Buradasınız

"Kurumlar Vergisi Beyannamesi" ile "Kurum Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim" Otomasyonlu Vergi Dairelerine Kağıt Ortamında Beyanda Bulunanlarda Tek Nüsha Olarak Verilecektir.

"Kurumlar Vergisi Beyannamesi" ile "Kurum Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim" Otomasyonlu Vergi Dairelerine Kağıt Ortamında Beyanda Bulunanlarda Tek Nüsha Olarak Verilecektir.

"Kurumlar Vergisi Beyannamesi" ile "Kurum Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim" Otomasyonlu Vergi Dairelerine Tek Nüsha Olarak Verilecektir.
Başkanlığımızca karakter tanıma (ICR) teknolojisine uygun olarak bastırılan "Kurumlar Vergisi Beyannamesi" ile "Kurum Ortakları ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim" mükellefler tarafından iki nüsha olarak düzenlenmektedir.

Ancak, söz konusu beyanname ve bildirimde yer alan tablolardaki bilgilerin beyanname ve bildirimin kabulü sırasında bilgisayara girişine yönelik olarak otomasyonlu vergi daireleri sistemlerinde gerekli değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.

Buna göre, otomasyonlu vergi dairelerince, adı geçen beyanname ve bildirim 2006 yılı Nisan ayından itibaren tek nüsha olarak alınacaktır.

Ayrıca, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin; "Tablo-3 Kuruma Bağlı İşyerlerinin Türü ve Sayısı", "Tablo-4 Geçmiş Yıl Zararları", "Tablo-5 Kazanç ve Matrah Bildirimi", "Tablo-6 Vergi Bildirimi", "Tablo-7 Mali Bilgiler" ve "Tablo-8 Damga Vergisinin toplam satırı" ile Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirimin; ortakların hukuki durumu (Genel Md./Müdür, Y. Kurulu Üyesi, Ortak, Kanuni Temsilci), Adı, Soyadı (Unvanı), Vergi Kimlik Numarası ve Hisse Oranı bilgilerinin bilgisayara girişlerinin beyannamelerin alınması sırasında vergi dairelerince yapılması gerekmektedir.

Söz konusu İç Genelgeyi görmek için tıklayınız.