Buradasınız

Haberler

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı  "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi" kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ''İnşaat Sektöründe Kayıt Dışılıkla Mücadele'' konulu çalıştay, 11 – 12 Kasım 2019 tarihleri arasında, sektör paydaşlarından kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, kurumlar ve paydaşlar arası işbirliği gözetilerek inşaat sektörü dinamiklerinin, kayıt dışılığa sebep olan unsurların, değer zincirindeki kayıt dışılıkla ilgili olası boşlukların ve çözüm önerilerinin derinlemesine tartışılarak mücadele stratejilerinin geliştirilmesi için atılacak adımların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu hedefe yönelik olarak çalıştaya iştirak eden tüm katılımcılardan, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için sorunların tespiti üzerine yoğunlaşmaları istenmiştir.

Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. İbrahim ATEŞ, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de inşaat sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

PwC Vergi Şirket Ortağı Sn. Ersun BAYRAKTAROĞLU, Türkiye’de inşaat sektörününe yönelik genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumlulukları vurgulamıştır.

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ ile birlikte Prof. Dr. Erol DEMİR ve Prof. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU’nun moderasyonu üstlendiği çalıştayda, Prof. Dr. Tanrıvermiş açılış konuşmasında iki gün boyunca çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.   

Çalıştaydaki farklı oturumlar kapsamında inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde kayıt dışılık özelinde yaşanan temel tartışma konuları farklı kurum ve kişilerin görüşlerine göre değişiklikler gösterdiğinden, farklı kurumların yaklaşımlarına göre temel sorun alanlarının tespiti, bir bütün olarak değer zincirinin ortaya konulmasına olanak vermektedir. Bu amaçla inşaat sektöründe kayıt dışılığın analizi açısından önemli görülen konular; geliştirme aşaması, finansman aşaması ile satış ve sonrası aşama olmak üzere üç grup altında toplanmıştır. Çalıştay esnasında bu üç tema altında mevcut duruma yönelik bulguların tespiti önceliklendirilerek ve gerekli olabilecek mevzuatsal değişiklikler, denetim uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde sektörde kayıt dışılığın ortaya konulması adına farklı adımlar tartışılmıştır.

Çalıştayda katılımcılar inşaat sektöründeki sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.


İçerik 1:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı  "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi" kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ''İnşaat Sektöründe Kayıt Dışılıkla Mücadele'' konulu çalıştay, 11 – 12 Kasım 2019 tarihleri arasında, sektör paydaşlarından kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, kurumlar ve paydaşlar arası işbirliği gözetilerek inşaat sektörü dinamiklerinin, kayıt dışılığa sebep olan unsurların, değer zincirindeki kayıt dışılıkla ilgili olası boşlukların ve çözüm önerilerinin derinlemesine tartışılarak mücadele stratejilerinin geliştirilmesi için atılacak adımların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu hedefe yönelik olarak çalıştaya iştirak eden tüm katılımcılardan, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için sorunların tespiti üzerine yoğunlaşmaları istenmiştir.

Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. İbrahim ATEŞ, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de inşaat sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

PwC Vergi Şirket Ortağı Sn. Ersun BAYRAKTAROĞLU, Türkiye’de inşaat sektörününe yönelik genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumlulukları vurgulamıştır.

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ ile birlikte Prof. Dr. Erol DEMİR ve Prof. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU’nun moderasyonu üstlendiği çalıştayda, Prof. Dr. Tanrıvermiş açılış konuşmasında iki gün boyunca çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.   

Çalıştaydaki farklı oturumlar kapsamında inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde kayıt dışılık özelinde yaşanan temel tartışma konuları farklı kurum ve kişilerin görüşlerine göre değişiklikler gösterdiğinden, farklı kurumların yaklaşımlarına göre temel sorun alanlarının tespiti, bir bütün olarak değer zincirinin ortaya konulmasına olanak vermektedir. Bu amaçla inşaat sektöründe kayıt dışılığın analizi açısından önemli görülen konular; geliştirme aşaması, finansman aşaması ile satış ve sonrası aşama olmak üzere üç grup altında toplanmıştır. Çalıştay esnasında bu üç tema altında mevcut duruma yönelik bulguların tespiti önceliklendirilerek ve gerekli olabilecek mevzuatsal değişiklikler, denetim uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde sektörde kayıt dışılığın ortaya konulması adına farklı adımlar tartışılmıştır.

Çalıştayda katılımcılar inşaat sektöründeki sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.


İçerik 2:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı  "Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik AB Teknik Yardım Projesi" kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen ''İnşaat Sektöründe Kayıt Dışılıkla Mücadele'' konulu çalıştay, 11 – 12 Kasım 2019 tarihleri arasında, sektör paydaşlarından kamu kurum ve kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) temsilcileri ve akademisyenlerin geniş katılımıyla Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda, kurumlar ve paydaşlar arası işbirliği gözetilerek inşaat sektörü dinamiklerinin, kayıt dışılığa sebep olan unsurların, değer zincirindeki kayıt dışılıkla ilgili olası boşlukların ve çözüm önerilerinin derinlemesine tartışılarak mücadele stratejilerinin geliştirilmesi için atılacak adımların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Bu hedefe yönelik olarak çalıştaya iştirak eden tüm katılımcılardan, sektördeki kayıt dışı ekonominin boyutunun ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi, mevzuattaki boşlukların giderilmesi, denetim/izleme mekanizmalarının geliştirilmesi ve kurumlar arası veri paylaşımının geliştirilmesi için sorunların tespiti üzerine yoğunlaşmaları istenmiştir.

Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. İbrahim ATEŞ, yaptığı açılış konuşmasında; Türkiye'de inşaat sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların, sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

PwC Vergi Şirket Ortağı Sn. Ersun BAYRAKTAROĞLU, Türkiye’de inşaat sektörününe yönelik genel değerlendirmeler yapmış, sektör paydaşlarının bu doğrultuda üstlerine düşen sorumlulukları vurgulamıştır.

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ ile birlikte Prof. Dr. Erol DEMİR ve Prof. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU’nun moderasyonu üstlendiği çalıştayda, Prof. Dr. Tanrıvermiş açılış konuşmasında iki gün boyunca çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.   

Çalıştaydaki farklı oturumlar kapsamında inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde kayıt dışılık özelinde yaşanan temel tartışma konuları farklı kurum ve kişilerin görüşlerine göre değişiklikler gösterdiğinden, farklı kurumların yaklaşımlarına göre temel sorun alanlarının tespiti, bir bütün olarak değer zincirinin ortaya konulmasına olanak vermektedir. Bu amaçla inşaat sektöründe kayıt dışılığın analizi açısından önemli görülen konular; geliştirme aşaması, finansman aşaması ile satış ve sonrası aşama olmak üzere üç grup altında toplanmıştır. Çalıştay esnasında bu üç tema altında mevcut duruma yönelik bulguların tespiti önceliklendirilerek ve gerekli olabilecek mevzuatsal değişiklikler, denetim uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler çerçevesinde sektörde kayıt dışılığın ortaya konulması adına farklı adımlar tartışılmıştır.

Çalıştayda katılımcılar inşaat sektöründeki sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.


Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi“ kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ve Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) geliştirilmesi ve tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler sektörlerinde kayıt dışılığa sebep olan sorunların çözümüne yönelik stratejilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçecekler Sektörlerinde Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu çalıştaylar, 07-10 Ekim 2019 tarihlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, sektör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri  ve akademisyenlerin geniş katılımıyla Hatay’da gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'de tütün ve tütün mamulleri sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Mustafa AKPINAR, 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen çalıştayların ilk basamağında, sektörde kayıt dışılığa sebep olan sorunların ele alındığını, bu kapsamda belirlenen sorunların çözümüne yönelik önerilerin belirlenmesi ve BÜİS'in geliştirilmesine ilişkin düzenlenen söz konusu çalıştayların konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağını belirtmiş ve iştiraklerinden dolayı katılımcılara teşekkürlerini iletmiştir.

Gelir İdaresi Müdürü Sn. Nazım KANKILIÇ, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerdeki vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulan Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) ve ilgili mevzuatı konularında katılımcılara sunum yapmıştır.

Tütün ve tütün mamulleri sektörünün ele alındığı çalıştayın moderasyonunu üstlenen Prof. Dr. Sn. Necdet ÇAMAŞ, çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.

Alkollü içecekler sektörünün ele alındığı çalıştayın moderasyonunu üstlenen Prof. Dr. Sn. Rahmi Ertan ANLI, sektöre ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmuştur.

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Sn. Nazmi EROL da çalıştayın, konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalara katkı sağlaması temennileriyle katılımcılara teşekkürlerini iletmiştir.

07-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar; yasal düzenlemeler, kurumlararası veri paylaşımı, vergi rejimi, kayıp ve kaçağın boyutunun tespiti ile denetim kapasitesi ve yaptırımların caydırıcılığının artırılması için somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

07-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında farklı oturumlar kapsamında katılımcılar; sarmalık kıyılmış tütün üreten çiftçiler, kıyılmış tütün işletmeleri, makaron ve sigara kağıdı üreticileri, nargile tütünü ve satış noktaları başlıkları altında görüş ve önerileri ile saha gözlemlerini paylaşmışlardır.

07-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması''  çalıştayında katılımcılar, Bandrollü Ürün İzleme Sistemine (BÜİS) ilişkin görüş ve önerilerini dile getirmişlerdir.

09-10 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) ile sektör sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

09-10 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar; distile alkollü içecekler ve şarap sektörüne ilişkin somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

09-10 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar ayrıca, alkollü içecekler ithalatına ilişkin de mevcut durum üzerinden görüşlerini belirtmişlerdir.

İçerik 1:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi“ kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ve Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) geliştirilmesi ve tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler sektörlerinde kayıt dışılığa sebep olan sorunların çözümüne yönelik stratejilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçecekler Sektörlerinde Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu çalıştaylar, 07-10 Ekim 2019 tarihlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, sektör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri  ve akademisyenlerin geniş katılımıyla Hatay’da gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'de tütün ve tütün mamulleri sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Mustafa AKPINAR, 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen çalıştayların ilk basamağında, sektörde kayıt dışılığa sebep olan sorunların ele alındığını, bu kapsamda belirlenen sorunların çözümüne yönelik önerilerin belirlenmesi ve BÜİS'in geliştirilmesine ilişkin düzenlenen söz konusu çalıştayların konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağını belirtmiş ve iştiraklerinden dolayı katılımcılara teşekkürlerini iletmiştir.

Gelir İdaresi Müdürü Sn. Nazım KANKILIÇ, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerdeki vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulan Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) ve ilgili mevzuatı konularında katılımcılara sunum yapmıştır.

Tütün ve tütün mamulleri sektörünün ele alındığı çalıştayın moderasyonunu üstlenen Prof. Dr. Sn. Necdet ÇAMAŞ, çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.

Alkollü içecekler sektörünün ele alındığı çalıştayın moderasyonunu üstlenen Prof. Dr. Sn. Rahmi Ertan ANLI, sektöre ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmuştur.

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Sn. Nazmi EROL da çalıştayın, konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalara katkı sağlaması temennileriyle katılımcılara teşekkürlerini iletmiştir.

07-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar; yasal düzenlemeler, kurumlararası veri paylaşımı, vergi rejimi, kayıp ve kaçağın boyutunun tespiti ile denetim kapasitesi ve yaptırımların caydırıcılığının artırılması için somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

07-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında farklı oturumlar kapsamında katılımcılar; sarmalık kıyılmış tütün üreten çiftçiler, kıyılmış tütün işletmeleri, makaron ve sigara kağıdı üreticileri, nargile tütünü ve satış noktaları başlıkları altında görüş ve önerileri ile saha gözlemlerini paylaşmışlardır.

07-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması''  çalıştayında katılımcılar, Bandrollü Ürün İzleme Sistemine (BÜİS) ilişkin görüş ve önerilerini dile getirmişlerdir.

09-10 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) ile sektör sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

09-10 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar; distile alkollü içecekler ve şarap sektörüne ilişkin somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

09-10 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar ayrıca, alkollü içecekler ithalatına ilişkin de mevcut durum üzerinden görüşlerini belirtmişlerdir.

İçerik 2:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın faydalanıcı kurum, PwC Türkiye’nin yüklenici firma olduğu ve Avrupa Birliği'nin yaklaşık 1.7 milyon Avro katkı sağladığı “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Kapsamında Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Kurumlar Arası Veri Paylaşımının Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi“ kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığınca gerçekleştirilen ve Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) geliştirilmesi ve tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içecekler sektörlerinde kayıt dışılığa sebep olan sorunların çözümüne yönelik stratejilerin belirlenmesi amacıyla düzenlenen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçecekler Sektörlerinde Kayıt Dışılığın Azaltılması'' konulu çalıştaylar, 07-10 Ekim 2019 tarihlerinde, kamu kurum ve kuruluşları, sektör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri  ve akademisyenlerin geniş katılımıyla Hatay’da gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Daire Başkanı Sn. Faruk GÖZÜBÜYÜK yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'de tütün ve tütün mamulleri sektörüne ilişkin mevcut durumu değerlendirmiş, proje kapsamında yapılacak çalışmaların sektörün vergi gelirleri ve denetimi açısından kayda değer faydalar sağlayabileceğini belirtmiştir.

Gelir İdaresi Grup Başkanı Sn. Mustafa AKPINAR, 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen çalıştayların ilk basamağında, sektörde kayıt dışılığa sebep olan sorunların ele alındığını, bu kapsamda belirlenen sorunların çözümüne yönelik önerilerin belirlenmesi ve BÜİS'in geliştirilmesine ilişkin düzenlenen söz konusu çalıştayların konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağını belirtmiş ve iştiraklerinden dolayı katılımcılara teşekkürlerini iletmiştir.

Gelir İdaresi Müdürü Sn. Nazım KANKILIÇ, tütün ve tütün mamulleri ile alkollü içkilerdeki vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulan Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) ve ilgili mevzuatı konularında katılımcılara sunum yapmıştır.

Tütün ve tütün mamulleri sektörünün ele alındığı çalıştayın moderasyonunu üstlenen Prof. Dr. Sn. Necdet ÇAMAŞ, çalıştayda izlenecek çalışma yönteminden bahsetmiştir.

Alkollü içecekler sektörünün ele alındığı çalıştayın moderasyonunu üstlenen Prof. Dr. Sn. Rahmi Ertan ANLI, sektöre ilişkin genel değerlendirmelerde bulunmuştur.

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Sn. Nazmi EROL da çalıştayın, konuyla ilgili olarak yapılacak çalışmalara katkı sağlaması temennileriyle katılımcılara teşekkürlerini iletmiştir.

07-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar; yasal düzenlemeler, kurumlararası veri paylaşımı, vergi rejimi, kayıp ve kaçağın boyutunun tespiti ile denetim kapasitesi ve yaptırımların caydırıcılığının artırılması için somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

07-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında farklı oturumlar kapsamında katılımcılar; sarmalık kıyılmış tütün üreten çiftçiler, kıyılmış tütün işletmeleri, makaron ve sigara kağıdı üreticileri, nargile tütünü ve satış noktaları başlıkları altında görüş ve önerileri ile saha gözlemlerini paylaşmışlardır.

07-08 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Tütün ve Tütün Mamulleri Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması''  çalıştayında katılımcılar, Bandrollü Ürün İzleme Sistemine (BÜİS) ilişkin görüş ve önerilerini dile getirmişlerdir.

09-10 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar, Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) ile sektör sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

09-10 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar; distile alkollü içecekler ve şarap sektörüne ilişkin somut ve uygulanabilir önerilerini dile getirmişlerdir.

09-10 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen ''Bandrollü Ürün İzleme Sisteminin (BÜİS) Geliştirilmesi ve Alkollü İçecekler Sektöründe Kayıt Dışılığın Azaltılması'' çalıştayında katılımcılar ayrıca, alkollü içecekler ithalatına ilişkin de mevcut durum üzerinden görüşlerini belirtmişlerdir.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

13.11.2019 tarihli ve YMM / 2019-1 sayılı Sirkülerle, Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

13.11.2019 tarihli ve YMM / 2019-1 sayılı Sirkülerle, Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

13.11.2019 tarihli ve YMM / 2019-1 sayılı Sirkülerle, Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hakkında Genel Tebliğ çerçevesinde, yeminli mali müşavirler tarafından verilecek tüm Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarının 15/11/2019 tarihinden itibaren internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda ihtiyari olarak gönderilmesi, 1/4/2020 tarihinden itibaren ise zorunlu olarak sadece internet vergi dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

08.11.2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura kapsamında yapılan satış (bavul ticareti) işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel faturanın onaylanmış sayılacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

08.11.2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura kapsamında yapılan satış (bavul ticareti) işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel faturanın onaylanmış sayılacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

08.11.2019 tarihli ve 30942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura kapsamında yapılan satış (bavul ticareti) işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, özel fatura onaylamaya yetkili gümrük müdürlüklerine bağlı geçici depolama yerlerine konulan ve gümrük mevzuatı çerçevesinde tescil işlemleri yapılan özel fatura kapsamı malların transit rejimi altında taşınarak başka bir sınır gümrük kapısından fiilen yurt dışına çıkarılması ile birlikte özel faturanın onaylanmış sayılacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. taksit ödeme dönemi 1 Kasım 2019 tarihinde başladı. Son gün 2 Aralık 2019.

Ödemelerinizi;

• İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android),

• Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi  ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

• Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden,

• Vergi dairelerinden,

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

7143 Borcu Ödeme için tıklayınız.

İçerik 1:

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. taksit ödeme dönemi 1 Kasım 2019 tarihinde başladı. Son gün 2 Aralık 2019.

Ödemelerinizi;

• İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android),

• Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi  ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

• Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden,

• Vergi dairelerinden,

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

7143 Borcu Ödeme için tıklayınız.

İçerik 2:

7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 8. taksit ödeme dönemi 1 Kasım 2019 tarihinde başladı. Son gün 2 Aralık 2019.

Ödemelerinizi;

• İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android),

• Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi  ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

• Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden,

• Vergi dairelerinden,

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

7143 Borcu Ödeme için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 15. taksit ödeme dönemi 1 Kasım 2019 tarihinde başladı. Son gün 2 Aralık 2019.

Ödemelerinizi;

• İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android),

• Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

• Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden,

• Vergi dairelerinden

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

7020 Borcu Ödeme için tıklayınız.

İçerik 1:

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 15. taksit ödeme dönemi 1 Kasım 2019 tarihinde başladı. Son gün 2 Aralık 2019.

Ödemelerinizi;

• İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android),

• Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

• Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden,

• Vergi dairelerinden

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

7020 Borcu Ödeme için tıklayınız.

İçerik 2:

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 15. taksit ödeme dönemi 1 Kasım 2019 tarihinde başladı. Son gün 2 Aralık 2019.

Ödemelerinizi;

• İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android),

• Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

• Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden,

• Vergi dairelerinden

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

7020 Borcu Ödeme için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 17. taksit ödeme dönemi 1 Kasım 2019 tarihinde başladı. Son gün 2 Aralık 2019.

Ödemelerinizi,

• İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android),

• Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

• Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden,

• Vergi dairelerinden

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

6736 Borcu Ödeme için tıklayınız.

İçerik 1:

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 17. taksit ödeme dönemi 1 Kasım 2019 tarihinde başladı. Son gün 2 Aralık 2019.

Ödemelerinizi,

• İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android),

• Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

• Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden,

• Vergi dairelerinden

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

6736 Borcu Ödeme için tıklayınız.

İçerik 2:

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 17. taksit ödeme dönemi 1 Kasım 2019 tarihinde başladı. Son gün 2 Aralık 2019.

Ödemelerinizi,

• İnteraktif Vergi Dairesi uygulamamızdan (IOS ve Android),

• Başkanlığımız resmi internet sayfasında (www.gib.gov.tr) yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümünden 02:00 - 22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

• Anlaşmalı banka şubelerinden ve PTT İşyerlerinden,

• Vergi dairelerinden

yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr  adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Muhtemel yoğunluk sorunları ile karşılaşmamak için ödeme işlemlerinizi son günlere bırakmamanızı önemle hatırlatırız.

6736 Borcu Ödeme için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

02/11/2019 tarih ve 30936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile;

7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesiyle; Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden Tebliğ ile Turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

02/11/2019 tarih ve 30936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile;

7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesiyle; Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden Tebliğ ile Turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

02/11/2019 tarih ve 30936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ile;

7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 6 ncı maddesiyle; Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama girenlerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onaylatılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye, Kültür ve Turizm Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye istinaden Tebliğ ile Turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu Tebliğin yürürlük tarihi itibarıyla Turizm Payı Beyannamesi vermekle yükümlü olanların turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Kasım 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Kasım 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

31 Ekim 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 4 Kasım 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra, 29 Ekim 2019 Salı günü ise tam gün resmî tatildir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi daireleri 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13:00' dan 17:00' a kadar açık bulundurulacaktır.

Ayrıca 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

Başkanlığımız İnternet Sitesi Üzerinden Son Ödeme Saatleri

AKBANK T.A.Ş  (*)

22:00

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*)

22:00

FİNANSBANK A.Ş. (*)

22:00

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*)

22:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*)

22:00

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*)

22:00

HSBC BANK A.Ş.

22:00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*)

22:00

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

22:00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

22:00

DENİZBANK A.Ş. (*)

22:00

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

ODEA BANK A.Ş. (**)

22:00

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

 

(*) Banka Kartları (debit) ile de ödeme yapılabilmektedir.

(**) Yapılandırma dosyaları hariç diğer ödemeler.

 

İçerik 1:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra, 29 Ekim 2019 Salı günü ise tam gün resmî tatildir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi daireleri 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13:00' dan 17:00' a kadar açık bulundurulacaktır.

Ayrıca 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

Başkanlığımız İnternet Sitesi Üzerinden Son Ödeme Saatleri

AKBANK T.A.Ş  (*)

22:00

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*)

22:00

FİNANSBANK A.Ş. (*)

22:00

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*)

22:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*)

22:00

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*)

22:00

HSBC BANK A.Ş.

22:00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*)

22:00

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

22:00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

22:00

DENİZBANK A.Ş. (*)

22:00

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

ODEA BANK A.Ş. (**)

22:00

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

 

(*) Banka Kartları (debit) ile de ödeme yapılabilmektedir.

(**) Yapılandırma dosyaları hariç diğer ödemeler.

 

İçerik 2:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra, 29 Ekim 2019 Salı günü ise tam gün resmî tatildir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi daireleri 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13:00' dan 17:00' a kadar açık bulundurulacaktır.

Ayrıca 28 Ekim 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız internet sitesi üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan bankalara ait kartlar ile belirtilen süreye kadar ödeme yapılabilecektir.

Başkanlığımız İnternet Sitesi Üzerinden Son Ödeme Saatleri

AKBANK T.A.Ş  (*)

22:00

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (*)

22:00

FİNANSBANK A.Ş. (*)

22:00

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (*)

22:00

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (*)

22:00

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (*)

22:00

HSBC BANK A.Ş.

22:00

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. (*)

22:00

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

22:00

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

22:00

DENİZBANK A.Ş. (*)

22:00

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

ODEA BANK A.Ş. (**)

22:00

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (**)

22:00

 

(*) Banka Kartları (debit) ile de ödeme yapılabilmektedir.

(**) Yapılandırma dosyaları hariç diğer ödemeler.

 

Sayfalar