Buradasınız

Tecil-Terkin Uygulaması Konusunda 3 Sıra Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı.

Tecil-Terkin Uygulaması Konusunda 3 Sıra Nolu Özel Tüketim Vergisi Sirküleri Yayınlandı.

Bu Sirküler'de; Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) Sayılı listenin (B) Cetvelinde yer alan malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde girdi olarak kullanılması (sonradan damıtma veya benzeri yöntemlerle ayrıştırılmış olması işlemi dahil) halinde, ÖTV Kanunu'nun 8/1 inci maddesinde yer alan tecil-terkin imkanından yararlanılmasının mümkün bulunduğu ancak söz konusu malların temizlik, test, yağlama ve benzeri amaçlarla imal edilen ürünün bünyesine girmeksizin yardımcı madde veya sarf malzemesi olarak kullanılması halinde ise Kanunun 8/1 maddesinde yer alan tecil-terkin uygulamasından yararlanılmasının mümkün olmayacağı açıklamasında bulunulmuştur.
Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.