Tel   : (312) 415 35 19

                  Faks : (312) 415 28 47

e-posta: basinmusavirligi@gelirler.gov.tr

                                

                                                                                          30.12.2013

 

 

 

 

BASIN BÜLTENİ

  

Otomobil satışlarının Aralık ayının son günlerinde artması nedeniyle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa İl merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 31 Aralık 2013 Salı günü saat 19:00’a kadar açık bulundurulacaktır.

            Diğer taraftan, yeterli sayıda personel bulundurulmak suretiyle;

            -Yukarıda sayılan illerin ilçelerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin 31 Aralık 2013 Salı günü saat 19:00’a kadar açık bulundurulması konusunda Vergi Dairesi Başkanları,

            -Diğer il merkezleri ve ilçelerdeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin 31 Aralık 2013 Salı günü açık bulundurulması konusunda ise Vergi Dairesi Başkanları / İl Defterdarları,

yetkili kılınmıştır.

            Kamuoyuna Duyurulur.