ÖZELGE TALEP FORMU

BİRİNCİ BÖLÜM - KİŞİSEL BİLGİLER
GERÇEK KİŞİLER/TÜZEL KİŞİLER
İL Seçiniz
VERGİ DAİRESİ ADI seçiniz
TC KİMLİK NO/VERGİ KİMLİK NO
ADI SOYADI/UNVANI
İKAMETGAH ADRESİ/KANUNİ İŞ MERKEZİ ADRESİ
EV TELEFONU/İŞ TELEFONU
CEP TELEFONU
E-POSTA ADRESİ
BAŞVURAN MÜKELLEF/VERGİ SORUMLUSU
KAMU KURUMU İSE
(5018 SAYILI KANUN KAPSAMINDA)
I SAYILI CETVEL II SAYILI CETVEL III SAYILI CETVEL IV SAYILI CETVEL
UYRUĞUNUZ
T.C. YABANCI
MÜKELLEFİYET TÜRÜ
TAM
MÜKELLEF

DAR
MÜKELLEF

SORUMLU
SIFATIYLA

MÜKELLEF
DEĞİL

SÜREKSİZ
MÜKELLEFİYET


İKINCİ BÖLÜM - ÖZELGE TALEBİNİN İÇERİĞİ
ÖZELGE TALEBİNİZ HANGİ VERGİ
KANUNU/KANUNLARI İLE İLGİLİDİR ?
VUK KVK GVK KDV ÖTV HARÇ DAMGA DİĞER
TEREDDÜT EDİLEN
KONUNUN ÖZETİ
TEREDDÜT EDİLEN KONU HAKKINDAKİ
HUKUKİ DEĞERLENDİRMENİZ:
ÖZELGE TALEP ETTİĞİNİZ KONU HAKKINDA
YANDAKİ İŞLEMLERDEN HANGİSİ
SÖZ KONUSUDUR?
İNCELEME YARGI UZLAŞMA HİÇBİRİ
YAZILI ÖZELGE CEVABININ E-POSTA OLARAK DA GÖNDERİLMESİNİ İSTER MİSİNİZ?
EVET HAYIR
E-POSTA ADRESİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - DİĞER BİLGİLER
ÖZELGE BAŞVURU DİLEKÇENİZ EKİNDE YER ALAN BELGELER :
VARSA SMMM, YMM
YNELİK BİLGİLERİ BELİRTİNİZ
AD-SOYAD:
T.C. KİMLİK NUMARASI/VERGİ KİMLİK NUMARASI:
AD-SOYAD:
T.C. KİMLİK NUMARASI/VERGİ KİMLİK NUMARASI:

UYARILAR

ÖZELGEYİ HÜKÜMSÜZ KILAN UNSURLAR:
Verilen özelgeler, özelgenin talep edildiği ilgili vergilendirme döneminde yürürlükte olan kanunlar çerçesinde geçerlidir. Olayın gerçek mahiyetinin mükellefin özelge talebinde belirttiği hususlardan farklı olduğunun anlaşılması durumunda ve özelge Talep Formunun ve eklerinde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığının tespiti durumunda verilmiş olan özelge geçersiz olacaktır.

AŞAĞIDAKİ HALLERDE İDARE ÖZELGE TALEBİNİ REDDEDEBİLİR:
1) Başkalarının vergi durumlarına ait bilgi ve açıklama talepleri
2) Mükelleflerce yargıya intikal ettirilen olaylara ilişkin özelge talepleri
3) Hakkında vergi incelemesi yapılmakta olan mükelleflerce incelemeye konu olan işlemle ilgili özelge talepleri
4) Somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi ve açıklama talepleri
5) Vergi kanunlarının Maliye Bakanlığına yetki verdigi konulara ilişkin talepler
6) Vergi Usul Kanununun 124 öncö maddesine göre Maliye Bakanlığınca incelenecek olan şikayet yoluyla müracaat talepleri
7) Başvuru sahibinin kimliği belirlenemiyorsa,
8) Yetkili makamin talep edecegi ilave belge ya da bilgilerin zamanında verilmemesi durumunda,

özelge talep formunda yer alan uyarılar da gözönüne alınarak form doldurulmuştur. özelge talep formunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmaktadır.
AD-SOYAD
İMZA
 
TARİH
(*) Mutlaka mükellef/sorumlu, vekili veya kanuni temsilcilerince imzalanmalıdır.