Tecil ve Taksitlendirme İzleme Çizelgesi - EK 3

Gümrük İdaresi
Tecil Talebinde Bulunan / Borçlu
Adı Soyadı
Unvanı
Tecil Talebi Tarihi
Teminatı
ALACAK BİLGİLERİ
Belge / Beyanname
Alacağın
Tarih
Sayı
Nevi
Tutarı
Faiz
G. Zammı
Toplam
 

Tecil Edilen Alacak Toplamı (YTL) :
TECİL VE TAKSİTLENDİRME
Çok Zor Durum Raporu Tarih
Çok Zor Durum Raporu Sayı
Kararı/Yazısı Tarih
Kararı/Yazısı Sayı
Kararı/Yazısı Yetkili Birim
Düşünceler
Tecil Süresi
Ay/Yıl
Taksit Sayısı
Taksit Sayısı
Miktarı (YTL)
Tecil Faiz Tutarı (YTL)
Toplamı (YTL)
Öde. Belg. Tar. ve Say.
 
1