You are here

Gecikme Zammı Oranının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Gecikme Zammı Oranının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de Yayımlandı.

02/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01/10/2019 tarihli ve 1592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, 2 Ekim 2019 tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.