Tel : (312) 415 35 50

Faks : (312) 415 28 47

27 Nisan 2006

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
BASIN AÇIKLAMASI

Bugün bazı yayın organlarında yer alan haberlerde benzin fiyatlarındaki artışlar konu edilerek, artışların benzin üzerindeki vergilerden kaynaklandığı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere 1.1.2005 tarihinden itibaren akaryakıt sektöründe serbest piyasa ekonomisine geçilmiş ve fiyatların tamamen arz-talep dengesi ile piyasada oluşmasına imkan sağlanmıştır. Serbest piyasaya geçiş tarihi olan 1.1.2005 tarihinden bugüne kadar benzin üzerinden alınan vergilerde hiçbir artışa gidilmemiştir. Yani o tarihte 1 litre üzerinden alınan ÖTV tutarı değişmemiş ve bugünde aynı tutarda alınmaya devam edilmektedir. Benzinin Tüpraş çıkış fiyatlarına bakıldığında ise ; 1.1.2005 tarihinde 0,3941-YTL olan 1 litre benzinin vergisiz satış fiyatının, 25.4.2006 tarihinde 0,7273-YTL’ye çıktığı yani vergi dışı fiyatın %85 arttığı kolaylıkla görülebilecektir.
            
Anılan yaklaşık birbuçuk yıllık bu süreç içerisinde benzin üzerinden alınan ÖTV tutarının hiçbir şekilde artırılmaması nedeniyle de benzin üzerindeki vergi yükü % 64 seviyesine gerilemiştir. Öte yandan bu vergi yükü oranı Mart-2006 tarihi itibarıyla İngiltere’de % 67, Almanya’da % 66, Fransa’da ise % 65’dir.

Söz konusu bu verilerden de anlaşılacağı üzere benzin fiyatlarında yaşanan artışların sebebi, sadece petrol fiyatlarında görülen artışlar ile sektörün fiyat ayarlamaları olup vergiler ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.