Buradasınız

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da Yapılan Değişiklik ile Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikleri İçeren 5538 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'da Yapılan Değişiklik ile Bazı Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikleri İçeren 5538 Sayılı Kanun Yayımlandı.

Söz konusu kanun ile; Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 6 ncı maddesi değiştirilerek Başkan Yardımcısı üçten beşe çıkarılmıştır. Emlak Vergisi Kanunu'na, arsa ve arazilere ait asgarî ölçüde birim değer tespitlerine ilişkin takdir kararları konusunda Geçici Madde-22 eklenmiş, Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, "Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri," şeklinde değiştirilmiş, Katma Değer Vergisi ile ilgili olmak üzere "Kamu sağlık hizmet işletmelerine ait borçların takibinden vazgeçme" hususu açıklanmıştır.

Söz konusu kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.