Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 14/10/2019
E.g., 14/10/2019
26
Mayıs
2006
Söz konusu Basın Bülteni'nde, T.C....
25
Mayıs
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2005 Yılı Vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi beyanına ilişkin olarak Nisan 2006 döneminde verilen Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda; Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 ve her il itibar...
18
Mayıs
2006
Vergi Dairesi Başkanları, kayıt dışılığı azaltmaya ve mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik alınan tedbirler ve mükellef haklarını korumak için yapılan uygulamaları görüşmek üzere toplanıyor....
27
Nisan
2006
Bilindiği üzere 1.1.2005 tarihinden itibaren akaryakıt sektöründe serbest piyasa ekonomisine geçilmiş ve fiyatların tamamen arz-talep dengesi ile piyasada oluşmasına imkan sağlanmıştır....
27
Nisan
2006
Konu ile ilgili yayınlanan Basın Bülteni'nde; Otomobil sektöründe satış işlemlerinin ay sonunda yoğunlaştığı gözönüne alınarak, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki ...
22
Nisan
2006
2005 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanına ilişkin olarak Mart 2006 ayında Türkiye genelinde 1.584.064 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi, 485.096 mükellef tarafından da gayri menkul sermaye iradına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi....
21
Nisan
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı , 2005 Yılı Vergilendirme dönemi Gelir Vergisi beyanına ilişkin olarak Mart 2006 döneminde verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda; Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 ve her il itib...
21
Nisan
2006
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı , 2005 Yılı Vergilendirme dönemi Gelir Vergisi (G.M.S.İ.) beyanına ilişkin olarak Mart 2006 döneminde verilen Yıllık Gelir Vergisi (G.M.S.İ.) Beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda; Türkiye genelinde en yüksek beyanda buluna...
22
Mart
2006
T.C. MALİYE BAKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NCA YÖNETİLEN OECD ANKARA ÇOK TARAFLI VERGİ MERKEZİ’NDE, OECD, A.B.D. VE JAPONYA’DAN KATILAN UZMANLAR TARAFINDAN 27-31 MART 2006 TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEK OLAN “ ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN DENETİMİ” KONULU SEMİNERE 10 ÜLKEDEN 27 KİŞİ KATILACAKTIR....

Sayfalar