Buradasınız

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C, Sıra No: 4) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C, Sıra No: 4) Resmi Gazete'de Yayımlandı.

25/10/2019 tarihli ve 30929 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: C Sıra No: 4 Tahsilat Genel Tebliği ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen amme alacaklarına uygulanan tecil faizi oranı yıllık %19 olarak belirlenmiş ve tecil faizi oranının uygulanmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.