Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 01/04/2020
E.g., 01/04/2020
31
Aralık
2019
31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı 4 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2020 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi ile; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşav...
31
Aralık
2019
31/12/2019 tarihli ve 30995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına dair 30/12/2019 tarihli ve 1952 sayılı Cumhur...
30
Aralık
2019
Gelir İdaresi Başkanlığının adı ve logosu kullanılarak kredi kartı aidatları ile ilgili iade işlemlerinin yapılacağına ilişkin sosyal medya mecralarında paylaşım ve duyuruların yapıldığı tespit edilmiştir....
30
Aralık
2019
30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile daha öncek...
30
Aralık
2019
30 Aralık 2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/12/2019 tarihli ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla gi...
30
Aralık
2019
30/12/2019 tarihli ve 30994 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: C Sıra No: 5 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık %15 olarak belirlenmiş ve tecil faizi o...
30
Aralık
2019
27/12/2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) ile; 2020 yılında uygulanacak maktu istisna tutarları ile 16 ncı maddede yer alan matrah dilim tutarlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....

Sayfalar