Buradasınız

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması ve Diğer Konularla İlgili KDV Genel Tebliği Yayımlandı.

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması ve Diğer Konularla İlgili KDV Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 99 seri nolu KDV Genel Tebliği'nde; İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması, Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İktisap Edilecek Apron Otobüsleri, İhraç Kayıtlı Teslimlerde İmalatçı Tanımı, İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesinde Yer Alması Gereken İmalatçı Bilgileri ile Yapı Denetim Hizmetlerinde ve Yapım İşlerinde Tevkifat Uygulaması konularında açıklamalarda bulunulmuştur.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.