Buradasınız

Sınav Duyuruları

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

19 Ekim 2019 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü bölüme girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri açıklandı.

Sözlü sınava girecek adayların kendileri için belirtilen tarih ve yerde saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekmektedir.

Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

19 Ekim 2019 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü bölüme girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri açıklandı.

Sözlü sınava girecek adayların kendileri için belirtilen tarih ve yerde saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekmektedir.

Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

19 Ekim 2019 tarihinde yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavının yazılı bölümünde başarılı olarak sözlü bölüme girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri açıklandı.

Sözlü sınava girecek adayların kendileri için belirtilen tarih ve yerde saat 09.00’da hazır bulunmaları gerekmektedir.

Söz konusu sınava ilişkin duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2019/2 ile Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatındaki kadrolara yerleştirilen adayların;

 

1.KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,

2.ÖSYM'ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,

3.Öğrenim belgesinin fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

4.Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanının fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

5.Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanacaklar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

6.Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

7.Adli sicil ve arşiv kaydı olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

8.Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

9.Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

10.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

11.Mal bildirim beyannamesi,

12.Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

13.Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

14.Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi.

 

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Ankara, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Sakarya ve Şanlıurfa İl’lerine yerleşenler Vergi Dairesi Başkanlıkları İnsan Kaynakları Müdürlüğüne,

Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Bayburt, Düzce, Giresun, Isparta, Kütahya, Ordu ve Rize İl’lerine yerleşenler Defterdarlık Personel Müdürlüğüne,

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.

 Duyurulur. 

İçerik 1:

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2019/2 ile Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatındaki kadrolara yerleştirilen adayların;

 

1.KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,

2.ÖSYM'ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,

3.Öğrenim belgesinin fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

4.Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanının fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

5.Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanacaklar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

6.Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

7.Adli sicil ve arşiv kaydı olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

8.Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

9.Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

10.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

11.Mal bildirim beyannamesi,

12.Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

13.Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

14.Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi.

 

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Ankara, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Sakarya ve Şanlıurfa İl’lerine yerleşenler Vergi Dairesi Başkanlıkları İnsan Kaynakları Müdürlüğüne,

Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Bayburt, Düzce, Giresun, Isparta, Kütahya, Ordu ve Rize İl’lerine yerleşenler Defterdarlık Personel Müdürlüğüne,

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.

 Duyurulur. 

İçerik 2:

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2019/2 ile Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatındaki kadrolara yerleştirilen adayların;

 

1.KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,

2.ÖSYM'ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,

3.Öğrenim belgesinin fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

4.Kimlik Kartı veya nüfus cüzdanının fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

5.Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanacaklar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

6.Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin fotokopisi (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır),

7.Adli sicil ve arşiv kaydı olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

8.Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

9.Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

10.Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

11.Mal bildirim beyannamesi,

12.Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

13.Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

14.Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi.

 

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Ankara, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Sakarya ve Şanlıurfa İl’lerine yerleşenler Vergi Dairesi Başkanlıkları İnsan Kaynakları Müdürlüğüne,

Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Bayburt, Düzce, Giresun, Isparta, Kütahya, Ordu ve Rize İl’lerine yerleşenler Defterdarlık Personel Müdürlüğüne,

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.

 Duyurulur. 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Başkanlığımızca 19 Ekim 2019 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavının Yazılı Bölüm Sonucu Açıklandı. 

I.Grup: İİBF listesine ulaşmak için tıklayınız.

II.Grup: MÜHENDİSLİK listesine ulaşmak için tıklayınız.

III.Grup: MATEMATİK-İSTATİSTİK listesine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Kimlik Numarası ile puan sorgulama için tıklayınız.

Sözlü sınav tarihleri ve yerleri Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

İçerik 1:

Başkanlığımızca 19 Ekim 2019 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavının Yazılı Bölüm Sonucu Açıklandı. 

I.Grup: İİBF listesine ulaşmak için tıklayınız.

II.Grup: MÜHENDİSLİK listesine ulaşmak için tıklayınız.

III.Grup: MATEMATİK-İSTATİSTİK listesine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Kimlik Numarası ile puan sorgulama için tıklayınız.

Sözlü sınav tarihleri ve yerleri Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

İçerik 2:

Başkanlığımızca 19 Ekim 2019 Tarihinde Yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavının Yazılı Bölüm Sonucu Açıklandı. 

I.Grup: İİBF listesine ulaşmak için tıklayınız.

II.Grup: MÜHENDİSLİK listesine ulaşmak için tıklayınız.

III.Grup: MATEMATİK-İSTATİSTİK listesine ulaşmak için tıklayınız.

T.C. Kimlik Numarası ile puan sorgulama için tıklayınız.

Sözlü sınav tarihleri ve yerleri Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacaktır.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Sınav 19 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar güvenlik kontrolünden geçirilerek binaya alınacaktır. Bu nedenle adayların saat 09.00'da bina girişlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi, kurum kimliği veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilecek ve bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

III. Grup (Matematik-İstatistik) için sınava girecek olan gelir uzman yardımcıları, fonksiyonsuz hesap makineleri ile sınava katılabileceklerdir.

Sınava katılacak adaylar ile sınav yerlerini gösteren listeye ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Sınav 19 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar güvenlik kontrolünden geçirilerek binaya alınacaktır. Bu nedenle adayların saat 09.00'da bina girişlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi, kurum kimliği veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilecek ve bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

III. Grup (Matematik-İstatistik) için sınava girecek olan gelir uzman yardımcıları, fonksiyonsuz hesap makineleri ile sınava katılabileceklerdir.

Sınava katılacak adaylar ile sınav yerlerini gösteren listeye ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Sınav 19 Ekim 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar güvenlik kontrolünden geçirilerek binaya alınacaktır. Bu nedenle adayların saat 09.00'da bina girişlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunan; Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı, sürücü belgesi, kurum kimliği veya kullanım süresi dolmamış pasaport belgesinden en az birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan en az birinin olmaması durumunda aday sınava alınmayacaktır.

Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saatlerle sınava girmeleri kesinlikle yasaktır. Bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları tutanakla tespit edilecek ve bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

III. Grup (Matematik-İstatistik) için sınava girecek olan gelir uzman yardımcıları, fonksiyonsuz hesap makineleri ile sınava katılabileceklerdir.

Sınava katılacak adaylar ile sınav yerlerini gösteren listeye ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Başkanlığımızca 20 Ekim 2018 tarihinde yazılı, 12-13-14-17-18-19 Haziran 2019  tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’nın  sonucu açıklandı.

Listeye ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Başkanlığımızca 20 Ekim 2018 tarihinde yazılı, 12-13-14-17-18-19 Haziran 2019  tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’nın  sonucu açıklandı.

Listeye ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Başkanlığımızca 20 Ekim 2018 tarihinde yazılı, 12-13-14-17-18-19 Haziran 2019  tarihlerinde sözlü bölümü yapılan Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavı’nın  sonucu açıklandı.

Listeye ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 19 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'da I. Grup (İİBF) için Ankara’da ve İstanbul'da; II. Grup (Mühendislik) ve III. Grup (İstatistik-Matematik) için Ankara’da tek oturum şeklinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavının yazılı bölümü yapılacaktır.

İçerik 1:

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 19 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'da I. Grup (İİBF) için Ankara’da ve İstanbul'da; II. Grup (Mühendislik) ve III. Grup (İstatistik-Matematik) için Ankara’da tek oturum şeklinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavının yazılı bölümü yapılacaktır.

İçerik 2:

Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 19 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'da I. Grup (İİBF) için Ankara’da ve İstanbul'da; II. Grup (Mühendislik) ve III. Grup (İstatistik-Matematik) için Ankara’da tek oturum şeklinde Gelir Uzmanlığı Yeterlik Sınavının yazılı bölümü yapılacaktır.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Söz konusu duyuruya ulaşmak için tıklayınız.

Değerlendirme sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

 

Başkanlığımızca yapılan Avukatlık Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda yazılı istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 28/06/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar “Gelir İdaresi Başkanlığı (Personel Daire Başkanlığı Taşra Özlük Müdürlüğü) Devlet Mahallesi Merasim Caddesi 9/1 Dikmen/ANKARA” adresine; kişinin kendisi, eşi, kardeşi, anne veya babası tarafından “Avukatlık Evrak Teslim Formu” ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER

1-        Nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi (2 adet),

2-        Öğrenim durumuna ait belgeler:

a)      Yükseköğrenim bitirme diplomasının, çıkış belgesinin veya denklik belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet)

b)     Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet) (Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge)

c)      Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ve fotokopisi (2 adet)

3-        Dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

 • Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.
 • Fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no ile ad-soyad yazılacaktır.

4-        Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,

 • Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların bununla ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

5-        Adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin yazılı beyanı,

6-        Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet),

 • Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

7-        Mal bildirimi formu (1 adet),

 • Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır. (Form çıktısı önlü arkalı tek sayfa olarak alınacaktır.)

8-      Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

9-      Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği (2 adet)

FORMLAR: 

- Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Beyanı Formu

- Askerlik Durum Beyanı Formu

- Güvenlik Soruşturması Formu

- Mal Bildirimi Formu

- Evrak Teslim Formu

 

            NOTLAR:

 • Avukatlık Evrak Teslim Formu ve 4, 5, 6 ve 7. maddelerde yer alan formlar www.gib.gov.tr adresinden temin edilecektir.
 • Eksik belgesi bulunanların ataması yapılamayacaktır.
 • Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.          
 • Avukatlık ruhsatnamesinin noter veya baro onaylı örneğinin Başkanlığımıza teslim edilmesi halinde aslının ibrazı gerekmeyecektir.
İçerik 1:

 

Başkanlığımızca yapılan Avukatlık Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda yazılı istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 28/06/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar “Gelir İdaresi Başkanlığı (Personel Daire Başkanlığı Taşra Özlük Müdürlüğü) Devlet Mahallesi Merasim Caddesi 9/1 Dikmen/ANKARA” adresine; kişinin kendisi, eşi, kardeşi, anne veya babası tarafından “Avukatlık Evrak Teslim Formu” ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER

1-        Nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi (2 adet),

2-        Öğrenim durumuna ait belgeler:

a)      Yükseköğrenim bitirme diplomasının, çıkış belgesinin veya denklik belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet)

b)     Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet) (Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge)

c)      Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ve fotokopisi (2 adet)

3-        Dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

 • Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.
 • Fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no ile ad-soyad yazılacaktır.

4-        Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,

 • Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların bununla ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

5-        Adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin yazılı beyanı,

6-        Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet),

 • Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

7-        Mal bildirimi formu (1 adet),

 • Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır. (Form çıktısı önlü arkalı tek sayfa olarak alınacaktır.)

8-      Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

9-      Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği (2 adet)

FORMLAR: 

- Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Beyanı Formu

- Askerlik Durum Beyanı Formu

- Güvenlik Soruşturması Formu

- Mal Bildirimi Formu

- Evrak Teslim Formu

 

            NOTLAR:

 • Avukatlık Evrak Teslim Formu ve 4, 5, 6 ve 7. maddelerde yer alan formlar www.gib.gov.tr adresinden temin edilecektir.
 • Eksik belgesi bulunanların ataması yapılamayacaktır.
 • Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.          
 • Avukatlık ruhsatnamesinin noter veya baro onaylı örneğinin Başkanlığımıza teslim edilmesi halinde aslının ibrazı gerekmeyecektir.
İçerik 2:

 

Başkanlığımızca yapılan Avukatlık Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda yazılı istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 28/06/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar “Gelir İdaresi Başkanlığı (Personel Daire Başkanlığı Taşra Özlük Müdürlüğü) Devlet Mahallesi Merasim Caddesi 9/1 Dikmen/ANKARA” adresine; kişinin kendisi, eşi, kardeşi, anne veya babası tarafından “Avukatlık Evrak Teslim Formu” ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

İSTENİLEN BELGELER

1-        Nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi (2 adet),

2-        Öğrenim durumuna ait belgeler:

a)      Yükseköğrenim bitirme diplomasının, çıkış belgesinin veya denklik belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet)

b)     Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet) (Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge)

c)      Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ve fotokopisi (2 adet)

3-        Dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

 • Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.
 • Fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no ile ad-soyad yazılacaktır.

4-        Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,

 • Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların bununla ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

5-        Adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin yazılı beyanı,

6-        Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet),

 • Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

7-        Mal bildirimi formu (1 adet),

 • Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır. (Form çıktısı önlü arkalı tek sayfa olarak alınacaktır.)

8-      Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

9-      Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya Başkanlığımızca onaylanacak örneği (2 adet)

FORMLAR: 

- Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Beyanı Formu

- Askerlik Durum Beyanı Formu

- Güvenlik Soruşturması Formu

- Mal Bildirimi Formu

- Evrak Teslim Formu

 

            NOTLAR:

 • Avukatlık Evrak Teslim Formu ve 4, 5, 6 ve 7. maddelerde yer alan formlar www.gib.gov.tr adresinden temin edilecektir.
 • Eksik belgesi bulunanların ataması yapılamayacaktır.
 • Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Belgelerin onaylı örneklerini teslim etmek isteyenlerin, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.          
 • Avukatlık ruhsatnamesinin noter veya baro onaylı örneğinin Başkanlığımıza teslim edilmesi halinde aslının ibrazı gerekmeyecektir.
Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 28/06/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar “Gelir İdaresi Başkanlığı (Personel Daire Başkanlığı Merkez Özlük Müdürlüğü) Devlet Mahallesi Merasim Caddesi 9/1 Dikmen/ANKARA” adresine kişinin kendisi, eşi, kardeşi, anne veya babası tarafındanDevlet Gelir Uzman Yardımcılığı Evrak Teslim Formuna” istenilen belgeler eklenerek müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi (2 adet),

2- Öğrenim durumuna ait belgeler:

a) Yükseköğrenim bitirme diplomasının, çıkış belgesinin veya denklik belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet),

b) Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet) (Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge),

c) Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ve fotokopisi (2 adet),

3- Dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

• Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

• Fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no ile ad-soyad yazılacaktır.

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu

• Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların bununla ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

5- Adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin beyan formu

6- Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet),

• Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

7- Mal bildirimi formu (1 adet),

• Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır. (Form çıktısı önlü arkalı tek sayfa olarak alınacaktır.)

8- Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

NOTLAR:

• (1). ve (2). maddede belirtilen belgelerin fotokopileri asılları ile karşılaştırılıp, onaylandıktan sonra asıl belgeler ilgiliye iade edilecektir.

• 2- “Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Evrak Teslim Formu”, “Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Tanıtma Formu” ile 4, 5, 6 ve 7. maddedeki formlar www.gib.gov.tr adresinden temin edilecektir.

• Eksik belgesi bulunanların ataması yapılmayacaktır.

• Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

• Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili Hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İçerik 1:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 28/06/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar “Gelir İdaresi Başkanlığı (Personel Daire Başkanlığı Merkez Özlük Müdürlüğü) Devlet Mahallesi Merasim Caddesi 9/1 Dikmen/ANKARA” adresine kişinin kendisi, eşi, kardeşi, anne veya babası tarafındanDevlet Gelir Uzman Yardımcılığı Evrak Teslim Formuna” istenilen belgeler eklenerek müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi (2 adet),

2- Öğrenim durumuna ait belgeler:

a) Yükseköğrenim bitirme diplomasının, çıkış belgesinin veya denklik belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet),

b) Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet) (Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge),

c) Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ve fotokopisi (2 adet),

3- Dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

• Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

• Fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no ile ad-soyad yazılacaktır.

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu

• Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların bununla ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

5- Adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin beyan formu

6- Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet),

• Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

7- Mal bildirimi formu (1 adet),

• Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır. (Form çıktısı önlü arkalı tek sayfa olarak alınacaktır.)

8- Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

NOTLAR:

• (1). ve (2). maddede belirtilen belgelerin fotokopileri asılları ile karşılaştırılıp, onaylandıktan sonra asıl belgeler ilgiliye iade edilecektir.

• 2- “Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Evrak Teslim Formu”, “Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Tanıtma Formu” ile 4, 5, 6 ve 7. maddedeki formlar www.gib.gov.tr adresinden temin edilecektir.

• Eksik belgesi bulunanların ataması yapılmayacaktır.

• Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

• Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili Hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İçerik 2:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan adayların, anılan göreve atanabilmeleri için aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak en geç 28/06/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar “Gelir İdaresi Başkanlığı (Personel Daire Başkanlığı Merkez Özlük Müdürlüğü) Devlet Mahallesi Merasim Caddesi 9/1 Dikmen/ANKARA” adresine kişinin kendisi, eşi, kardeşi, anne veya babası tarafındanDevlet Gelir Uzman Yardımcılığı Evrak Teslim Formuna” istenilen belgeler eklenerek müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi (2 adet),

2- Öğrenim durumuna ait belgeler:

a) Yükseköğrenim bitirme diplomasının, çıkış belgesinin veya denklik belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet),

b) Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet) (Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge),

c) Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ve fotokopisi (2 adet),

3- Dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

• Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

• Fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no ile ad-soyad yazılacaktır.

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu

• Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların bununla ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

5- Adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin beyan formu

6- Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet),

• Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

7- Mal bildirimi formu (1 adet),

• Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır. (Form çıktısı önlü arkalı tek sayfa olarak alınacaktır.)

8- Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

NOTLAR:

• (1). ve (2). maddede belirtilen belgelerin fotokopileri asılları ile karşılaştırılıp, onaylandıktan sonra asıl belgeler ilgiliye iade edilecektir.

• 2- “Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Evrak Teslim Formu”, “Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Tanıtma Formu” ile 4, 5, 6 ve 7. maddedeki formlar www.gib.gov.tr adresinden temin edilecektir.

• Eksik belgesi bulunanların ataması yapılmayacaktır.

• Adayların durumlarında değişiklik olması halinde (Adres, telefon vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin zamanında ibraz edilmesi gerekmektedir.

• İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

• Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili Hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı sınav sonucu açıklandı. 

Söz konusu duyuruya ulaşmak için;

Adana ili için tıklayınız.

Ankara ili için tıklayınız.

Aydın ili için tıklayınız.

Balıkesir ili için tıklayınız.

Bursa ili için tıklayınız.

Denizli ili için tıklayınız.

Diyarbakır ili için tıklayınız.

Edirne ili için tıklayınız.

Eskişehir ili için tıklayınız.

İstanbul ili için tıklayınız.

İzmir ili için tıklayınız.

Kahramanmaraş ili için tıklayınız.

Kayseri ili için tıklayınız.

Konya ili için tıklayınız.

Malatya ili için tıklayınız.

Manisa ili için tıklayınız.

Mersin ili için tıklayınız.

Muğla ili için tıklayınız.

Sakarya ili için tıklayınız.

Samsun ili için tıklayınız.

Şanlıurfa ili için tıklayınız.

Trabzon ili için tıklayınız.

Zonguldak ili için tıklayınız.

İçerik 1:

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı sınav sonucu açıklandı. 

Söz konusu duyuruya ulaşmak için;

Adana ili için tıklayınız.

Ankara ili için tıklayınız.

Aydın ili için tıklayınız.

Balıkesir ili için tıklayınız.

Bursa ili için tıklayınız.

Denizli ili için tıklayınız.

Diyarbakır ili için tıklayınız.

Edirne ili için tıklayınız.

Eskişehir ili için tıklayınız.

İstanbul ili için tıklayınız.

İzmir ili için tıklayınız.

Kahramanmaraş ili için tıklayınız.

Kayseri ili için tıklayınız.

Konya ili için tıklayınız.

Malatya ili için tıklayınız.

Manisa ili için tıklayınız.

Mersin ili için tıklayınız.

Muğla ili için tıklayınız.

Sakarya ili için tıklayınız.

Samsun ili için tıklayınız.

Şanlıurfa ili için tıklayınız.

Trabzon ili için tıklayınız.

Zonguldak ili için tıklayınız.

İçerik 2:

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı sınav sonucu açıklandı. 

Söz konusu duyuruya ulaşmak için;

Adana ili için tıklayınız.

Ankara ili için tıklayınız.

Aydın ili için tıklayınız.

Balıkesir ili için tıklayınız.

Bursa ili için tıklayınız.

Denizli ili için tıklayınız.

Diyarbakır ili için tıklayınız.

Edirne ili için tıklayınız.

Eskişehir ili için tıklayınız.

İstanbul ili için tıklayınız.

İzmir ili için tıklayınız.

Kahramanmaraş ili için tıklayınız.

Kayseri ili için tıklayınız.

Konya ili için tıklayınız.

Malatya ili için tıklayınız.

Manisa ili için tıklayınız.

Mersin ili için tıklayınız.

Muğla ili için tıklayınız.

Sakarya ili için tıklayınız.

Samsun ili için tıklayınız.

Şanlıurfa ili için tıklayınız.

Trabzon ili için tıklayınız.

Zonguldak ili için tıklayınız.

Sayfalar