T.C.                                                                                        

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı                                                                                29.05.2009

 

 

BASIN BÜLTENİ      

                                        

 

OTOMOBİL SATIŞLARINDA UYGULANAN ÖTV İNDİRİMİNİN NEDEN OLDUĞU VERGİ DAİRELERİNDEKİ YIĞILMALARIN ÖNLENMESİ VE MÜKELLEFLERE KOLAYLIK SAĞLANMASI AMACIYLA;

 

Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, KOCAELİ, ANTALYA, KONYA, GAZİANTEP VE TRABZON il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkİlİ vergİ daİrelerİ 30 MAYIS 2009 Cumartesİ gÜnÜ saat 17.00’ ye kadar aÇIk bulundurulacaktIr.

 

DİĞer Taraftan;

 

- YukarIda sayIlan İllerİn İlÇelerİndekİ motorlu taŞItlar vergİsİnİ tahsİle yetkİlİ vergİ daİrelerİnİn 30 MAYIS 2009 Cumartesİ gÜnÜ aÇIk bulundurulmasI konusunda Vergİ Daİresİ BaŞkanlarI,

 

- DİĞer İl merkezlerİ ve İlÇelerİndekİ motorlu taŞItlar vergİsİnİ tahsİle yetkİlİ vergİ daİrelerİnİn 30 MAYIS 2009 Cumartesİ gÜnÜ aÇIk bulundurulmasI konusunda İl DefterdarlarI / Vergİ Daİresİ BaŞkanlarI,

 

yetkİlİ kIlInmIŞtIr.

 

                       

KAMUOYUNA DUYURULUR.