Buradasınız

Elektronik Ortamda Tutulacak Defter ve Belge Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Elektronik Ortamda Tutulacak Defter ve Belge Uygulamasına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 361 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği'nde; Uygulamadan Yararlanabilmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Elektronik Defter ve Belge Sisteminin Özellikleri, Uyulması Zorunlu Diğer Hususlar, Elektronik Kayıtları İçeren DVD-R'ların Nitelikleri ve Başkanlığa Gönderilmesi, Elektronik Verilerin Muhafaza ve İbrazı, Elektronik Defter ve Belge Sistemine İlişkin Diğer Uygulamalar ve İznin İptali ve Cezai Müeyyideler konularında açıklamalarda bulunulmuştur.
Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.