Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi - EK 3

Sözleşme Numarası
Tarih

Yer

TARAFLAR (*)
 
MESLEK MENSUBUNUN
MÜKELLEFİN
 
 
Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi
Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi
Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No/Ticaret Odası
Mühür / Kaşe Numarası
 
Hizmet sözleşmesi Tarih ve No.
Adresi
Telefon Numarası
Fax Numarası
Elektronik Posta Adresi
@
@
HİZMET SÖZLEŞMESİ
Tarihi
Sayısı
MESLEK MENSUBUNUN
Adı Soyadı
MÜKELLEF VEYA KANUNİ TEMSİLCİNİN
Adı Soyadı


(*) Adi ortaklık şeklindeki mükellefiyetlerde ortaklığa ait bilgiler yazılacaktır.