Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 23/02/2020
E.g., 23/02/2020
30
Aralık
2019
27/12/2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51) ile; 2020 yılında uygulanacak maktu istisna tutarları ile 16 ncı maddede yer alan matrah dilim tutarlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
30
Aralık
2019
27/12/2019 tarihli ve 30991 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52) ile; konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2020 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
30
Aralık
2019
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 52) ile; 2020 yılı için uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
30
Aralık
2019
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64) ile; Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2019 yılında uygulanan maktu vergi tutarlarının yeniden değer...
30
Aralık
2019
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76) ile; 2020 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2020 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti...
30
Aralık
2019
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
30
Aralık
2019
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 85) ile; konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve kanuna bağlı tarifelere uygulanacak emsal sayıları...

Sayfalar