bir kişiye vergilendirme dönemi içinde satılan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)'nı aşmıyor ise, bu kişilere yapılan satışlar bildirime yazılmayacaktır.

Form Bs'nin mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo II bölümüne bir kişiye yapılan ve katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki limitini aşan ihracat işlemleri de yazılacaktır. Bu durumda, Türkiye'de mükellef olmayanlara yapılan satışlarda alıcının vergi kimlik numarası alanı "2222222222" olarak kodlanacaktır.

Form Bs'nin birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.'lu alana Form Bs'nin kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.

3- BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE ZAMANINA İLİŞKİN ESASLAR

3.1. Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler

a) Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorundadırlar. Formları elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler kağıt ortamında kesinlikle vermeyeceklerdir. Bildirimlerin elektronik ortamda Eylül ayı sonuna kadar verilmesi katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresini değiştirmemektedir.

b) Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olup da gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan ve katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda vermeyen mükellefler istemeleri halinde Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayı sonuna kadar verebileceklerdir.

c) Yukarıda belirtilen mükelleflerden Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda, katma değer vergisi beyannamesini ise kağıt ortamında verenler bu hususu katma değer vergisi beyannamesinin birinci sayfası üst kısmına "formlar elektronik ortamda verilecektir" notunu yazacak ve paraf edeceklerdir.

3.2. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar

Formların elektronik ortamda gönderilmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.

a) Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilecek ise formu düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde ise bu kısma mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Formu gönderen kısmına ise formu elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.

b) Formun elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, formu düzenleyen serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, formu düzenleyen kısmına serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri yazılacaktır. Formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.

c) Formun elektronik ortamda gönderilmesi işlemi kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getirilmesi halinde, formdaki yeminli mali müşavir kısmına yeminli mali müşavirlere ilişkin bilgiler yazılacaktır. Formu düzenleyen kısmına ise mükellefin bilgileri yazılacaktır.

3.3. Bildirimleri Kağıt Ortamında Vermesi Gereken Mükellefler

a) Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olmayan mükellefler bildirimleri kağıt ortamında vermek zorundadırlar. Bu mükellefler söz konusu bildirimleri Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

b) Yukarıdaki 3.1. b bölümünde belirtilen ve bildirimlerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler bildirimlerini kağıt ortamında ve Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.

3.4. Kendilerine Özel Hesap Dönemi Tayin Olunan Mükellefler

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler, Ba ve Bs formlarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ay içinde, bu Tebliğin 3.1, 3.2 ve 3.3 bölümlerinde belirtilen esaslar dahilinde vermek zorundadırlar.

4- DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM

a) 2004 yılına ilişkin alış ve satışların bildirileceği Ba ve Bs formları, 2005 yılında bu tebliğde belirtilen süreler içinde, 1'er (birer) örnek olarak verilecektir.

b) Tebliğ kapsamındaki mükellefler, tebliğde belirtilen hadlerin altında kalması sebebiyle bildirime konu herhangi bir alış ve/veya satışları bulunmasa dahi, Form Ba ve/veya Form Bs'nin Tablo I ve Tablo III alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak vereceklerdir.

c) Form Ba ve Form Bs'nin Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak "ülke kodu" bilgileri tebliğ ekinde yer almaktadır. (Ek: 3)

d) Kağıt ortamındaki bildirim formlarının Tablo III'e ait alanları eksiksiz doldurulacak olup; Form Ba ve Form Bs, mükellef ve varsa mükelleflerin 3568 sayılı yasaya istinaden yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşaviri tarafından müştereken imzalanacaktır.

e) Bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen sürelerde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

D- VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Vergi Dairelerince alınan bildirimler, Form Ba ve Form Bs türlerine göre ayrı ayrı desteler haline getirilip, bükülme ve yırtılmaya mahal vermeyecek şekilde kutulara yerleştirilecek, her kutunun üzerine içine konulan formun türü ve sayısı yazılacak ve verilme süresinin bitimini takip eden ay içerisinde "Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Yeni Ziraat Mahallesi, Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı / ANKARA" adresine, taahhütlü posta ve adreste teslim şartı ile gönderilecektir.

E- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

Bu tebliğin yayımlanması ile birlikte 249, 250, 256, 265, 276, 285, 305 ve 318 No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.


(1) 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 01/04/1997 tarih ve 22951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(3) 10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(*) 362 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

EKLER:

EK - 1 :Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim. (Ön Yüz) (Arka Yüz)

EK - 2 :Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim. (Ön Yüz) (Arka Yüz)

EK - 3 :Ülke kodu listesiİçerik 2:
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun(1) 148 ve 149 uncu maddelerinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak, 256 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 1 milyar lirayı aşan alımlarına ilişkin olarak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunu (Form B) vermesi zorunluluğu getirilmiş olup 265, 276, 285, 305 ve en son 318 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ(3) leri ile de mal ve hizmet alımlarına ilişkin had 25 milyar liraya artırılarak uygulamaya devam edilmiştir.

Bakanlığımızca, Vergi Usul Kanununun yukarıda belirtilen maddeleri yanısıra Mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak söz konusu mükelleflerden mal ve hizmet alışları bilgileri ile birlikte mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgilerinin de alınması ve aşağıda belirlenen mükelleflerin bu bildirimleri elektronik ortamda vermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formunun (Form B) mal ve hizmet satışlarını da kapsayacak şekilde alınması, mal ve hizmet alımları ile satışlarına ilişkin haddin yeniden belirlenmesi, verilme süresi ve kağıt veya elektronik ortamda verilmesi bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1- BİLDİRİMLER İLE ALIM VE SATIMLARA UYGULANAN HADLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim" ile "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim"i vermek zorundadırlar. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim, "Form Ba"; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim ise "Form Bs" olarak ayrıca düzenlenmiştir. Bildirimleri kağıt ortamında verecek mükellefler için bu bildirimler ICR sistemlerinde okunabilecek şekilde ayrı ayrı renklerde düzenlenmiştir. (Ek: 1, 2)

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim formu (Form Ba) ile bildirilmesi gereken, bir kişiden yapılan mal ve hizmet alımları toplamı, katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak; mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs) ile bildirilmesi gereken, bir kişiye yapılan mal ve hizmet satışları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, belirtilen mükellefler bu yıl verecekleri Ba ve Bs formlarında 2004 yılında her bir kişiye veya her bir kişiden yapılan ve 30.000 YTL'nı aşan alım ve satımlarına ilişkin bilgileri bildireceklerdir.

2- BİLDİRİMLERİN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Ba ve Bs formlarının nasıl doldurulacağı kağıt bildirim formlarının arka yüzünde, elektronik ortamda verecek mükellefler için Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi www.gelirler.gov.tr adresinde etraflıca açıklanmış olup formların bu açıklamalar çerçevesinde doldurulması gerekmektedir.

Kağıt ortamında verilecek bildirimlerin, yazı ve rakamların ait olduğu alanların dışına çıkmayacak şekilde büyük harflerle, siyah veya mavi tükenmez kalemle veya daktilo ile yazılması gerekmektedir. Yazı ve değerler, ilgili alanlarına soldan başlayarak her kutuya bir harf veya rakam sığacak şekilde ve kelimeler veya rakamlar boşluk bırakılmadan ve kısaltma yapılmadan; tutar alanı ise sağdan başlamak üzere, Yeni Türk Lirası (YTL) ve Yeni Kuruş (YKr) olarak yazılacaktır. Yazı ve rakamlar arasına "." (nokta), "-" (tire) ve diğer işaretler konulmayacaktır. Elektronik ortamda verilecek bildirimler de aynı esaslara göre doldurularak verilecektir. Kağıt ortamında bu tebliğ uyarınca özel olarak bastırılan formlar vergi dairelerinde mevcut olup bunların dışında form düzenlenip verilmesi halinde bu formlar hiç verilmemiş sayılacaktır. Fotokopi ile çoğaltılmış veya önceki yıllarda bastırılmış olan B formları kesinlikle kullanılmayacaktır.

2.1. Form Ba'nın Doldurulması

Form Ba'nın Tablo II alanlarına, ilgili vergilendirme döneminde kendisinden mal ve/veya hizmet satın alınan kişilere ilişkin bilgiler yazılacaktır.

Vergilendirme döneminde (özel hesap dönemi olması halinde, ilgili özel hesap dönemi içinde) bir kişiden satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)'nı aşıyor ise, bu alanlara ilişkin bilgiler "Form Ba"nın II No.'lu tablosuna yazılacaktır. Bir kişiden vergilendirme dönemi içinde satın alınan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)'nı aşmıyor ise, bu kişilerden yapılacak alımlar bildirime yazılmayacaktır.

Form Ba'nın mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo II bölümüne bir kişiden yapılan ve katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki limitini aşan ithalat işlemleri de yazılacaktır. Bu durumda, Türkiye'de mükellef olmayanlardan yapılan alımlarda satıcının vergi kimlik numarası alanı "1111111111" olarak kodlanacaktır.

Form Ba'nın birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.'lu alana Form Ba'nın kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.

2.2. Form Bs'nin Doldurulması

Form Bs'nin Tablo II alanlarına, ilgili vergilendirme döneminde kendisinin mal ve/veya hizmet sattığı kişilere ilişkin bilgiler yazılacaktır.

Vergilendirme döneminde (özel hesap dönemi olması halinde, ilgili özel hesap dönemi içinde) bir kişiye satılan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)'nı aşıyor ise, bu alanlara ilişkin bilgiler "Bs" formunun II No.'lu tablosuna yazılacaktır. Bir kişiye vergilendirme dönemi içinde satılan mal ve/veya hizmetlerin tutarları toplamı katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası)'nı aşmıyor ise, bu kişilere yapılan satışlar bildirime yazılmayacaktır.

Form Bs'nin mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgileri içeren Tablo II bölümüne bir kişiye yapılan ve katma değer vergisi hariç 30.000 YTL (otuz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki limitini aşan ihracat işlemleri de yazılacaktır. Bu durumda, Türkiye'de mükellef olmayanlara yapılan satışlarda alıcının vergi kimlik numarası alanı "2222222222" olarak kodlanacaktır.

Form Bs'nin birden fazla düzenlenmesi halinde, her sayfadaki (7) No.'lu alana Form Bs'nin kaçıncı sayfası olduğu yazılacak ve her sayfadaki Tablo I, Tablo II ve Tablo III eksiksiz doldurulacaktır.

3- BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE ZAMANINA İLİŞKİN ESASLAR

3.1. Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler

a) Gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda veren mükellefler, Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayının sonuna kadar vermek zorundadırlar. Formları elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler kağıt ortamında kesinlikle vermeyeceklerdir. Bildirimlerin elektronik ortamda Eylül ayı sonuna kadar verilmesi katma değer vergisi beyannamesinin verilme süresini değiştirmemektedir.

b) Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olup da gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olmayan ve katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak elektronik ortamda vermeyen mükellefler istemeleri halinde Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda Eylül ayı sonuna kadar verebileceklerdir.

c) Yukarıda belirtilen mükelleflerden Ba ve Bs formlarını elektronik ortamda, katma değer vergisi beyannamesini ise kağıt ortamında verenler bu hususu katma değer vergisi beyannamesinin birinci sayfası üst kısmına "formlar elektronik ortamda verilecektir" notunu yazacak ve paraf edeceklerdir.

3.2. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar

Formların elektronik ortamda gönderilmesinde aşağıda belirtilen esaslara uyulacaktır.

a) Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilecek ise formu düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde ise bu kısma mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Formu gönderen kısmına ise formu elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.

b) Formun elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, formu düzenleyen serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, formu düzenleyen kısmına serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri yazılacaktır. Formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.

c) Formun elektronik ortamda gönderilmesi işlemi kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getirilmesi halinde, formdaki yeminli mali müşavir kısmına yeminli mali müşavirlere ilişkin bilgiler yazılacaktır. Formu düzenleyen kısmına ise mükellefin bilgileri yazılacaktır.

3.3. Bildirimleri Kağıt Ortamında Vermesi Gereken Mükellefler

a) Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olmayan mükellefler bildirimleri kağıt ortamında vermek zorundadırlar. Bu mükellefler söz konusu bildirimleri Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

b) Yukarıdaki 3.1. b bölümünde belirtilen ve bildirimlerini elektronik ortamda vermeyen mükellefler bildirimlerini kağıt ortamında ve Ağustos ayına ilişkin katma değer vergisi beyannamesi ile birlikte Eylül ayının 20 nci günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine vermek zorundadırlar.

3.4. Kendilerine Özel Hesap Dönemi Tayin Olunan Mükellefler

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler, Ba ve Bs formlarını, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayı takip eden ay içinde, bu Tebliğin 3.1, 3.2 ve 3.3 bölümlerinde belirtilen esaslar dahilinde vermek zorundadırlar.

4- DİĞER HUSUSLAR VE CEZAİ YAPTIRIM

a) 2004 yılına ilişkin alış ve satışların bildirileceği Ba ve Bs formları, 2005 yılında bu tebliğde belirtilen süreler içinde, 1'er (birer) örnek olarak verilecektir.

b) Tebliğ kapsamındaki mükellefler, tebliğde belirtilen hadlerin altında kalması sebebiyle bildirime konu herhangi bir alış ve/veya satışları bulunmasa dahi, Form Ba ve/veya Form Bs'nin Tablo I ve Tablo III alanlarını eksiksiz bir şekilde doldurarak vereceklerdir.

c) Form Ba ve Form Bs'nin Tablo II bölümlerinin doldurulması sırasında kullanılacak "ülke kodu" bilgileri tebliğ ekinde yer almaktadır. (Ek: 3)

d) Kağıt ortamındaki bildirim formlarının Tablo III'e ait alanları eksiksiz doldurulacak olup; Form Ba ve Form Bs, mükellef ve varsa mükelleflerin 3568 sayılı yasaya istinaden yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşaviri tarafından müştereken imzalanacaktır.

e) Bildirim formlarını elektronik veya kağıt ortamında belirlenen sürelerde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

D- VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

Vergi Dairelerince alınan bildirimler, Form Ba ve Form Bs türlerine göre ayrı ayrı desteler haline getirilip, bükülme ve yırtılmaya mahal vermeyecek şekilde kutulara yerleştirilecek, her kutunun üzerine içine konulan formun türü ve sayısı yazılacak ve verilme süresinin bitimini takip eden ay içerisinde "Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Yeni Ziraat Mahallesi, Etlik Caddesi No:16 06110 Dışkapı / ANKARA" adresine, taahhütlü posta ve adreste teslim şartı ile gönderilecektir.

E- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN TEBLİĞLER

Bu tebliğin yayımlanması ile birlikte 249, 250, 256, 265, 276, 285, 305 ve 318 No.'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.


(1) 10/01/1961 tarih ve 10703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(2) 01/04/1997 tarih ve 22951 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(3) 10/06/2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.(*) 362 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.

EKLER:

EK - 1 :Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim. (Ön Yüz) (Arka Yüz)

EK - 2 :Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim. (Ön Yüz) (Arka Yüz)

EK - 3 :Ülke kodu listesiResmi Gazete No: 19903 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 18 Ağustos, 1988 Adı: UID: 31XO9OAZUHX9FLQ5
İçerik:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 257. maddesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla, tutulmakta olan defter ve belgelere ilave olarak tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter veya belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya yetkili kılınmıştır.

Sözkonusu maddenin Bakanlığımıza verdiği bu yetkiye dayanılarak gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmelerinde adisyon kullanılması mecburiyeti getirilmiş ve adisyon kullanımına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

ADİSYON KULLANMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELERİ

Masada servis yapılan ve gerçek usulde vergiye tabi olan;

_ Kurumlar Vergisine tabi olan kurumlar tarafından çalıştırılan veya Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutulan ve alkollü içki servisi yapılan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler ve lokantalar gibi işletmeler,

_ Alkollü içki servisi yapılmamakla birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabi olan her türlü kurumlar tarafından çalıştırılan veya Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço usulüne göre defter tutulan lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi işletmeler,

adisyon kullanmak mecburiyetindedirler.

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca işletme hesabı esasına göre defter tutulan ve alkollü içki servisi yapılmayan lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi hizmet işletmelerinin adisyon kullanmak mecburiyetleri bulunmamaktadır. (Bu Genel Tebliğin uygulanmasında, alkollü bira servisi yapılan ve yukarıda belirtilen hizmet işletmeleri, içkili hizmet veren işletmeler olarak kabul edilecektir.)

Adisyon, sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Adisyonlar anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır. Adisyonlarda belirli bir ölçü aranılmayacak, işletmeler ihtiyaçlarına göre ölçüleri belirleyebileceklerdir.

Adisyonlar, müşteriden sipariş alınırken düzenlenecek ve müşterinin masasında, daha sonraki siparişler işlenmek üzere bırakılacaktır.

Adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmelerinde ayrıca adisyon masası bulundurulması halinde, adisyonun her müşteri masası yerine adisyon masasında bulundurulması yeterlidir. Ancak, adisyon masasında bulundurulacak adisyonların kesin olarak müşteri masasına göre ayırımının (numaralanmasının) yapılarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Hizmetin tamamlanmasından sonra adisyon müşteriye ibraz edilecek ve bu adisyona dayanılarak hesap ödenecektir. Ayrıca, müşterinin talebi beklenilmeksizin derhal fatura, fatura vermeyi gerektirmeyen hallerde de perakende satış fişi düzenlenerek adisyonun birinci örneği ile birlikte müşteriye verilecektir.

ADİSYONLARDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER

Adisyonlarda en az aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.

1 - Mükelletin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası (sicil numarası);

2 - Hizmetin ve emtianın cinsi, miktarı;

3 - Adisyonun düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

4 - Adisyonun basıldığı matbaa ile ilgili bilgiler.

Adisyonlar, kopyalı en az iki örnek olarak düzenlenecektir. İlk örneği fatura veya perakende satış fişi ile birlikte müşteriye verilecek, ikinci örneği ise işletmede kalacaktır.

Adisyonlar en az yukarıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde Defterdarlıklarca anlaşma yapılmış matbaalarda ilgili mevzuat esaslarına göre bastırılacaktır

Anlaşmalı matbaalara bastırılmamış adisyonlar ile tarih yazılmamış, müşteri masasına veya adisyon masasına bırakılmamış adisyonlar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Daha önce, 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile perakende satış fişlerinin mükelleflerce, diledikleri takdirde adisyon olarak da kullanılabileceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan böyle perakende satış fişleri adisyon olarak kullanılmayacaktır.

ADİSYONLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1 - Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi mükellefleri tarafından kullanılması zorunlu belgeler kapsamına alınan adisyon, 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun bakımından harcamaları tevsik edici belge olarak nazara alınmayacaktır. Diğer bir anlatımla adisyonlar tek başına vergi iadesinde geçerli belge sayılmayacaktır.

2 - Sadece çay, kahve vc meşrubat satılan kahvehane, çay bahçesi ve çay ocağı gibi yerler bilanço veya işletme hesabı esasına göre deftere tabi olsalar veya kurumlar tarafından işletilseler bile bu işletmelerde adisyon kullanılmayacaktır.

Bu yerlerden alkollü içki servisi yapılanlar ile bilanço esasında deftere tabi olanlar veya kurumlar tarafından işletilenlerde masalara servis yapılarak sandviç, poğaça, pasta, dondurma ve kuruyemiş gibi yiyecek maddeleri de satıldığı takdirde adisyon kullanılacaktır.

3 - Self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmelerde ayrıca adisyon kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.

Self servisten maksat, müşterinin yiyecek ve içecek maddelerini alarak kendisine servis yapması ve masaya oturmadan önce fatura veya perakende satış fişini almasıdır.

Bu Tebliğ uyarınca adisyon kullanmak zorunda bulunan hizmet işletmelerinde; masada servis yapılmasının yanısıra, ayrıca, self servisin ve paket halindc satışların bulunması durumunda, adisyon yalnızca masaya yapılan servisler için kullanılacaktır.

4 - Lokanta, kafeterya, pastane, kahvehane, çay ocağı, çay bahçesi gibi hizmet işletmelerinde iş hacmi ve özellikleri itibariyle götürü usulde vergilendirilenler hiç bir şekilde adisyon kullanmayacaklardır.

5 - Genel Tebliğler ile belirtilen esaslara uygun olarak kullanılmayan her bir adisyon için ayrı ayrı Vergi Usul Kanunu'nun 352-II/7. maddesi uyarınca II. derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

KALDIRILAN TEBLİĞLER VE YÜRÜRLÜK

Adisyon kullanılmasına ilişkin olarak daha önce yayımlanan 183 ve 184 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri, bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 257. maddesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla, tutulmakta olan defter ve belgelere ilave olarak tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter veya belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya yetkili kılınmıştır.

Sözkonusu maddenin Bakanlığımıza verdiği bu yetkiye dayanılarak gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmelerinde adisyon kullanılması mecburiyeti getirilmiş ve adisyon kullanımına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

ADİSYON KULLANMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELERİ

Masada servis yapılan ve gerçek usulde vergiye tabi olan;

_ Kurumlar Vergisine tabi olan kurumlar tarafından çalıştırılan veya Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutulan ve alkollü içki servisi yapılan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler ve lokantalar gibi işletmeler,

_ Alkollü içki servisi yapılmamakla birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabi olan her türlü kurumlar tarafından çalıştırılan veya Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço usulüne göre defter tutulan lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi işletmeler,

adisyon kullanmak mecburiyetindedirler.

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca işletme hesabı esasına göre defter tutulan ve alkollü içki servisi yapılmayan lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi hizmet işletmelerinin adisyon kullanmak mecburiyetleri bulunmamaktadır. (Bu Genel Tebliğin uygulanmasında, alkollü bira servisi yapılan ve yukarıda belirtilen hizmet işletmeleri, içkili hizmet veren işletmeler olarak kabul edilecektir.)

Adisyon, sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Adisyonlar anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır. Adisyonlarda belirli bir ölçü aranılmayacak, işletmeler ihtiyaçlarına göre ölçüleri belirleyebileceklerdir.

Adisyonlar, müşteriden sipariş alınırken düzenlenecek ve müşterinin masasında, daha sonraki siparişler işlenmek üzere bırakılacaktır.

Adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmelerinde ayrıca adisyon masası bulundurulması halinde, adisyonun her müşteri masası yerine adisyon masasında bulundurulması yeterlidir. Ancak, adisyon masasında bulundurulacak adisyonların kesin olarak müşteri masasına göre ayırımının (numaralanmasının) yapılarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Hizmetin tamamlanmasından sonra adisyon müşteriye ibraz edilecek ve bu adisyona dayanılarak hesap ödenecektir. Ayrıca, müşterinin talebi beklenilmeksizin derhal fatura, fatura vermeyi gerektirmeyen hallerde de perakende satış fişi düzenlenerek adisyonun birinci örneği ile birlikte müşteriye verilecektir.

ADİSYONLARDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER

Adisyonlarda en az aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.

1 - Mükelletin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası (sicil numarası);

2 - Hizmetin ve emtianın cinsi, miktarı;

3 - Adisyonun düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

4 - Adisyonun basıldığı matbaa ile ilgili bilgiler.

Adisyonlar, kopyalı en az iki örnek olarak düzenlenecektir. İlk örneği fatura veya perakende satış fişi ile birlikte müşteriye verilecek, ikinci örneği ise işletmede kalacaktır.

Adisyonlar en az yukarıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde Defterdarlıklarca anlaşma yapılmış matbaalarda ilgili mevzuat esaslarına göre bastırılacaktır

Anlaşmalı matbaalara bastırılmamış adisyonlar ile tarih yazılmamış, müşteri masasına veya adisyon masasına bırakılmamış adisyonlar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Daha önce, 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile perakende satış fişlerinin mükelleflerce, diledikleri takdirde adisyon olarak da kullanılabileceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan böyle perakende satış fişleri adisyon olarak kullanılmayacaktır.

ADİSYONLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1 - Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi mükellefleri tarafından kullanılması zorunlu belgeler kapsamına alınan adisyon, 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun bakımından harcamaları tevsik edici belge olarak nazara alınmayacaktır. Diğer bir anlatımla adisyonlar tek başına vergi iadesinde geçerli belge sayılmayacaktır.

2 - Sadece çay, kahve vc meşrubat satılan kahvehane, çay bahçesi ve çay ocağı gibi yerler bilanço veya işletme hesabı esasına göre deftere tabi olsalar veya kurumlar tarafından işletilseler bile bu işletmelerde adisyon kullanılmayacaktır.

Bu yerlerden alkollü içki servisi yapılanlar ile bilanço esasında deftere tabi olanlar veya kurumlar tarafından işletilenlerde masalara servis yapılarak sandviç, poğaça, pasta, dondurma ve kuruyemiş gibi yiyecek maddeleri de satıldığı takdirde adisyon kullanılacaktır.

3 - Self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmelerde ayrıca adisyon kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.

Self servisten maksat, müşterinin yiyecek ve içecek maddelerini alarak kendisine servis yapması ve masaya oturmadan önce fatura veya perakende satış fişini almasıdır.

Bu Tebliğ uyarınca adisyon kullanmak zorunda bulunan hizmet işletmelerinde; masada servis yapılmasının yanısıra, ayrıca, self servisin ve paket halindc satışların bulunması durumunda, adisyon yalnızca masaya yapılan servisler için kullanılacaktır.

4 - Lokanta, kafeterya, pastane, kahvehane, çay ocağı, çay bahçesi gibi hizmet işletmelerinde iş hacmi ve özellikleri itibariyle götürü usulde vergilendirilenler hiç bir şekilde adisyon kullanmayacaklardır.

5 - Genel Tebliğler ile belirtilen esaslara uygun olarak kullanılmayan her bir adisyon için ayrı ayrı Vergi Usul Kanunu'nun 352-II/7. maddesi uyarınca II. derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

KALDIRILAN TEBLİĞLER VE YÜRÜRLÜK

Adisyon kullanılmasına ilişkin olarak daha önce yayımlanan 183 ve 184 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri, bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 257. maddesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla, tutulmakta olan defter ve belgelere ilave olarak tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter veya belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya yetkili kılınmıştır.

Sözkonusu maddenin Bakanlığımıza verdiği bu yetkiye dayanılarak gerçek usulde vergilendirilen hizmet işletmelerinde adisyon kullanılması mecburiyeti getirilmiş ve adisyon kullanımına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir.

ADİSYON KULLANMAK ZORUNDA OLAN İŞLETMELERİ

Masada servis yapılan ve gerçek usulde vergiye tabi olan;

_ Kurumlar Vergisine tabi olan kurumlar tarafından çalıştırılan veya Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço veya işletme hesabı esasına göre defter tutulan ve alkollü içki servisi yapılan gece kulüpleri, diskotekler, barlar, pavyonlar, gazinolar, meyhaneler ve lokantalar gibi işletmeler,

_ Alkollü içki servisi yapılmamakla birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu'na tabi olan her türlü kurumlar tarafından çalıştırılan veya Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço usulüne göre defter tutulan lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi işletmeler,

adisyon kullanmak mecburiyetindedirler.

Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca işletme hesabı esasına göre defter tutulan ve alkollü içki servisi yapılmayan lokanta, kafeterya, pastane, gazino gibi hizmet işletmelerinin adisyon kullanmak mecburiyetleri bulunmamaktadır. (Bu Genel Tebliğin uygulanmasında, alkollü bira servisi yapılan ve yukarıda belirtilen hizmet işletmeleri, içkili hizmet veren işletmeler olarak kabul edilecektir.)

Adisyon, sunulan hizmetin ve emtianın cins ve miktarını göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir. Adisyonlar anlaşmalı matbaalara bastırılarak kullanılacaktır. Adisyonlarda belirli bir ölçü aranılmayacak, işletmeler ihtiyaçlarına göre ölçüleri belirleyebileceklerdir.

Adisyonlar, müşteriden sipariş alınırken düzenlenecek ve müşterinin masasında, daha sonraki siparişler işlenmek üzere bırakılacaktır.

Adisyon kullanmak zorunda olan hizmet işletmelerinde ayrıca adisyon masası bulundurulması halinde, adisyonun her müşteri masası yerine adisyon masasında bulundurulması yeterlidir. Ancak, adisyon masasında bulundurulacak adisyonların kesin olarak müşteri masasına göre ayırımının (numaralanmasının) yapılarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Hizmetin tamamlanmasından sonra adisyon müşteriye ibraz edilecek ve bu adisyona dayanılarak hesap ödenecektir. Ayrıca, müşterinin talebi beklenilmeksizin derhal fatura, fatura vermeyi gerektirmeyen hallerde de perakende satış fişi düzenlenerek adisyonun birinci örneği ile birlikte müşteriye verilecektir.

ADİSYONLARDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ BİLGİLER

Adisyonlarda en az aşağıdaki bilgiler bulunacaktır.

1 - Mükelletin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası (sicil numarası);

2 - Hizmetin ve emtianın cinsi, miktarı;

3 - Adisyonun düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;

4 - Adisyonun basıldığı matbaa ile ilgili bilgiler.

Adisyonlar, kopyalı en az iki örnek olarak düzenlenecektir. İlk örneği fatura veya perakende satış fişi ile birlikte müşteriye verilecek, ikinci örneği ise işletmede kalacaktır.

Adisyonlar en az yukarıda belirtilen bilgileri taşıyacak şekilde Defterdarlıklarca anlaşma yapılmış matbaalarda ilgili mevzuat esaslarına göre bastırılacaktır

Anlaşmalı matbaalara bastırılmamış adisyonlar ile tarih yazılmamış, müşteri masasına veya adisyon masasına bırakılmamış adisyonlar hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Daha önce, 164 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile perakende satış fişlerinin mükelleflerce, diledikleri takdirde adisyon olarak da kullanılabileceği şeklindeki düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bundan böyle perakende satış fişleri adisyon olarak kullanılmayacaktır.

ADİSYONLARLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1 - Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi mükellefleri tarafından kullanılması zorunlu belgeler kapsamına alınan adisyon, 2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun bakımından harcamaları tevsik edici belge olarak nazara alınmayacaktır. Diğer bir anlatımla adisyonlar tek başına vergi iadesinde geçerli belge sayılmayacaktır.

2 - Sadece çay, kahve vc meşrubat satılan kahvehane, çay bahçesi ve çay ocağı gibi yerler bilanço veya işletme hesabı esasına göre deftere tabi olsalar veya kurumlar tarafından işletilseler bile bu işletmelerde adisyon kullanılmayacaktır.

Bu yerlerden alkollü içki servisi yapılanlar ile bilanço esasında deftere tabi olanlar veya kurumlar tarafından işletilenlerde masalara servis yapılarak sandviç, poğaça, pasta, dondurma ve kuruyemiş gibi yiyecek maddeleri de satıldığı takdirde adisyon kullanılacaktır.

3 - Self servis esasına göre işletilen lokanta, kafeterya gibi işletmelerde ayrıca adisyon kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.

Self servisten maksat, müşterinin yiyecek ve içecek maddelerini alarak kendisine servis yapması ve masaya oturmadan önce fatura veya perakende satış fişini almasıdır.

Bu Tebliğ uyarınca adisyon kullanmak zorunda bulunan hizmet işletmelerinde; masada servis yapılmasının yanısıra, ayrıca, self servisin ve paket halindc satışların bulunması durumunda, adisyon yalnızca masaya yapılan servisler için kullanılacaktır.

4 - Lokanta, kafeterya, pastane, kahvehane, çay ocağı, çay bahçesi gibi hizmet işletmelerinde iş hacmi ve özellikleri itibariyle götürü usulde vergilendirilenler hiç bir şekilde adisyon kullanmayacaklardır.

5 - Genel Tebliğler ile belirtilen esaslara uygun olarak kullanılmayan her bir adisyon için ayrı ayrı Vergi Usul Kanunu'nun 352-II/7. maddesi uyarınca II. derece usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

KALDIRILAN TEBLİĞLER VE YÜRÜRLÜK

Adisyon kullanılmasına ilişkin olarak daha önce yayımlanan 183 ve 184 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri, bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 25169 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 15 Temmuz, 2003 Adı: UID: 33I2PRYL2CH4Q23U
İçerik:

 

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re' sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilmiştir.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;

-2003 yılında, Türkiye genelinde vergi dairelerinde yapılacak açıklamanın 15 Ağustos 2003 ila 15 Eylül 2003 tarihleri arasında, 1 Eylül 2003 tarihinden itibaren de Gelirler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılması,

-Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 50 milyar TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

-Yapılacak açıklamada, 31/12/2002 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 1/7/2003 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2002 - 31/5/2003 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

-Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması,

-Açıklama kapsamına, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu hükümlerine göre taksitlendirilen vergi ve cezaların alınmaması

uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re' sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilmiştir.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;

-2003 yılında, Türkiye genelinde vergi dairelerinde yapılacak açıklamanın 15 Ağustos 2003 ila 15 Eylül 2003 tarihleri arasında, 1 Eylül 2003 tarihinden itibaren de Gelirler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılması,

-Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 50 milyar TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

-Yapılacak açıklamada, 31/12/2002 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 1/7/2003 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2002 - 31/5/2003 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

-Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması,

-Açıklama kapsamına, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu hükümlerine göre taksitlendirilen vergi ve cezaların alınmaması

uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

Bilindiği gibi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında "Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir. Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adli ve idari soruşturmalarla ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz. Bu takdirde kendilerine bilgi verilen kişi ve kurumlar da bu maddede yazılı yasaklara uymak zorundadırlar. Maliye Bakanlığı bilgilerin açıklanmasıyla ilgili usulleri belirlemeye yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm uyarınca, ikmalen, re' sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergiler ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların açıklanmasına ilişkin usuller 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilmiştir.

Anılan maddenin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden;

-2003 yılında, Türkiye genelinde vergi dairelerinde yapılacak açıklamanın 15 Ağustos 2003 ila 15 Eylül 2003 tarihleri arasında, 1 Eylül 2003 tarihinden itibaren de Gelirler Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yapılması,

-Açıklama kapsamına, her bir vergi dairesine 50 milyar TL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükelleflerin alınması,

-Yapılacak açıklamada, 31/12/2002 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 1/7/2003 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1/6/2002 - 31/5/2003 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatların dikkate alınması,

-Açıklanacak bilgiler, açıklamanın yapılacağı yer ve diğer hususlarda 293 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen esaslara uyulması,

-Açıklama kapsamına, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu hükümlerine göre taksitlendirilen vergi ve cezaların alınmaması

uygun görülmüştür.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 23 Ocak, 1976 Adı: UID: 33QE8L8WARPDLNH1
İçerik:

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince, 1975 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı kanunun 280 inci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları hükümlerine dayanılarak Bakanlığımızca tesbit olunan kurlar, aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlendirilmesinde, 1975 yılı sonu itibariyle bu uygulanması rica olunur.


Sıra No.
 
A _ D ö v i z l e r
Kur (Kuruş)
1
1
Afganistan Afganisi
24,35
2
1
Amerikan Doları
1500,00
3
1
Arjantin Pezosu
49,86
4
1
Avusturya Şilini
83,85
5
1
Bahama Doları
1400,00
6
1
Bahreyn Dinarı
3546,67
7
1
Barbados Doları
700._
8
1
Batı Saoma Talası
2348,31
9
1
Belçika Frangı
39,85
10
1
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhamı
354,67
11
1
Bolivya Pezosu
70,_
12
1
Bostwana Randı
1960,_
13
1
Brezilya Kruzeyrosu
173,27
14
1
Bulgar Levası
1443,30
15
1
Burundi Frangı
17,78
16
1
Çekoslavak Kronu
234,51
17
1
Çin Halk Cumhuriyeti renminbi yuanı
782,34
18
1
Danimarka Kuronu
245,_
19
1
Dominik Cumhuriyeti Pezosu
1400,_
20
1
Doyçemark
595,_
21
1
Ekvator Sukru
56,_
22
1
El Salvador Kolonu
560,_
23
1
Endonezya Rupiahı
3,37
24
1
Ethiopia Doları (Habeşistan)
675,56
25
1
Fransız Frangı
348,_
26
1
Gana Sedisi
1213,33
27
1
Gine Silisi
68,42
28
1
Guatemala Ketzali
1400,_
29
1
Güney Afrika Randı
1610,_
30
1
Haiti Gurdu
280,_
31
1
Hollanda Florini
577,10
32
1
Honduras Lempirası
700,_
33
1
Irak Dinarı
4728,88
34
1
İsrail Lirası
197,18
35
1
İsveç Kronu
335,_
36
1
İsviçre Frangı
560,_
37
1
Jamaika Doları
1540,_
38
100
Japon Yeni
503,07
39
1
Kanada Doları
1385,10
40
1
Kenya Şilini
196,00
41
1
Kolombiya Pezosu
45,19
42
1
Kore Vonu
2,89
43
1
Kostarika Kolonu
163,36
44
1
Laos Kipi
1,87
45
1
Lesotho Randı
1960,_
46
1
Liberya Doları
1400,_
47
1
Libya Dinarı
4728,88
48
100
Liret
220,80
49
1
Lübnan Lirası
678,73
50
1
Macaristan Fronti
143,86
51
1
Meksika Pezosu
112,_
52
1
Mısır Lirası
3577,77
53
1
Milliyetçi Çin (Yeni Tayvan Doları)
36,84
54
1
Nepal Rupisi
132,58
55
1
Nikaragua Kordobası
200,_
56
1
Norveç Kronu
265,_
57
1
Oman Riyali
4053,33
58
1
Pakistan Rupisi
141,41
59
1
Panama Balboası
1400,_
60
1
Paraguay Guaranisi
11,11
61
1
Peru Solu
36,17
62
1
Polonya Zlotisi
422,22
63
1
Romen Leyi
281,69
64
1
Rus Rublesi
1990,51
65
1
Rvanda Frangı
15,08
66
1
Somali Şilini
224,62
67
1
Sterlin
3105,20
68
1
Sudan Lirası
380,95
69
1
Suriye Lirası
380,95
70
100
Şili Esküdosu
26,42
71
1
Tanzaniya Şilini
196,_
72
1
Tayland Bahtı
70,_
73
1
Uganda Şilini
196,_
74
1
Uruguay Pezosu
600,86
75
1
Venezuela Bolivarı
326,72
76
1
Vietnam Kuruşu
1,85
77
1
Yemen Arap Cumhuriyeti Riyali
306,85
78
1
Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti Dinarı
4053,85
79
1
Zaire Zairesi
2800,_
80
1
Zambiya Kwaçası
2177,78Sıra No.
 
B _ EFEKTİFLER
Kur (Kuruş)
1
1
Amerikan Doları
1500,_
2
1
Avustralya Doları
1478,15
3
1
Avusturya Şilini
83,85
4
1
Belçika Frangı
37,86
5
1
Danimarka Kuronu
245,_
6
1
Doyçe Mark
595,_
7
1
Drahmi
38,10
8
1
Esküdo
43,17
9
1
Finlandiya Markkası
301,92
10
1
Fransız Frangı
348,_
11
1
Hollanda Florini
577,10
12
1
Irak Dinarı
3010,36
13
1
İran Riyali
15,22
14
1
İrlanda Lirası
2850,99
15
1
İspanyol Pezetası
19,29
16
1
İsrail Lirası
130,_
17
1
İsveç Kronu
335,_
18
1
İsviçre Frangı
560,_
19
100
Japon Yeni
439,15
20
1
Kanada Doları
1315,85
21
1
Kıbrıs Lirası
3187,44
22
1
Kuveyt Dinarı
3630,14
23
100
Liret
209,75
24
1
Lübnan Lirası
414,36
25
1
Lüksemburg Frangı
29,10
26
1
Meksika Pezosu
99,16
27
1
Norveç Kronu
250,_
28
1
Sterlin
3105,20
29
1
Suriye Lirası
272,69
30
1
Suudi Arabistan Riyali
283,32
31
1
Ürdün Dinarı
3453,06
32
1
Yugoslav Dinarı
66,62


(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince, 1975 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı kanunun 280 inci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları hükümlerine dayanılarak Bakanlığımızca tesbit olunan kurlar, aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlendirilmesinde, 1975 yılı sonu itibariyle bu uygulanması rica olunur.


Sıra No.
 
A _ D ö v i z l e r
Kur (Kuruş)
1
1
Afganistan Afganisi
24,35
2
1
Amerikan Doları
1500,00
3
1
Arjantin Pezosu
49,86
4
1
Avusturya Şilini
83,85
5
1
Bahama Doları
1400,00
6
1
Bahreyn Dinarı
3546,67
7
1
Barbados Doları
700._
8
1
Batı Saoma Talası
2348,31
9
1
Belçika Frangı
39,85
10
1
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhamı
354,67
11
1
Bolivya Pezosu
70,_
12
1
Bostwana Randı
1960,_
13
1
Brezilya Kruzeyrosu
173,27
14
1
Bulgar Levası
1443,30
15
1
Burundi Frangı
17,78
16
1
Çekoslavak Kronu
234,51
17
1
Çin Halk Cumhuriyeti renminbi yuanı
782,34
18
1
Danimarka Kuronu
245,_
19
1
Dominik Cumhuriyeti Pezosu
1400,_
20
1
Doyçemark
595,_
21
1
Ekvator Sukru
56,_
22
1
El Salvador Kolonu
560,_
23
1
Endonezya Rupiahı
3,37
24
1
Ethiopia Doları (Habeşistan)
675,56
25
1
Fransız Frangı
348,_
26
1
Gana Sedisi
1213,33
27
1
Gine Silisi
68,42
28
1
Guatemala Ketzali
1400,_
29
1
Güney Afrika Randı
1610,_
30
1
Haiti Gurdu
280,_
31
1
Hollanda Florini
577,10
32
1
Honduras Lempirası
700,_
33
1
Irak Dinarı
4728,88
34
1
İsrail Lirası
197,18
35
1
İsveç Kronu
335,_
36
1
İsviçre Frangı
560,_
37
1
Jamaika Doları
1540,_
38
100
Japon Yeni
503,07
39
1
Kanada Doları
1385,10
40
1
Kenya Şilini
196,00
41
1
Kolombiya Pezosu
45,19
42
1
Kore Vonu
2,89
43
1
Kostarika Kolonu
163,36
44
1
Laos Kipi
1,87
45
1
Lesotho Randı
1960,_
46
1
Liberya Doları
1400,_
47
1
Libya Dinarı
4728,88
48
100
Liret
220,80
49
1
Lübnan Lirası
678,73
50
1
Macaristan Fronti
143,86
51
1
Meksika Pezosu
112,_
52
1
Mısır Lirası
3577,77
53
1
Milliyetçi Çin (Yeni Tayvan Doları)
36,84
54
1
Nepal Rupisi
132,58
55
1
Nikaragua Kordobası
200,_
56
1
Norveç Kronu
265,_
57
1
Oman Riyali
4053,33
58
1
Pakistan Rupisi
141,41
59
1
Panama Balboası
1400,_
60
1
Paraguay Guaranisi
11,11
61
1
Peru Solu
36,17
62
1
Polonya Zlotisi
422,22
63
1
Romen Leyi
281,69
64
1
Rus Rublesi
1990,51
65
1
Rvanda Frangı
15,08
66
1
Somali Şilini
224,62
67
1
Sterlin
3105,20
68
1
Sudan Lirası
380,95
69
1
Suriye Lirası
380,95
70
100
Şili Esküdosu
26,42
71
1
Tanzaniya Şilini
196,_
72
1
Tayland Bahtı
70,_
73
1
Uganda Şilini
196,_
74
1
Uruguay Pezosu
600,86
75
1
Venezuela Bolivarı
326,72
76
1
Vietnam Kuruşu
1,85
77
1
Yemen Arap Cumhuriyeti Riyali
306,85
78
1
Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti Dinarı
4053,85
79
1
Zaire Zairesi
2800,_
80
1
Zambiya Kwaçası
2177,78Sıra No.
 
B _ EFEKTİFLER
Kur (Kuruş)
1
1
Amerikan Doları
1500,_
2
1
Avustralya Doları
1478,15
3
1
Avusturya Şilini
83,85
4
1
Belçika Frangı
37,86
5
1
Danimarka Kuronu
245,_
6
1
Doyçe Mark
595,_
7
1
Drahmi
38,10
8
1
Esküdo
43,17
9
1
Finlandiya Markkası
301,92
10
1
Fransız Frangı
348,_
11
1
Hollanda Florini
577,10
12
1
Irak Dinarı
3010,36
13
1
İran Riyali
15,22
14
1
İrlanda Lirası
2850,99
15
1
İspanyol Pezetası
19,29
16
1
İsrail Lirası
130,_
17
1
İsveç Kronu
335,_
18
1
İsviçre Frangı
560,_
19
100
Japon Yeni
439,15
20
1
Kanada Doları
1315,85
21
1
Kıbrıs Lirası
3187,44
22
1
Kuveyt Dinarı
3630,14
23
100
Liret
209,75
24
1
Lübnan Lirası
414,36
25
1
Lüksemburg Frangı
29,10
26
1
Meksika Pezosu
99,16
27
1
Norveç Kronu
250,_
28
1
Sterlin
3105,20
29
1
Suriye Lirası
272,69
30
1
Suudi Arabistan Riyali
283,32
31
1
Ürdün Dinarı
3453,06
32
1
Yugoslav Dinarı
66,62


(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince, 1975 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı kanunun 280 inci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları hükümlerine dayanılarak Bakanlığımızca tesbit olunan kurlar, aşağıda gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlendirilmesinde, 1975 yılı sonu itibariyle bu uygulanması rica olunur.


Sıra No.
 
A _ D ö v i z l e r
Kur (Kuruş)
1
1
Afganistan Afganisi
24,35
2
1
Amerikan Doları
1500,00
3
1
Arjantin Pezosu
49,86
4
1
Avusturya Şilini
83,85
5
1
Bahama Doları
1400,00
6
1
Bahreyn Dinarı
3546,67
7
1
Barbados Doları
700._
8
1
Batı Saoma Talası
2348,31
9
1
Belçika Frangı
39,85
10
1
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhamı
354,67
11
1
Bolivya Pezosu
70,_
12
1
Bostwana Randı
1960,_
13
1
Brezilya Kruzeyrosu
173,27
14
1
Bulgar Levası
1443,30
15
1
Burundi Frangı
17,78
16
1
Çekoslavak Kronu
234,51
17
1
Çin Halk Cumhuriyeti renminbi yuanı
782,34
18
1
Danimarka Kuronu
245,_
19
1
Dominik Cumhuriyeti Pezosu
1400,_
20
1
Doyçemark
595,_
21
1
Ekvator Sukru
56,_
22
1
El Salvador Kolonu
560,_
23
1
Endonezya Rupiahı
3,37
24
1
Ethiopia Doları (Habeşistan)
675,56
25
1
Fransız Frangı
348,_
26
1
Gana Sedisi
1213,33
27
1
Gine Silisi
68,42
28
1
Guatemala Ketzali
1400,_
29
1
Güney Afrika Randı
1610,_
30
1
Haiti Gurdu
280,_
31
1
Hollanda Florini
577,10
32
1
Honduras Lempirası
700,_
33
1
Irak Dinarı
4728,88
34
1
İsrail Lirası
197,18
35
1
İsveç Kronu
335,_
36
1
İsviçre Frangı
560,_
37
1
Jamaika Doları
1540,_
38
100
Japon Yeni
503,07
39
1
Kanada Doları
1385,10
40
1
Kenya Şilini
196,00
41
1
Kolombiya Pezosu
45,19
42
1
Kore Vonu
2,89
43
1
Kostarika Kolonu
163,36
44
1
Laos Kipi
1,87
45
1
Lesotho Randı
1960,_
46
1
Liberya Doları
1400,_
47
1
Libya Dinarı
4728,88
48
100
Liret
220,80
49
1
Lübnan Lirası
678,73
50
1
Macaristan Fronti
143,86
51
1
Meksika Pezosu
112,_
52
1
Mısır Lirası
3577,77
53
1
Milliyetçi Çin (Yeni Tayvan Doları)
36,84
54
1
Nepal Rupisi
132,58
55
1
Nikaragua Kordobası
200,_
56
1
Norveç Kronu
265,_
57
1
Oman Riyali
4053,33
58
1
Pakistan Rupisi
141,41
59
1
Panama Balboası
1400,_
60
1
Paraguay Guaranisi
11,11
61
1
Peru Solu
36,17
62
1
Polonya Zlotisi
422,22
63
1
Romen Leyi
281,69
64
1
Rus Rublesi
1990,51
65
1
Rvanda Frangı
15,08
66
1
Somali Şilini
224,62
67
1
Sterlin
3105,20
68
1
Sudan Lirası
380,95
69
1
Suriye Lirası
380,95
70
100
Şili Esküdosu
26,42
71
1
Tanzaniya Şilini
196,_
72
1
Tayland Bahtı
70,_
73
1
Uganda Şilini
196,_
74
1
Uruguay Pezosu
600,86
75
1
Venezuela Bolivarı
326,72
76
1
Vietnam Kuruşu
1,85
77
1
Yemen Arap Cumhuriyeti Riyali
306,85
78
1
Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti Dinarı
4053,85
79
1
Zaire Zairesi
2800,_
80
1
Zambiya Kwaçası
2177,78Sıra No.
 
B _ EFEKTİFLER
Kur (Kuruş)
1
1
Amerikan Doları
1500,_
2
1
Avustralya Doları
1478,15
3
1
Avusturya Şilini
83,85
4
1
Belçika Frangı
37,86
5
1
Danimarka Kuronu
245,_
6
1
Doyçe Mark
595,_
7
1
Drahmi
38,10
8
1
Esküdo
43,17
9
1
Finlandiya Markkası
301,92
10
1
Fransız Frangı
348,_
11
1
Hollanda Florini
577,10
12
1
Irak Dinarı
3010,36
13
1
İran Riyali
15,22
14
1
İrlanda Lirası
2850,99
15
1
İspanyol Pezetası
19,29
16
1
İsrail Lirası
130,_
17
1
İsveç Kronu
335,_
18
1
İsviçre Frangı
560,_
19
100
Japon Yeni
439,15
20
1
Kanada Doları
1315,85
21
1
Kıbrıs Lirası
3187,44
22
1
Kuveyt Dinarı
3630,14
23
100
Liret
209,75
24
1
Lübnan Lirası
414,36
25
1
Lüksemburg Frangı
29,10
26
1
Meksika Pezosu
99,16
27
1
Norveç Kronu
250,_
28
1
Sterlin
3105,20
29
1
Suriye Lirası
272,69
30
1
Suudi Arabistan Riyali
283,32
31
1
Ürdün Dinarı
3453,06
32
1
Yugoslav Dinarı
66,62


(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 19410 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 24 Mart, 1987 Adı: UID: 3JGRV9NG6JFU74EV
İçerik:

 

Teşvik belgeli sabit yatırımlara, ihtisas kredilerine ve gerçekleşen ihracata, 121l sayılı Kanuna dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan kararnameler uyarınca Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan T.C. Merkez Bankasınca destekleme primi ödenmektedir.

Gerçekleştirilen ihracat ve ihtisas kredileri dolayısıyla T.C. Merkez Bankasınca mükelleflere ödenen destekleme primlerinin, tahakkuk ettikleri yılda hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilmesi tabii olup, bu konuda bir tereddüt bulunmamaktadır.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, teşvik belgeli yatırımlar dolayısıyla alınan destekleme primlerinin hasılat olarak mı kaydedileceği yoksa sabit yatırımların maliyet bedelinden mi indirileceği konusunda tereddütlerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Bilintiiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262 nci maddesinde; "Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum toplamını ifade eder." hükmü yer almıştır.

Bu madde ile iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerin tesbitinde, fiili maliyetin esas alınması öngörülmüştür. Dolayısıyla yatırımcı adına tahakkuk ettirilen destekleme primleri, sabit yatırımların maliyet bedelini azaltıcı bir unsur olduğundan, mükelleflerce bu primler, tahakkuk ettirildikleri tarihte gerçekleştirilmiş olan sabit yatırımların maliyet bedelinden indirilebilir.

Bu durumda, sabit kıymetin maliyet bedeli; indirilen destekleme priminden sonraki miktar olacağından, bu usulü seçen mükellefler, sabit yatırımın toplam bedelinden, alınan primin düşülmesinden sonra kalan değeri sabit yatırımın değeri olarak aktiflerine kaydedecektir. Aktife kaydedilen bu değer üzerinden amortisman ayıracaklar ve bu değer üzerinden de yatırım indiriminden yararlanacaklardır.

Ancak, isteyen mükellefler, tahakkuk eden destekleme primlerini, sabit yatırımların maliyet bedellerinden düşmeden doğrudan hasılat olarak da yazabilirler.

Tahakkuk tarihi ise, söz konusu primlerin T.C. Merkez Bankasınca yatırımcı kuruluşa ödenebilir hale geldiği tarihdir.

Diğer taraftan, teşvik belgeli yatırımlar, ihtisas kredileri ve gerçekleştirilen ihracat için tahakkuk eden destekleme primlerinin üç ay içinde ödenmemesi halinde, üç aylık sürenin bitiminden itibaren T.C. Merkez Bankasınca tahakkuk ettirilen faizlerin hasılat olarak yazılacağı tabiidir.

Tebliğ olunur.

İçerik 1:

 

Teşvik belgeli sabit yatırımlara, ihtisas kredilerine ve gerçekleşen ihracata, 121l sayılı Kanuna dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan kararnameler uyarınca Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan T.C. Merkez Bankasınca destekleme primi ödenmektedir.

Gerçekleştirilen ihracat ve ihtisas kredileri dolayısıyla T.C. Merkez Bankasınca mükelleflere ödenen destekleme primlerinin, tahakkuk ettikleri yılda hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilmesi tabii olup, bu konuda bir tereddüt bulunmamaktadır.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, teşvik belgeli yatırımlar dolayısıyla alınan destekleme primlerinin hasılat olarak mı kaydedileceği yoksa sabit yatırımların maliyet bedelinden mi indirileceği konusunda tereddütlerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Bilintiiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262 nci maddesinde; "Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum toplamını ifade eder." hükmü yer almıştır.

Bu madde ile iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerin tesbitinde, fiili maliyetin esas alınması öngörülmüştür. Dolayısıyla yatırımcı adına tahakkuk ettirilen destekleme primleri, sabit yatırımların maliyet bedelini azaltıcı bir unsur olduğundan, mükelleflerce bu primler, tahakkuk ettirildikleri tarihte gerçekleştirilmiş olan sabit yatırımların maliyet bedelinden indirilebilir.

Bu durumda, sabit kıymetin maliyet bedeli; indirilen destekleme priminden sonraki miktar olacağından, bu usulü seçen mükellefler, sabit yatırımın toplam bedelinden, alınan primin düşülmesinden sonra kalan değeri sabit yatırımın değeri olarak aktiflerine kaydedecektir. Aktife kaydedilen bu değer üzerinden amortisman ayıracaklar ve bu değer üzerinden de yatırım indiriminden yararlanacaklardır.

Ancak, isteyen mükellefler, tahakkuk eden destekleme primlerini, sabit yatırımların maliyet bedellerinden düşmeden doğrudan hasılat olarak da yazabilirler.

Tahakkuk tarihi ise, söz konusu primlerin T.C. Merkez Bankasınca yatırımcı kuruluşa ödenebilir hale geldiği tarihdir.

Diğer taraftan, teşvik belgeli yatırımlar, ihtisas kredileri ve gerçekleştirilen ihracat için tahakkuk eden destekleme primlerinin üç ay içinde ödenmemesi halinde, üç aylık sürenin bitiminden itibaren T.C. Merkez Bankasınca tahakkuk ettirilen faizlerin hasılat olarak yazılacağı tabiidir.

Tebliğ olunur.

İçerik 2:

 

Teşvik belgeli sabit yatırımlara, ihtisas kredilerine ve gerçekleşen ihracata, 121l sayılı Kanuna dayanılarak Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan kararnameler uyarınca Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan T.C. Merkez Bankasınca destekleme primi ödenmektedir.

Gerçekleştirilen ihracat ve ihtisas kredileri dolayısıyla T.C. Merkez Bankasınca mükelleflere ödenen destekleme primlerinin, tahakkuk ettikleri yılda hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilmesi tabii olup, bu konuda bir tereddüt bulunmamaktadır.

Ancak, Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, teşvik belgeli yatırımlar dolayısıyla alınan destekleme primlerinin hasılat olarak mı kaydedileceği yoksa sabit yatırımların maliyet bedelinden mi indirileceği konusunda tereddütlerin bulunduğu anlaşılmıştır.

Bilintiiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 262 nci maddesinde; "Maliyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum toplamını ifade eder." hükmü yer almıştır.

Bu madde ile iktisadi kıymetlerin maliyet bedellerin tesbitinde, fiili maliyetin esas alınması öngörülmüştür. Dolayısıyla yatırımcı adına tahakkuk ettirilen destekleme primleri, sabit yatırımların maliyet bedelini azaltıcı bir unsur olduğundan, mükelleflerce bu primler, tahakkuk ettirildikleri tarihte gerçekleştirilmiş olan sabit yatırımların maliyet bedelinden indirilebilir.

Bu durumda, sabit kıymetin maliyet bedeli; indirilen destekleme priminden sonraki miktar olacağından, bu usulü seçen mükellefler, sabit yatırımın toplam bedelinden, alınan primin düşülmesinden sonra kalan değeri sabit yatırımın değeri olarak aktiflerine kaydedecektir. Aktife kaydedilen bu değer üzerinden amortisman ayıracaklar ve bu değer üzerinden de yatırım indiriminden yararlanacaklardır.

Ancak, isteyen mükellefler, tahakkuk eden destekleme primlerini, sabit yatırımların maliyet bedellerinden düşmeden doğrudan hasılat olarak da yazabilirler.

Tahakkuk tarihi ise, söz konusu primlerin T.C. Merkez Bankasınca yatırımcı kuruluşa ödenebilir hale geldiği tarihdir.

Diğer taraftan, teşvik belgeli yatırımlar, ihtisas kredileri ve gerçekleştirilen ihracat için tahakkuk eden destekleme primlerinin üç ay içinde ödenmemesi halinde, üç aylık sürenin bitiminden itibaren T.C. Merkez Bankasınca tahakkuk ettirilen faizlerin hasılat olarak yazılacağı tabiidir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete No: 21429 Resmi Gazete Tarihi: Salı, 8 Aralık, 1992 Adı: UID: 3NI7QXQF7D2M34VI
İçerik:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri (imtiyazlı şirketler hariç, kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itibariyle aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler..." denilmektedir.

Aynı maddenin 10 uncu bendinde ise değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranının her yıl Aralık ayı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ilan edileceği hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 1992 yılı için % 61,5 (Yüzde Altmış bir virgül beş) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, yeniden değerlemenin usul ve esaslarına ilişkin olarak yayımlanan Genel Tebliğler ile Kurumlar Vergisi mükelletlerinin yeniden değerleme işlemlerinin Yeminli Müşavirlerce tasdikine ilişkin Tebliğler yürürlükte bulunmaktadır.Tebliğ olunur.
(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri (imtiyazlı şirketler hariç, kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itibariyle aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler..." denilmektedir.

Aynı maddenin 10 uncu bendinde ise değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranının her yıl Aralık ayı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ilan edileceği hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 1992 yılı için % 61,5 (Yüzde Altmış bir virgül beş) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, yeniden değerlemenin usul ve esaslarına ilişkin olarak yayımlanan Genel Tebliğler ile Kurumlar Vergisi mükelletlerinin yeniden değerleme işlemlerinin Yeminli Müşavirlerce tasdikine ilişkin Tebliğler yürürlükte bulunmaktadır.Tebliğ olunur.
(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Bilanço esasına göre defter tutan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri (imtiyazlı şirketler hariç, kollektif, adi komandit ve adi şirketler dahil) bilançolarına dahil amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifinde gösterilen amortismanları, her hesap dönemi sonu itibariyle aşağıdaki şartlarla yeniden değerleyebilirler..." denilmektedir.

Aynı maddenin 10 uncu bendinde ise değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranının her yıl Aralık ayı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığınca ilan edileceği hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, yeniden değerleme oranı 1992 yılı için % 61,5 (Yüzde Altmış bir virgül beş) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, yeniden değerlemenin usul ve esaslarına ilişkin olarak yayımlanan Genel Tebliğler ile Kurumlar Vergisi mükelletlerinin yeniden değerleme işlemlerinin Yeminli Müşavirlerce tasdikine ilişkin Tebliğler yürürlükte bulunmaktadır.Tebliğ olunur.
(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Resmi Gazete No: 25813 Resmi Gazete Tarihi: Perşembe, 12 Mayıs, 2005 Adı: UID: 3QU5K89N6ZPQ21GK
İçerik:

Bakanlığımıza yansıyan bazı olaylar nedeniyle uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

1. Münhasıran Sürekli Olarak İşlenmiş Altın, Gümüş Alım-Satımı Ve İmali İle İştigal Eden Mükellefler İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapma Zorunluluğu

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla(1) değişik Mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendinde, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacakları hükmü yer almıştır.

Mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrasına 5228 sayılı Kanunla(2) eklenen (9) numaralı bent ile de "Münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yaparlar." hükmü getirilmiştir.

Ayrıca, 09/08/2004 tarih ve 10 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, söz konusu mükelleflerden dileyenlerin, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle 5024 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yapılan değişikliğe istinaden (31/12/2003 tarihli bilançoları da dahil olmak üzere) 2004 yılına ilişkin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayabilecekleri açıklanmıştır.

Bu hükümler ve yapılan açıklamalara göre, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması) oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, 2005 ve müteakip yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.

2. Son Beş Hesap Dönemi İçinde Aktife Giren Kıymetlerin ROFM Hesaplamasında Oranın (1)'den Büyük Çıkması Hali

328 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin(3) "VI.2.2.1. Son Beş Hesap Dönemi İçinde Aktife Giren Kıymetler İçin" bölümünde yer alan ROFM formülüne ilişkin olarak anılan Tebliğin (8) numaralı dipnotunda gerekli açıklama yapılmış olmasına rağmen uygulamada farklı anlaşılmaların olduğu Bakanlığımıza yansıyan olaylardan tespit edilmiş olup aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

328 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ilgili bölümünde yer alan ROFM formülü şöyledir; 
İlgili Hesap Dönemine Ait TEFE Artış Oranı
ROFM = Top. Fin. Maliyeti X

 
İlgili Hesap Dönemine Ait Ortalama Ticari

Kredi Faiz Oranı


Normal şartlar altında, söz konusu formüldeki oranın, (0) ile (1) arasında gerçekleşmesi gerekir. Oranın (1)'den büyük çıkması, bankacılık sektörünün öngörüler ile belirlediği kredi faiz oranlarının, gerçekleşen TEFE artış oranlarının gerisinde kaldığını ifade etmektedir.

Bu durumda, formüldeki oran (1) olarak alınacak ve toplam finansman maliyetinin tamamının reel olmadığı kabul edilecektir.

3. Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Enflasyon Düzeltmesi Yapmaması

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişik mükerrer 298 inci ve geçici 25 inci maddeleri ile kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutacakları hüküm altına alınmış olup, düzeltmeye tabi tutulacak parasal olmayan kıymetler 328 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki (2) sayılı listede yayımlanmıştır.

Diğer taraftan, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sermaye şirketleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış olup Kanunun 2 inci maddesinde, "Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar, sermaye şirketleridir. Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasında sermaye şirketi addolunur. 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanuna göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle Türkiye'de münhasıran portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunan dar mükellefiyete tabi yatırım fonları, bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan Yatırım Fonları addolunur." hükmüne yer verilmiştir.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun(4) 37 inci maddesinde de menkul kıymet yatırım fonları; "Bu Kanun hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan malvarlığı" olarak tanımlanmıştır.

Menkul kıymet yatırım fonları tarafından uygulanacak muhasebe ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılan Seri XI, No:6 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Fonları Mali Tabloları Ve Raporlarına ilişkin İlke Ve Kurallar Hakkında Tebliğ(5) ve izleyen düzenlemelerde gösterilmiş bulunmaktadır.

Öte yandan, Seri XI, No: 20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğinin(6) 2 inci maddesinde, "Ortaklıklar, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları ile bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarını bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlar." denilmiş ve muhasebe işlemleri ile mali tablolarına ilişkin özel düzenlemeleri olan, ayrı bir tüzel kişiliği haiz olmayan ve tamamıyla sözleşmesel bir ilişkiye dayanan malvarlığı statüsüne sahip menkul kıymet yatırım fonlarının, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarını düzeltmeye tabi tutmayacakları belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleriyle paralellik sağlamak amacıyla Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin (b) alt bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının, 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihli tablolar da dahil olmak üzere, mali tablolarını 5024 sayılı Kanunla getirilen enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca düzeltmeye tabi tutmamaları uygun bulunmuştur.

4. Serbest Bölgelerde Defter Tutma

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(7) 8 inci maddesi ile değişik 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun(8) 6 ncı maddesinde, kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmış olup, söz konusu yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler 85 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği(9) ve 345 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(10) ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu düzenlemelere ilaveten, 3218 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, tam mükellefiyete tabi gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) serbest bölgede faaliyette bulunan şubeleri ile serbest bölgede faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin serbest bölge dışında ancak Türkiye sınırları içerisinde faaliyette bulunan şubeleri hariç olmak üzere, serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerden isteyenlerin, defter kayıtlarını Türk para birimi dışında (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, kuru günlük olarak belirlenen) herhangi bir yabancı para birimi ile de yapabilmeleri Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.

Buna göre serbest bölgede faaliyet gösteren söz konusu mükellefler, Türk para birimiyle veya başka bir yabancı para birimiyle yapılan işlemlerini, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevirecekler, iktisadi işletmeye dahil kıymetlerin değerleri ile vergi matrahlarını kayıt yapılan para birimine göre tespit edecekler, ancak beyannamelerini (verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla) Türk parasına çevirerek vereceklerdir.

Defter kayıtlarına esas alınan yabancı para biriminden ilk kayıt yapılan hesap dönemi dahil beşinci hesap döneminin sonuna kadar dönülemeyecektir.

Verginin ödenmesi, mahsubu ve iadesi işlemlerinde de Türk para birimi esas alınacaktır.

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, istemeleri halinde defterlerini Türk para birimine göre tutabilecekleri ise tabiidir.

5. Anlaşmalı Matbaalara İlişkin Tip Anlaşma Metni

Defterdarlıklarla anlaşma yapacak olan matbaa işletmecileri ile ilgili olarak Anlaşma metni yeniden düzenlenmiş ve 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(11) ekinde yer almıştır. Ancak, bu metnin 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

5- "Matbaa işletmecileri, mükellefler tarafından bastırılacak olan belgelere öncelik tanırlar ve siparişleri on beş gün içinde basıp teslime hazır hale getirirler."

Tebliğ olunur.(1) 30/12/2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 28/02/2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 30/7/1981 tarih ve 17416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 28/2/1990 tarih ve 20447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(6) 28/11/2001 tarih ve 24597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(7) 6/2/2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(8) 15/6/1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(9) 4/9/2004 tarih ve 25573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(10) 28/2/2005 tarih ve 25741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(11) 7/4/2005 tarih ve 25779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 1:

Bakanlığımıza yansıyan bazı olaylar nedeniyle uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

1. Münhasıran Sürekli Olarak İşlenmiş Altın, Gümüş Alım-Satımı Ve İmali İle İştigal Eden Mükellefler İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapma Zorunluluğu

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla(1) değişik Mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendinde, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacakları hükmü yer almıştır.

Mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrasına 5228 sayılı Kanunla(2) eklenen (9) numaralı bent ile de "Münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yaparlar." hükmü getirilmiştir.

Ayrıca, 09/08/2004 tarih ve 10 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, söz konusu mükelleflerden dileyenlerin, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle 5024 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yapılan değişikliğe istinaden (31/12/2003 tarihli bilançoları da dahil olmak üzere) 2004 yılına ilişkin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayabilecekleri açıklanmıştır.

Bu hükümler ve yapılan açıklamalara göre, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması) oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, 2005 ve müteakip yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.

2. Son Beş Hesap Dönemi İçinde Aktife Giren Kıymetlerin ROFM Hesaplamasında Oranın (1)'den Büyük Çıkması Hali

328 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin(3) "VI.2.2.1. Son Beş Hesap Dönemi İçinde Aktife Giren Kıymetler İçin" bölümünde yer alan ROFM formülüne ilişkin olarak anılan Tebliğin (8) numaralı dipnotunda gerekli açıklama yapılmış olmasına rağmen uygulamada farklı anlaşılmaların olduğu Bakanlığımıza yansıyan olaylardan tespit edilmiş olup aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

328 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ilgili bölümünde yer alan ROFM formülü şöyledir; 
İlgili Hesap Dönemine Ait TEFE Artış Oranı
ROFM = Top. Fin. Maliyeti X

 
İlgili Hesap Dönemine Ait Ortalama Ticari

Kredi Faiz Oranı


Normal şartlar altında, söz konusu formüldeki oranın, (0) ile (1) arasında gerçekleşmesi gerekir. Oranın (1)'den büyük çıkması, bankacılık sektörünün öngörüler ile belirlediği kredi faiz oranlarının, gerçekleşen TEFE artış oranlarının gerisinde kaldığını ifade etmektedir.

Bu durumda, formüldeki oran (1) olarak alınacak ve toplam finansman maliyetinin tamamının reel olmadığı kabul edilecektir.

3. Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Enflasyon Düzeltmesi Yapmaması

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişik mükerrer 298 inci ve geçici 25 inci maddeleri ile kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutacakları hüküm altına alınmış olup, düzeltmeye tabi tutulacak parasal olmayan kıymetler 328 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki (2) sayılı listede yayımlanmıştır.

Diğer taraftan, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sermaye şirketleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış olup Kanunun 2 inci maddesinde, "Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar, sermaye şirketleridir. Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasında sermaye şirketi addolunur. 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanuna göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle Türkiye'de münhasıran portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunan dar mükellefiyete tabi yatırım fonları, bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan Yatırım Fonları addolunur." hükmüne yer verilmiştir.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun(4) 37 inci maddesinde de menkul kıymet yatırım fonları; "Bu Kanun hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan malvarlığı" olarak tanımlanmıştır.

Menkul kıymet yatırım fonları tarafından uygulanacak muhasebe ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılan Seri XI, No:6 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Fonları Mali Tabloları Ve Raporlarına ilişkin İlke Ve Kurallar Hakkında Tebliğ(5) ve izleyen düzenlemelerde gösterilmiş bulunmaktadır.

Öte yandan, Seri XI, No: 20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğinin(6) 2 inci maddesinde, "Ortaklıklar, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları ile bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarını bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlar." denilmiş ve muhasebe işlemleri ile mali tablolarına ilişkin özel düzenlemeleri olan, ayrı bir tüzel kişiliği haiz olmayan ve tamamıyla sözleşmesel bir ilişkiye dayanan malvarlığı statüsüne sahip menkul kıymet yatırım fonlarının, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarını düzeltmeye tabi tutmayacakları belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleriyle paralellik sağlamak amacıyla Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin (b) alt bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının, 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihli tablolar da dahil olmak üzere, mali tablolarını 5024 sayılı Kanunla getirilen enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca düzeltmeye tabi tutmamaları uygun bulunmuştur.

4. Serbest Bölgelerde Defter Tutma

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(7) 8 inci maddesi ile değişik 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun(8) 6 ncı maddesinde, kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmış olup, söz konusu yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler 85 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği(9) ve 345 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(10) ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu düzenlemelere ilaveten, 3218 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, tam mükellefiyete tabi gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) serbest bölgede faaliyette bulunan şubeleri ile serbest bölgede faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin serbest bölge dışında ancak Türkiye sınırları içerisinde faaliyette bulunan şubeleri hariç olmak üzere, serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerden isteyenlerin, defter kayıtlarını Türk para birimi dışında (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, kuru günlük olarak belirlenen) herhangi bir yabancı para birimi ile de yapabilmeleri Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.

Buna göre serbest bölgede faaliyet gösteren söz konusu mükellefler, Türk para birimiyle veya başka bir yabancı para birimiyle yapılan işlemlerini, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevirecekler, iktisadi işletmeye dahil kıymetlerin değerleri ile vergi matrahlarını kayıt yapılan para birimine göre tespit edecekler, ancak beyannamelerini (verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla) Türk parasına çevirerek vereceklerdir.

Defter kayıtlarına esas alınan yabancı para biriminden ilk kayıt yapılan hesap dönemi dahil beşinci hesap döneminin sonuna kadar dönülemeyecektir.

Verginin ödenmesi, mahsubu ve iadesi işlemlerinde de Türk para birimi esas alınacaktır.

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, istemeleri halinde defterlerini Türk para birimine göre tutabilecekleri ise tabiidir.

5. Anlaşmalı Matbaalara İlişkin Tip Anlaşma Metni

Defterdarlıklarla anlaşma yapacak olan matbaa işletmecileri ile ilgili olarak Anlaşma metni yeniden düzenlenmiş ve 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(11) ekinde yer almıştır. Ancak, bu metnin 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

5- "Matbaa işletmecileri, mükellefler tarafından bastırılacak olan belgelere öncelik tanırlar ve siparişleri on beş gün içinde basıp teslime hazır hale getirirler."

Tebliğ olunur.(1) 30/12/2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 28/02/2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 30/7/1981 tarih ve 17416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 28/2/1990 tarih ve 20447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(6) 28/11/2001 tarih ve 24597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(7) 6/2/2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(8) 15/6/1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(9) 4/9/2004 tarih ve 25573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(10) 28/2/2005 tarih ve 25741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(11) 7/4/2005 tarih ve 25779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İçerik 2:

Bakanlığımıza yansıyan bazı olaylar nedeniyle uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

1. Münhasıran Sürekli Olarak İşlenmiş Altın, Gümüş Alım-Satımı Ve İmali İle İştigal Eden Mükellefler İçin Enflasyon Düzeltmesi Yapma Zorunluluğu

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla(1) değişik Mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendinde, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacakları hükmü yer almıştır.

Mükerrer 298 inci maddenin (A) fıkrasına 5228 sayılı Kanunla(2) eklenen (9) numaralı bent ile de "Münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yaparlar." hükmü getirilmiştir.

Ayrıca, 09/08/2004 tarih ve 10 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde, söz konusu mükelleflerden dileyenlerin, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle 5024 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinde yapılan değişikliğe istinaden (31/12/2003 tarihli bilançoları da dahil olmak üzere) 2004 yılına ilişkin geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmayabilecekleri açıklanmıştır.

Bu hükümler ve yapılan açıklamalara göre, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10'dan fazla olması) oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, 2005 ve müteakip yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.

2. Son Beş Hesap Dönemi İçinde Aktife Giren Kıymetlerin ROFM Hesaplamasında Oranın (1)'den Büyük Çıkması Hali

328 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin(3) "VI.2.2.1. Son Beş Hesap Dönemi İçinde Aktife Giren Kıymetler İçin" bölümünde yer alan ROFM formülüne ilişkin olarak anılan Tebliğin (8) numaralı dipnotunda gerekli açıklama yapılmış olmasına rağmen uygulamada farklı anlaşılmaların olduğu Bakanlığımıza yansıyan olaylardan tespit edilmiş olup aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

328 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ilgili bölümünde yer alan ROFM formülü şöyledir; 
İlgili Hesap Dönemine Ait TEFE Artış Oranı
ROFM = Top. Fin. Maliyeti X

 
İlgili Hesap Dönemine Ait Ortalama Ticari

Kredi Faiz Oranı


Normal şartlar altında, söz konusu formüldeki oranın, (0) ile (1) arasında gerçekleşmesi gerekir. Oranın (1)'den büyük çıkması, bankacılık sektörünün öngörüler ile belirlediği kredi faiz oranlarının, gerçekleşen TEFE artış oranlarının gerisinde kaldığını ifade etmektedir.

Bu durumda, formüldeki oran (1) olarak alınacak ve toplam finansman maliyetinin tamamının reel olmadığı kabul edilecektir.

3. Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Enflasyon Düzeltmesi Yapmaması

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişik mükerrer 298 inci ve geçici 25 inci maddeleri ile kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde malî tablolarını enflasyon düzeltmesine tâbi tutacakları hüküm altına alınmış olup, düzeltmeye tabi tutulacak parasal olmayan kıymetler 328 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği eki (2) sayılı listede yayımlanmıştır.

Diğer taraftan, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde sermaye şirketleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmış olup Kanunun 2 inci maddesinde, "Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar, sermaye şirketleridir. Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasında sermaye şirketi addolunur. 20.2.1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanuna göre ilgili mercilerden izin almak suretiyle Türkiye'de münhasıran portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunan dar mükellefiyete tabi yatırım fonları, bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan Yatırım Fonları addolunur." hükmüne yer verilmiştir.

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun(4) 37 inci maddesinde de menkul kıymet yatırım fonları; "Bu Kanun hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan malvarlığı" olarak tanımlanmıştır.

Menkul kıymet yatırım fonları tarafından uygulanacak muhasebe ilkeleri, Sermaye Piyasası Kurulunca çıkarılan Seri XI, No:6 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Fonları Mali Tabloları Ve Raporlarına ilişkin İlke Ve Kurallar Hakkında Tebliğ(5) ve izleyen düzenlemelerde gösterilmiş bulunmaktadır.

Öte yandan, Seri XI, No: 20 sayılı Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğinin(6) 2 inci maddesinde, "Ortaklıklar, aracı kurumlar ve yatırım ortaklıkları ile bunların bağlı ortaklıkları ve iştirakleri yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarını bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlar." denilmiş ve muhasebe işlemleri ile mali tablolarına ilişkin özel düzenlemeleri olan, ayrı bir tüzel kişiliği haiz olmayan ve tamamıyla sözleşmesel bir ilişkiye dayanan malvarlığı statüsüne sahip menkul kıymet yatırım fonlarının, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarını düzeltmeye tabi tutmayacakları belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleriyle paralellik sağlamak amacıyla Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin (b) alt bendinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının, 31.12.2003 ve 31.12.2004 tarihli tablolar da dahil olmak üzere, mali tablolarını 5024 sayılı Kanunla getirilen enflasyon düzeltmesi hükümleri uyarınca düzeltmeye tabi tutmamaları uygun bulunmuştur.

4. Serbest Bölgelerde Defter Tutma

5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(7) 8 inci maddesi ile değişik 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun(8) 6 ncı maddesinde, kullanıcıların tutmak zorunda oldukları defterler ile düzenleyecekleri belgelere ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun hükümlerine bağımlı olmaksızın düzenleme yapmaya Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmış olup, söz konusu yetkiye istinaden yapılan düzenlemeler 85 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği(9) ve 345 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(10) ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu düzenlemelere ilaveten, 3218 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, tam mükellefiyete tabi gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin (adi ortaklıklar, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) serbest bölgede faaliyette bulunan şubeleri ile serbest bölgede faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin serbest bölge dışında ancak Türkiye sınırları içerisinde faaliyette bulunan şubeleri hariç olmak üzere, serbest bölgede faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerden isteyenlerin, defter kayıtlarını Türk para birimi dışında (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, kuru günlük olarak belirlenen) herhangi bir yabancı para birimi ile de yapabilmeleri Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.

Buna göre serbest bölgede faaliyet gösteren söz konusu mükellefler, Türk para birimiyle veya başka bir yabancı para birimiyle yapılan işlemlerini, işlemin gerçekleştiği günün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuruyla ilgili para birimine çevirecekler, iktisadi işletmeye dahil kıymetlerin değerleri ile vergi matrahlarını kayıt yapılan para birimine göre tespit edecekler, ancak beyannamelerini (verilmesi gereken ayın ilk gününün kuruyla) Türk parasına çevirerek vereceklerdir.

Defter kayıtlarına esas alınan yabancı para biriminden ilk kayıt yapılan hesap dönemi dahil beşinci hesap döneminin sonuna kadar dönülemeyecektir.

Verginin ödenmesi, mahsubu ve iadesi işlemlerinde de Türk para birimi esas alınacaktır.

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin, istemeleri halinde defterlerini Türk para birimine göre tutabilecekleri ise tabiidir.

5. Anlaşmalı Matbaalara İlişkin Tip Anlaşma Metni

Defterdarlıklarla anlaşma yapacak olan matbaa işletmecileri ile ilgili olarak Anlaşma metni yeniden düzenlenmiş ve 347 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(11) ekinde yer almıştır. Ancak, bu metnin 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi uygun görülmüştür.

5- "Matbaa işletmecileri, mükellefler tarafından bastırılacak olan belgelere öncelik tanırlar ve siparişleri on beş gün içinde basıp teslime hazır hale getirirler."

Tebliğ olunur.(1) 30/12/2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 31/07/2004 tarih ve 25539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 28/02/2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(4) 30/7/1981 tarih ve 17416 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(5) 28/2/1990 tarih ve 20447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(6) 28/11/2001 tarih ve 24597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(7) 6/2/2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(8) 15/6/1985 tarih ve 18785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(9) 4/9/2004 tarih ve 25573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(10) 28/2/2005 tarih ve 25741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(11) 7/4/2005 tarih ve 25779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Cuma, 20 Eylül, 1974 Adı: UID: 3TDJTJNKX25L91PR
İçerik:
Borsada rayici olmayan yabancı paralara ait kurlar hakkında Vergi Usul Kanunu 119 No. lu Genel Tebliğe ektir.

ABD doları ve diğer bazı ülkeler paralarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince yapılacak değerlemesine esas olmak üzere, aynı kanunun 280 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları hükümlerine dayanılarak Bakanlığımızca tesbit olunan kurları aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Bu paralar ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlendirilmesinde, 20.9.1974 tarihinden itibaren aşağıdaki kurlar uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Sıra No.
119 No.lu Gn. Teb. Sıra No.:
DÖVİZLER
Kur
Kuruş
1
1
1 Amerikan Doları
1385,–
2
25
1 Fransız Frangı
288,40
3
41
1 İsviçre Frangı
460,05
4
3
1 Avusturya Şilini
74,05
5
55
100 İtalyan Lireti
209,05

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

 

 

İçerik 1:
Borsada rayici olmayan yabancı paralara ait kurlar hakkında Vergi Usul Kanunu 119 No. lu Genel Tebliğe ektir.

ABD doları ve diğer bazı ülkeler paralarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince yapılacak değerlemesine esas olmak üzere, aynı kanunun 280 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları hükümlerine dayanılarak Bakanlığımızca tesbit olunan kurları aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Bu paralar ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlendirilmesinde, 20.9.1974 tarihinden itibaren aşağıdaki kurlar uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Sıra No.
119 No.lu Gn. Teb. Sıra No.:
DÖVİZLER
Kur
Kuruş
1
1
1 Amerikan Doları
1385,–
2
25
1 Fransız Frangı
288,40
3
41
1 İsviçre Frangı
460,05
4
3
1 Avusturya Şilini
74,05
5
55
100 İtalyan Lireti
209,05

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

 

 

İçerik 2:
Borsada rayici olmayan yabancı paralara ait kurlar hakkında Vergi Usul Kanunu 119 No. lu Genel Tebliğe ektir.

ABD doları ve diğer bazı ülkeler paralarının, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince yapılacak değerlemesine esas olmak üzere, aynı kanunun 280 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları hükümlerine dayanılarak Bakanlığımızca tesbit olunan kurları aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

Bu paralar ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlendirilmesinde, 20.9.1974 tarihinden itibaren aşağıdaki kurlar uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

Sıra No.
119 No.lu Gn. Teb. Sıra No.:
DÖVİZLER
Kur
Kuruş
1
1
1 Amerikan Doları
1385,–
2
25
1 Fransız Frangı
288,40
3
41
1 İsviçre Frangı
460,05
4
3
1 Avusturya Şilini
74,05
5
55
100 İtalyan Lireti
209,05

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

 

 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Cumartesi, 12 Eylül, 1964 Adı: UID: 3Z2UHBUUC8VF97ER
İçerik:

Gelir Vergisi Kanununun 484 sayılı Kanunla değişik ortalama kâr hadleri hakkındaki 111 inci maddesi gereğince, gayrisâfi kazançlarındaki düşüklüğün ve değişik 113 üncü maddesi gereğince de giderlerindeki fazlalığın açıklanması amacıyla mükelleflerden istenilecek bilgilere ilişkin yazıların, bu işlerin ivediliğinden ötürü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107 inci maddesi uyarınca memur eliyle tebliğ edilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Gereğinin buna göre yapılmasını tamimen rica ederim.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 1:

Gelir Vergisi Kanununun 484 sayılı Kanunla değişik ortalama kâr hadleri hakkındaki 111 inci maddesi gereğince, gayrisâfi kazançlarındaki düşüklüğün ve değişik 113 üncü maddesi gereğince de giderlerindeki fazlalığın açıklanması amacıyla mükelleflerden istenilecek bilgilere ilişkin yazıların, bu işlerin ivediliğinden ötürü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107 inci maddesi uyarınca memur eliyle tebliğ edilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Gereğinin buna göre yapılmasını tamimen rica ederim.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

İçerik 2:

Gelir Vergisi Kanununun 484 sayılı Kanunla değişik ortalama kâr hadleri hakkındaki 111 inci maddesi gereğince, gayrisâfi kazançlarındaki düşüklüğün ve değişik 113 üncü maddesi gereğince de giderlerindeki fazlalığın açıklanması amacıyla mükelleflerden istenilecek bilgilere ilişkin yazıların, bu işlerin ivediliğinden ötürü 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107 inci maddesi uyarınca memur eliyle tebliğ edilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

Gereğinin buna göre yapılmasını tamimen rica ederim.

(*) Güncelliği Kalmamıştır.

Sayfalar