İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu (TÜZEL KİŞİLER) - EK 3

Tarih
İL seçiniz
VERGİ DAİRESİ ADInı seçiniz
KURUM YETKİLİSİNİN
Adı Soyadı
KURUM BİLGİLERİ
Vergi Kimlik Numarası
Unvanı
Kuruluş Yeri
Kuruluş Tarihi
Ticaret Sicil Numarası
Tescil Tarihi
Adresi
Telefon Numarası
Fax Numarası
Elektronik Posta Adresi
@
Teslim Alan
Teslim Eden