Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan
Belgelerin Basım ve Dağıtımına İlişkin Olarak Matbaa İşletmesince
Doldurulacak Bilgi Formu EK-1

Belgeyi Bastıran ve Teslim Alan Mükellefin
Adı Soyadı Varsa Unvanı
Adresi
İşi
Vergi Dairesi
Basım ve Dağıtım Yapılan Belgenin
Cinsi
Seri ve Sıra No.su
Miktarı
Veriliş Tarihi
Matbaa İşletmecisinin
Adı Soyadı Varsa Ticaret Unvanı
Adresi
Vergi Dairesi
Anlaşmanın
Yapıldığı Defterdarlık / Vergi Dairesi Başkanlığı
Tarihi
Sayısı
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Teslim Alan
Teslim Eden