Buradasınız

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

19 Temmuz 2006 tarih ve 26233 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri Nolu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğde; (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ'in "3.1. İHRACAT İŞLEMLERİ" başlıklı bölümü ile "3.2. DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER" başlıklı bölümün alt başlıklarının içeriğinde yapılan değişiklikler açıklanmıştır. Ayrıca söz konusu değişiklilere ilişkin olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı 19 Temmuz 2006 tarihli Resmi Gazete'de "İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair İhracat Tebliği" ni yayımlamıştır.
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 2 Seri Nolu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.