Tel   : (312) 415 35 19

Faks : (312) 415 28 47

e-posta: basinmusavirligi@gelirler.gov.tr

22 Şubat 2010

BASIN BÜLTENİ

21.  Vergi Haftası, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 22-28 Şubat 2010 tarihleri arasında tüm yurtta kutlanacaktır.

Toplumda vergi bilincinin oluşturulması ve vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla düzenlenen Vergi Haftasında Gelir İdaresi Başkanlığınca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen ortak çalışmalar sonucunda genç nesillerde vergi kavramını yerleştirmek, vergi bilincinin daha küçük yaşlarda gelişmesini sağlamak üzere ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri arasında vergi konulu resim, şiir ve afiş yarışması düzenlenmiştir.

Vergi haftası kapsamında toplumsal vergi bilincini artırmaya yönelik olarak hazırlanan reklam filmleri; sinemalar, televizyon kanalları, TRT radyoları ve çeşitli internet sitelerinde hafta boyunca yayınlanacaktır.

Vergi konulu sloganların bulunduğu afişler tüm illerdeki mükelleflerin ve vatandaşların yoğun olarak bulundukları kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek odalarına vb. yerlere asılacak olup, futbol müsabakalarında da vergi sloganı yazılı pankartlar kullanılacaktır. Ayrıca, Milli Piyango İdaresi tarafından 28 Şubat 2010 tarihinde gerçekleştirilecek milli piyango çekilişine ait biletler üzerinde vergi konulu bir kompozisyon yer almaktadır.

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar bünyesinde de vergi konulu paneller, yerel gazete, radyo ve televizyonlarda verginin önemini vurgulayan yayınlar gibi birçok faaliyet ve etkinlik gerçekleştirilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, bu yılki vergi haftası reklam kampanyasında da vurguladığı üzere, toplumdaki her bireyin toplanan vergilerde bir payı olduğunun bilinciyle, vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiren tüm mükelleflerimize teşekkür etmektedir.