BASIN AÇIKLAMASI

2008 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanına ilişkin olarak Mart 2009 döneminde Türkiye genelinde 1.659.448 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi, 678.376 mükellef tarafından da gayrimenkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmiştir. Verilen beyannamelerden yıllık gelir vergisi beyannamesi ile 18.373.351.345,51 TL matrah beyan edilmiş ve bu tutar üzerinden 4.750.351.760,72 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.  Aynı dönemde verilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin gelir vergisi beyannameleri ile de 6.373.477.905,85 TL matrah ve bu tutar üzerinden de 1.492.058.672,60 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

2007 ve 2008 yıllarına ilişkin aynı döneme ait verilerin karşılaştırılması sonunda; Türkiye genelinde alınan beyanname sayısında; yıllık gelir vergisinde % 1,91 artış, gayrimenkul sermaye iradında ise % 22,18 oranında artış meydana gelmiştir. Yıllık gelir vergisinde beyanname sayısında en fazla artış gösteren üç il sırası ile % 10,39 Adıyaman, % 7.36 Yozgat ve % 6,70 Gaziantep; gayrimenkul sermaye iradında ise % 72.89 Bitlis, % 47,53 Kayseri ve % 43,13 Konya olmuştur. 

Türkiye genelinde yıllık gelir vergisinde beyan edilen matrah toplamında 2008 yılında bir önceki yıla göre % 8,79; tahakkuk eden gelir vergisi toplamında ise % 11,85 oranında artış meydana gelmiştir. Gayrimenkul sermaye iradı beyanlarındaki artışlar ise sırası ile %  32,80 ve % 33,46 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye genelinde 2008 yılı vergilendirme dönemi için beyanda bulunan 1.659.448 mükellef ortalama olarak 11.071.97 TL matrah beyanında bulunmuş, beyan olunan bu matrahlar üzerinden ise mükellef başına ortalama 2.862,61 TL yıllık gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Gayrimenkul sermaye iradı mükellefinin ise 2008 vergilendirme dönemi için mükellef başına ortalama 9.395,20 TL matrah beyan edilmiş, bu matrahlar üzerinden de ortalama 2.199,46 TL gelir vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

Üç büyük ilimizde 2008 vergilendirme dönemi verilerine göre yıllık gelir vergisi beyanında bulunan mükellef sayısı, beyan olunan matrah tutarı ve tahakkuk eden vergi tutarı ile bir önceki yıla göre artış oranları aşağıdaki Tablo 1’de; üç büyük ilimizde 2008 vergilendirme dönemi verilerine göre gayrimenkul sermaye iradı yıllık gelir vergisi beyanında bulunan mükellef sayısı, beyan olunan matrah tutarı ve tahakkuk eden vergi tutarı ile bir önceki yıla göre artış oranları da Tablo 2’de belirtilmiştir.

                         


    TABLO : 1

GELİR VERGİSİ

2008  Beyanname    Veren Mükellef Sayısı

Mükellef Sayısındaki Artış Oranı    (%)

2008       Beyan Olunan Matrah     (YTL)

Beyan Olunan Matrahtaki Artış Oranı   (%)

2008 Tahakkuk Eden Gelir Vergisi (YTL)

Tahakkuk Eden Gelir Vergisi Artış Oranı(%)

İstanbul

420.110

3,06

6.809.209.986,00

13,27

1.972.503.787,00

16,83

Ankara

120.270

1,29

1.533.321.898,02

9,16

412.702.199,78

9,78

İzmir

117.538

1,20

1.256.934.022,60

11,19

322.936.523,68

14,53

TÜRKİYE GENELİ

1.659.448

1,91

18.373.351.345,51

8,79

4.750.351.760,72

11,85

TABLO: 2

 

 

 

 

 

 

G.M.S.İ.

2008  Beyanname Veren      Mükellef Sayısı

Mükellef Sayısındaki Artış Oranı    (%)

2008       Beyan Olunan Matrah     (YTL)

Beyan Olunan Matrahtaki Artış Oranı   (%)

2008 Tahakkuk Eden Gelir Vergisi (YTL)

Tahakkuk Eden Gelir Vergisi Artış Oranı(%)

İstanbul

238.240

31,03

3.485.007.483,00

37,74

853.325.592,00

37,45

Ankara

99.154

19,39

752.707.421,15

19,86

171.279.551,71

19,40

İzmir

58.976

22,01

512.491.841,83

29,82

121.891.840,09

31,07

TÜRKİYE GENELİ

678.376

22,18

6.373.477.905,85

32,80

1.492.058.672,60

33,46


 

2008 Yılı verilerine göre Yıllık gelir vergisinde Türkiye genelinde beyanname sayısı, beyan olunan matrah ve tahakkuk eden vergi oranına göre 3 büyük ilin payı şöyledir;

                                                                      

 

DAĞILIM

 

BEYANNAME SAYISI          %

MATRAH TUTARI          %

TAHAKKUK EDEN GV.     %

İstanbul

25,32

37,06

41,52

Ankara

7,25

8,35

8,69

İzmir

7,08

6,84

6,80

DİĞER İLLER

60,35

47,75

42,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 Yılı verilerine göre G.M.S.İ. Yıllık Gelir Vergisinde ise, Türkiye Genelinde Beyanname sayısı, matrah tutarı ve Tahakkuk eden vergi oranına göre  3 büyük ilin payı  şöyledir;

 

 

DAĞILIM

 

BEYANNAME SAYISI          %

MATRAH TUTARI          %

TAHAKKUK EDEN GV.      %

İstanbul

35,12

54,68

57,19

Ankara

14,62

11,81

11,48

İzmir

8,69

8,04

8,17

DİĞER İLLER

41,57

25,47

23,16