Buradasınız

Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

Vergi Tahsilatlarına İlişkin Duyuru

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesine istinaden, 29 banka ve PTT ile yapılan tahsilat protokolü kapsamında; vergi tahsilatı, vergi daireleri dışında 29 banka ve PTT işyerlerinden de yapılmaktadır.

31.12.2018 tarihinin bütçe yılının son günü olmasından dolayı, anlaşmalı bankalarca 31.12.2018 tarihinde yapılan tahsilatların da tahsilat protokolü gereğince, 31.12.2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası / Hazine Tahsilat Hesabına  EFT ile aktarılması gerekmektedir. 

Bu nedenden dolayı anlaşmalı bankalar bugün yaptıkları tahsilatları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası / Hazine Tahsilat Hesabına EFT yapabilmeleri için sistemlerini belli bir saatten sonra vergi tahsilatına kapatmak zorunda kalmaktadırlar. 

Ancak mükelleflerin vergilerini,

• Mesai saatleri içerisinde, Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,

• 02:00-22:00 saatleri arasında, Başkanlığımıza ait www.gib.gov.tr  internet sitesi üzerinden;

- Anlaşmalı bankaların kredi kartları ile, (Kredi kartı ile tahsiline izin verilen vergi türleri için)

- Anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından,

- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların; kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile 

ödeyebilmesi de mümkün bulunmaktadır.