Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu - EK 1

Tarih
İL seçiniz
VERGİ DAİRESİ ADInı seçiniz
MÜKELLEF KİMLİK/ADRES BİLGİLERİ (*)
Adı, Soyadı / Unvanı
Ticaret Sicil No
Doğum Yeri / Tüzel Kişilerde Kanuni Merkezi
Doğum Tarihi / Tüzel Kişilerde Kuruluş Tarihi
Adresi
Bağlı Bulunduğu Oda ve Sicil No
Telefon Numarası
Fax Numarası
Elektronik Posta Adresi
@
MÜKELLEF KANUNİ TEMSİLCİLER
Ad Soyad(*) Adi ortaklik seklindeki mükellefiyetlerde ortakliga ait bilgiler yazilacaktir.