Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi - EK 4

Sözleşme Numarası
Tarih
Yer
TARAFLAR (*)
 
MESLEK MENSUBUNUN
MÜKELLEFİN
 
 
Adı, Soyadı / Unvanı
Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi
Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi
Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No/Ticaret Odası
Mühür / Kaşe Numarası
 
Hizmet sözleşmesi Tarih ve No.
Adresi
Telefon Numarası
Fax Numarası
Elektronik Posta Adresi
@
@
MESLEK MENSUBUNUN
Adı Soyadı
MÜKELLEF VEYA KANUNİ TEMSİLCİNİN
Adı Soyadı


(*) Adi ortaklik seklindeki mükellefiyetlerde ortakliga ait bilgiler yazilacaktir.