Buradasınız

2 Sıra Nolu Türkiye - AB Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı.

2 Sıra Nolu Türkiye - AB Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği Yayımlandı.

Bu tebliğde, KDV yönünden mükellefiyeti bulunmayan Avrupa Topluluğu (AT) yüklenicilerine Türkiye - AB Çerçeve Anlaşması kapsamında satın aldıkları mal, hizmet ve işlerle ilgili ödedikleri KDV'nin iadesine ilişkin usul ve esaslar, iadeye ilişkin vergi dairesince yapılacak iş ve işlemler ile uygulamada ortaya çıkan bazı tereddütlere yönelik açıklamalara yer verilmiştir.
Söz konusu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.