Buradasınız

ÖTV Uygulamalarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 10 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı.

ÖTV Uygulamalarına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 10 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliği Yayımlandı.

Bu tebliğde; Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listelerde yer alan mallara ilişkin Dahilde İşleme Rejimi uygulamasına ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan 87.02 tarife pozisyonundaki araçların vergilendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuş ve 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği'nin "Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk" başlıklı 5 inci bölümünde yer alan "b) YMM Raporlarının Süresinde Verilmemesi" alt bölümünden sonra gelmek üzere "c) Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Defterinin Zayi Olması" alt bölümünün eklendiği ve "c) Diğer Hususlar" alt bölümünün başlığının "d) Diğer Hususlar" olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.