Buradasınız

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Her Ay İçin % 2,5 Olarak Belirlenmiştir.

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranı Her Ay İçin % 2,5 Olarak Belirlenmiştir.

Kamu Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Resmi Gazete'de bugün yayımlanan 2006/10302 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2,5 olarak belirlenmiştir.
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'na ulaşmak için tıklayınız.