Buradasınız

Başkanlığımız Taşra Teşkilatında Mühendis, Mimar, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Şoför Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

Başkanlığımız Taşra Teşkilatında Mühendis, Mimar, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Şoför Kadrolarına Yerleştirilen Adaylara İlişkin Duyuru

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2015/1 ile Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatındaki kadrolara yerleştirilen adayların;
1- KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,
2- ÖSYM'ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
3- Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
4- Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı),
5- Adli sicil ve arşiv kaydının olup olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
7- Sağlık yönünden görev yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,
8- Mal bildirim beyannamesi,
9- Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi,
10- Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanacaklar için "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu" ile "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı"nın aslı ile birlikte fotokopisi,
11- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,
12- Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanların, görev yaptığı kurumdan alacağı hizmet belgesi,
13- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi,

Yukarıda sayılan belgelerle birlikte 15 gün içinde;

Yerleştirildikleri İlin Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğüne
şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanır.

Duyurulur.