Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 23/02/2020
E.g., 23/02/2020
7
Eylül
2006
Bir gazeteci tarafından iki farklı gazetede "Tütün ve Alkol Ürünlerinde Ürün Takip ve İzleme Sisteminin Kurulması ve Bandrol Uygulaması İhalesi" ile ilgili olarak gündeme getirilen iddialara ilişkin basın açıklaması yapılmıştır....
27
Temmuz
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan Basın Bülteni'nde; süresi 31 Temmuz 2006 tarihinde sona eren Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksidi ödemelerinden dolayı vergi dairelerindeki yığılmaların önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla, Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerind...
26
Mayıs
2006
Söz konusu Basın Bülteni'nde, T.C....
25
Mayıs
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2005 Yılı Vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi beyanına ilişkin olarak Nisan 2006 döneminde verilen Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda; Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 ve her il itibar...
18
Mayıs
2006
Vergi Dairesi Başkanları, kayıt dışılığı azaltmaya ve mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik alınan tedbirler ve mükellef haklarını korumak için yapılan uygulamaları görüşmek üzere toplanıyor....
27
Nisan
2006
Bilindiği üzere 1.1.2005 tarihinden itibaren akaryakıt sektöründe serbest piyasa ekonomisine geçilmiş ve fiyatların tamamen arz-talep dengesi ile piyasada oluşmasına imkan sağlanmıştır....
27
Nisan
2006
Konu ile ilgili yayınlanan Basın Bülteni'nde; Otomobil sektöründe satış işlemlerinin ay sonunda yoğunlaştığı gözönüne alınarak, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki ...
22
Nisan
2006
2005 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanına ilişkin olarak Mart 2006 ayında Türkiye genelinde 1.584.064 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi, 485.096 mükellef tarafından da gayri menkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi....
21
Nisan
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı , 2005 Yılı Vergilendirme dönemi Gelir Vergisi beyanına ilişkin olarak Mart 2006 döneminde verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda; Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 ve her il itib...

Sayfalar