Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 26/06/2019
E.g., 26/06/2019
1
Mart
2007
01 Mart 2007 tarih ve 26449 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 368 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; daha önce verilmiş bulunan beyanname veya beyannamelerdeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, daha önce verilen beyanname ya da beyannamelerdeki bilgile...
28
Şubat
2007
2006 yılı gelirlerine ait Yıllık Gelir Vergisi Beyanname verme süresi 1 Mart 2007 tarihi itibariyle başlıyor....
23
Şubat
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 25 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 28 Şubat 2007 tarihine kadar verilmesi gereken 2006 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi ilgili meslek odaları ve mükelleflerden gelen talepler üzerine 02.04.2007 tarihine kadar uzatıldığı ayrıca...
23
Şubat
2007
Söz konusu yayınlanan 59 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde, bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payları ve primlerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu ve poliçelerin devri ayrıca birikimsiz sigorta poliçeleri / karma poliçeler dolayısıyla elde edilen gelirler ile ...
23
Şubat
2007
Başkanlığımızın mükellef odaklı ve kaliteli hizmet sunma anlayışının bir gereği olarak, yaklaşan beyan döneminde mükelleflerimize yol göstermesi amacıyla en son düzenlenen rehberler şunlardır:...
23
Şubat
2007
23 Şubat 2007 tarih ve 26443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 41 seri nolu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde; karşıt inceleme yapılması konusundaki düzenlemeleri saklı kalmak üzere, yeminli mali müşavirler; tasdik hizmeti verdikleri mükelleflerin doğrudan ya da silsile yoluyla ticari ilişkid...
22
Şubat
2007
21.02.2007 tarihli basın bülteninde; son zamanlarda değişik basın ve yayın organlarında Başkanlığımız inceleme elemanlarınca yürütülen vergi incelemeleri konusunda yapılan yayınlarda Başkanlığımız ve uygulamaları ile ilgili olarak kamuoyuna yanlış ve yanıltıcı bilgiler verilmekte olduğu belirtilmiş ...
22
Şubat
2007
Öğrencilere belge alma alışkanlığının kazandırılması amacıyla Başkanlığımızca, "Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum" kampanyası; Başkanlığımıza bağlı 29 Vergi Dairesi Başkanlığı ile 52 İl Defterdarlığında bölge ve illerin özelliği dikkate alınarak uygun gören iller tarafından yapılması planlanmış olup...
19
Şubat
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca her yıl kutlanılmakta olan vergi haftasının bu yıl 18'incisi 19 - 23 Şubat 2007 tarihleri arasında kutlanıyor....
19
Şubat
2007
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 2007/11674 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisinin belirlenmesine ilişkin 25/7/2005 tarihli ve 2005/9145 sayılı Kararnamenin eki Ka...

Sayfalar