Buradasınız

Mükellef Hizmetleri

Vergi Borçluları Listesindeki İsim Benzerliği Hakkında Duyuru


Gelir İdaresi Başkanlığınca ülke genelinde vergi borcu belli tutarı aşan mükelleflere ait bilgileri ihtiva eden bir liste www.gib.gov.tr adresindeki web sitesinde her yıl yayınlanmaktadır. Bu açıklamalarda mükelleflerin; vergi dairesi adı, vergi kimlik numarası, ad-soyad/unvanı, faaliyet konusu ve borç bilgileri yer almaktadır.

27/12/2014 tarihinde yayınlanan “Vergi Borçluları” listesinde yer alan bir kişinin, Kocaeli ilinde faaliyette bulunan Mevlüt SARAÇ ile olan isim benzerliğinden dolayı, yerel basında isim dışındaki diğer ayırt edici bilgilere yer vermeksizin çıkan bir kısım haberler nedeniyle kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet verildiği anlaşılmıştır.

Başkanlığımızca 2014 yılında yayınlanan “Vergi Borçluları” listesinde yer alan Mevlüt SARAÇ isimli kişi ile Kocaeli ilinde faaliyette bulunan Saraç Yağmurluk Ltd. Şti.’nin Müdürü Mevlüt SARAÇ arasında ad-soyad benzerliği dışında her hangi bir ilişki bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkçe