Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 16/08/2019
E.g., 16/08/2019
30
Ocak
2007
30.01.2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 440 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği'nde; 5479 sayılı, Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 6183 sayılı Amme Alacaklar...
29
Ocak
2007
Vergi ile kamu harcamaları arasındaki doğrudan ilişkiyi fotoğraf sanatçısı gözüyle kamuoyuna daha net aktarabilmek ve vergi bilinci oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla Konya Vergi Dairesi Başkanlığınca Türkiye genelinde "Vergi... Kimin için?......
25
Ocak
2007
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin özel sektörde ve kamuda KOBİ'lerle ilgili faaliyette bulunan kurum ve kuruluşları KOBİ'lerin ayağına getirmek suretiyle KOBİ'lerin yaşadığı bilgi eksikliğini gidermek amacıyla 26-27 Ocak 2007 tarihlerinde Ankara' da düzenleyeceği "KOBİ Bilgi ve Eğitim Fuarı"na...
25
Ocak
2007
Konuya ilişkin olarak yayınlanan Basın Bülteninde; Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksiti ödeme süresinin 31 ocak 2007 çarşamba günü sona ermesi ve bu nedenle vergi dairelerindeki yığılmaların önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkez...
17
Ocak
2007
17.01.2007 tarih ve 26406 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 366 Seri No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2006 yılı sonu itibariyle tebliğde belirtilen kurların uygulanacağı b...
15
Ocak
2007
2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı ödemelerden Yapılacak tevkifat oranları belirlenmiştir....
11
Ocak
2007
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 8 seri nolu Ödeme Kaydedici Cihaz Sirkülerinde; Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanuna göre akaryakıt pompalarında kullanılan ödeme kaydedici cihazlarda, silik ve okunaksız fiş düzenlenmemesi için kullan...
9
Ocak
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi ile ilgili çeşitli konularda mükelleflere yol gösterecek 5 yeni rehber kullanıma sunulmuştur.1.Gelir Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler ve İşi Bırakma Rehberi: ...
4
Ocak
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca mükellef odaklı hizmet ilkesinin gereği olarak sunulan ücretsiz e-posta bilgilendirme hizmeti uygulamasından yararlanan abone sayısı, 40.563 kişi iken bir yıl içinde % 137 artış göstererek 96.046 kişiye ulaştı. ...
4
Ocak
2007
30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 365 sıra nolu VUK genel tebliğinde; iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle belirlenen listeye yeni eklenenler ile faydalı ömürleri değiştirilen iktisadi kıymetlere ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve 29.12.2006 tarihi itiba...

Sayfalar