Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 01/04/2020
E.g., 01/04/2020
11
Mart
2020
27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı 1 inci mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programının "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı" başlığı altında yer alan 239 uncu tedbirinde; Gelir İdaresi Başkanlığı sorumluluğunda, ilgili kamu ...
11
Mart
2020
Yeni iş kuran gençlere, üç yıl boyunca elde ettikleri kazancın bir kısmını vergi dışı bırakmak ve bir yıl süreyle sigorta primlerinin Hazinece karşılanması suretiyle gençlerimizin girişimciliğe yönlendirilmesini desteklemek amacıyla getirilen vergi ve sigorta prim teş...
9
Mart
2020
Vergiye uyumlu gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine sağlanan %5 vergi indirimi uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergiye Uyumlu Mükelleflere %5 Vergi İndirimi” Broşürü hazırlanmıştır....
4
Mart
2020
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar’ın ekindeki listede yer alan mallar için 5/3/2020 tarihinden itibaren aynı Kararname uyarınca uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları ekteki tabloda yer almakt...
3
Mart
2020
3/3/2020 tarihli ve 31057 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7) ile;...
3
Mart
2020
Seri:A Sıra No:12 Tahsilat Genel Tebliği ile 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesinin vermiş olduğu yetki çerçevesin...
3
Mart
2020
7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 10. taksit ödeme dönemi 1 Mart 2020 tarihinde başladı. Son gün 31 Mart 2020.Ödemelerinizi;...
3
Mart
2020
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 17. taksit ödeme dönemi 1 Mart 2020 tarihinde başladı. Son gün 31 Mart 2020.Ödemelerinizi;...
3
Mart
2020
3/3/2020 ve 31057 sayılı 31 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile; 1 Nisan 2020’den itibaren yürürlüğe girmek üzere; külçe metal teslimlerinde; bakır ve alaşımlarından, çinko ve alaşımlarından, alüminyum ve alaşımlarından, kurşun ve alaşımlarından ...
2
Mart
2020
29/2/2020 tarihli ve 2178 sayılı Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar ile; 4760 say
...

Sayfalar