Tel   : (312) 415 35 19

                  Faks : (312) 415 28 47

e-posta: basinmusavirligi@gelirler.gov.tr

                                

                                                                                          26.06.2013

 

 

 

 

BASIN BÜLTENİ

  

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 23 Ekim 2011 tarihinde Van İlinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle Bakanlığımızca ilan edilen mücbir sebep halinin 30 Haziran 2013 tarihinde sona erdiği, mükelleflerin beyan ve ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiği yönünde gerçek dışı beyanlarda bulunulduğu ve kamuoyunun yanıltıldığı anlaşılmıştır.


Bakanlığımızın 24.10.2011 tarihli ve 99681 sayılı yazısıyla ilan edilmiş olan ve depremin vuku bulduğu 23 Ekim 2011 tarihinden başlamış olan mücbir sebep hali, bu tarihten itibaren verilmesi gereken tüm beyannameler ile bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri açısından halen devam etmektedir.

Mücbir sebep hali sonlandırıldığında gerekli bilgilendirme Bakanlığımızca yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.