Buradasınız

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatıldı

Vergi Usul Kanununun 17. maddesindeki yetkiye dayanılarak, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle kurumlar vergisi mükelleflerinin 2005 takvim yılına ait Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süresi 25 Nisan 2006 Salı günü akşamına kadar uzatılmıştır.
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, beyan edilen vergiler kanuni süresinde ödenecektir.

Söz konusu sirküleri görmek için tıklayınız.