İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe ( S.M.M. / S.M.M.M. )

Tarih
İL seçiniz
VERGİ DAİRESİ ADI seçiniz
T.C. Kimlik Numarası
Adı Soyadı/Unvanı
Sıra No
Adı Soyadı / Unvanı
Vergi Kimlik Numarası
T.C. Kimlik Numarası
Vergi Dairesi
 
1