Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 26/03/2019
E.g., 26/03/2019
26
Mayıs
2006
Kayıtdışılığı azaltmaya ve mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştırmaya yönelik alınan tedbirler ve mükellef haklarını korumak için yapılan uygulamaları görüşmek üzere 20-21 Mayıs 2006 tarihleri arasında Maliye Bakanı Sayın Kemal UNA...
25
Mayıs
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı, 2005 Yılı Vergilendirme dönemi Kurumlar Vergisi beyanına ilişkin olarak Nisan 2006 döneminde verilen Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda; Türkiye genelinde en yüksek beyanda bulunan ilk 100 ve her il itibar...
23
Mayıs
2006
Bu kitapta, takdir edilen arsa ve arazi değerlerini öğrenmek isteyen emlak vergisi mükelleflerine ve belediyelere kolaylık sağlayabilmek için ilgili komisyonlarca belirlenen "Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerleri" ile her belediyenin, banka hesap numarası ve posta çek numarası iller itibar...
23
Mayıs
2006
Çağı yakalamak yolunda büyük adımlar atan Gelir İdaresi, bir yandan mükelleflerin gönüllü uyumunu sağlama yönünde çaba gösterirken, diğer yandan da geleceğin mükelleflerinde ya da vergicilerinde vergi bilincini oluşturmaya çalışmaktadır....
17
Mayıs
2006
Gelir İdaresi Başkanlığı 1. kuruluş yıldönümünü Ankara Sheraton Otel'de verilen bir resepsiyonla kutladı....
16
Mayıs
2006
Mükellef odaklı çözümler üreten, mükellef haklarını gözeterek hizmetlerini kalite ve verimlilik anlayışı içinde vermeyi kendine misyon edinmiş dinamik bir kurum olan Gelir İdaresi "Düzenli Ödenen Her Vergi Özenle Kurulan Bir Gelecektir." sloganıyla yola çıkmıştır....
15
Mayıs
2006
08 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5479 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu'nun 344 üncü maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiş ve Kanuna geçici 27 nci madde eklenmiştir.Yapılan düzenlemeler ile ilgili olarak 358 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştı...
9
Mayıs
2006
Bu sirkülerde, Başkanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin ilk üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresinin 15 Mayıs 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatıldığı belirtilmiştir....
8
Mayıs
2006
5479 sayılı Kanunla; Gelir Vergisi Kanununa, 01.01.2006 tarihinden önce uygulanan yatırım indirimi istisnasına ilişkin geçiş hükümlerinin düzenlendiği geçici 69 uncu madde eklenmişti....

Sayfalar