Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 13/12/2019
E.g., 13/12/2019
15
Haziran
2006
Vergi sisteminin ekonomi ve sosyal politikalara uyumunun gözetilmesi, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilmesi, mükelleflere kaliteli hizmet sunulması ve mükelleflerin vergiye uyumunun en üst seviyeye yükseltilmesi gibi temel fonksiyonları ile kamu yönetiminde önemli bir yere sahip olan Gelir İdaresi B...
6
Haziran
2006
Başkanlığımıza, Vergi Dairesi Başkanlıklarına ve Defterdarlıklara intikal eden sıkça sorulan sorular, konularına göre tasnif edilerek "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında yayınlanmıştır....
1
Haziran
2006
Başkanlığımız 2006 yılı eğitim planı çerçevesinde, vergi mevzuatına ilişkin uygulamaların daha etkin ve süratli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi, vergileme işlemlerinde tereddüt edilen hususların açıklığa kavuşturulması ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, İzmir'de Vergi Dairesi Müdür Yardı...
31
Mayıs
2006
25.05.2006 Tarihli Bakan Onayına İstinaden 1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun'un 9 uncu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği'nin 70 inci maddeleri uyarınca kamu personeli olmayan...
26
Mayıs
2006
Kayıtdışılığı azaltmaya ve mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik alınan tedbirler ve mükellef haklarını korumak için yapılan uygulamaları görüşmek üzere 20-21 Mayıs 2006 tarihleri arasında Maliye Bakanı Sayın Kemal UNA...
25
Mayıs
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2005 Yılı Vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi beyanına ilişkin olarak Nisan 2006 döneminde verilen Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda; Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 ve her il itibar...
23
Mayıs
2006
Bu kitapta, takdir edilen arsa ve arazi değerlerini öğrenmek isteyen emlak vergisi mükelleflerine ve belediyelere kolaylık sağlayabilmek için ilgili komisyonlarca belirlenen "Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerleri" ile her belediyenin, banka hesap numarası ve posta çek numarası iller itibar...
23
Mayıs
2006
Çağı yakalamak yolunda büyük adımlar atan Gelir İdaresi, bir yandan mükelleflerin gönüllü uyumunu sağlama yönünde çaba gösterirken, diğer yandan da geleceğin mükelleflerinde ya da vergicilerinde vergi bilincini oluşturmaya çalışmaktadır....
17
Mayıs
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı 1. kuruluş yıldönümünü Ankara Sheraton Otel'de verilen bir resepsiyonla kutladı....

Sayfalar