Buradasınız

e-Tebligat

e-Tebligat

Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Sistemine Başvurmak Zorunda mıdır?

Kurumlar vergisi mükelleflerinin Elektronik Tebligat sistemini kullanmaları zorunludur. Zorunluluk kapsamına girmeyen tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise sisteme gönüllü olarak başvurabilirler.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Sistemine Nasıl Başvurabilir?

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükellefleri, e-Tebligat başvurusunu; “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin)” ile kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla yapabilirler.

Zorunluluk kapsamına girmeyen ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller ise katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla elektronik tebligat sistemini kullanmak için başvuruda bulunabilirler.

Yeni İşe Başlayan Kurumlar Vergisi Mükellefleri E-Tebligat Başvurusunu Ne zaman Yapmalıdır ? 

Yeni işe başlayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, elektronik tebligat sistemini kullanmak için işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin İnternet Vergi Dairesi Şifresi Edinmesi Gerekir mi?

İnteraktif vergi dairesi üzerinden e-Tebligat sistemine giriş yaparak kendilerine gönderilen tebligatları görüntülemek isteyen mükelleflerimizin İnternet vergi dairesi şifresi edinmeleri gerekmektedir.

İnternet vergi dairesi şifresi olmayan mükelleflerimize, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile vergi dairesine e-Tebligat başvurusunda bulunurken talep etmeleri halinde müracaat anında sistemden üretilerek internet vergi dairesi şifresi verilebilir ya da Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda kendileri şifre edinebilirler.

Mükelleflerimiz, İnternet vergi dairesi şifrelerinin olması durumunda ise mevcut kullanıcı şifreleriyle e-Tebligat sistemine giriş yapabilirler.

Sistemden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşılabilir?

Kurumlar vergisi mükelleflerinin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcileri https://ivd.gib.gov.tr/ adresinden internet vergi dairesi şifresi ile e-Tebligat sistemine giriş yaparak sistem aracılığı ile kendilerine tebliğ edilen belgeyi görüntüleyebilir, belgenin tebliğ tarihini öğrenebilir ve belgenin çıktısını alabilirler.

Türkçe